Hüküm ve Şartlar

Genel hüküm ve koşullar

 

Bunlar, YourOnlineChoices web sitesini kullanırken veya YourOnlineChoices tercih çerezini kabul ederken EDAA ile sizin aranızdaki ilişkiyi düzenleyen hüküm ve koşullardır.

 

EDAA Brüksel merkezli 0846.790.105 BE sicil numaralı kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur (AiSBL). Kayıtlı ofisimiz Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brüksel adresinde yer almaktadır.

 

YourOnlineChoices websitesine www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ ve www.youronlinechoices.com/uk/ adreslerinden ulaşabilirsiniz. YourOnlineChoices web sitesini doğrudan bir üçüncü taraf web sitesinden gelen bir bağlantı veya OBA Simgesi aracılığıyla ziyaret edebilirsiniz. OBA Simgesi şöyle görünür: ve web sayfalarında gördüğünüz reklamların içinde veya çevresinde sıklıkla görebilirsiniz.

 

Bu şartlarda geçen “biz”, “bize” veya “bizim” ifadeleri EDAA’yı; “siz” ve “sizin” ise sizi ve YourOnlineChoices web sitesine erişebilen veya YourOnlineChoices üzerindeki tüketici seçim platformu aracılığıyla Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık hakkında bir seçim yapan veya bir ziyaretçinin tercihi yoluyla tercih çerezini kabul eden tarayıcınız veya cihazınızdaki herhangi bir kişi anlamına gelir.

 

Ayrıca, bu genel hüküm ve koşulların bir parçası olarak uygulanacak olan gizlilik politikamızı https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy adresinden incelemenizi tavsiye ederiz.

 

YourOnlineChoices tercihleriniz

 

YourOnlineChoices web sitesinin temel işlevlerinden biri katılımcı şirketlere Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılıkla ilgili tercihlerinizi sağlamaktır. Tercihlerinizi kabul ediyoruz ve https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices YourOnlineChoices platform sayfasında listelenen reklamcılık ağlarına ve diğer katılımcı üye şirketlere iletiyoruz.

 

YourOnlineChoices web sitesini kullanmak için, her katılımcı şirketin web tarayıcınıza, tercih çerezine bir çerez yerleştirmesi gerekir, böylece seçimlerinizi hatırlayabiliriz. Çerezlerle ilgili ayrıntıları https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy gizlilik politikamızda bulabilirsiniz. YourOnlineChoices web sitesini farklı bir bilgisayar veya web tarayıcısı kullanarak kullanırsanız veya çerezlerinizi temizlerseniz/silerseniz, tercihlerinizi hatırlayamayız ve tercihlerinizi yeniden seçmek için YourOnlineChoices web sitesine geri dönmeniz gerekir. Ayrıca, tarayıcınız çerezleri engelleyecek şekilde ayarlanmışsa, tercihleriniz tercih çerezi kullanılmadan kaydedilemediğinden YourOnlineChoices web sitesi düzgün çalışmaz.

 

YourOnlineChoices web sitesinde yaptığınız tercihlerinizi, tercihlerinizin yapıldığı sırada web sitesinde listelenen ilgili şirketlere aktarmak için makul ticari çaba sarf etmemize rağmen, YourOnlineChoices web sitesi “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu üzere” şeklinde sunulmaktadır ve seçimlerinizin geçerli olacağı veya etkili kalacağı konusunda hiçbir beyan, garanti veya koşulda bulunmamaktayız. Seçimleriniz etkili olmazsa, şikayette bulunabilir ve https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint web sitesinden düzeltme talep edebilirsiniz.

 

Yükümlülükleriniz

 

YourOnlineChoices web sitesini yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak ve makul, sorumlu ve dikkatli bir kişiden beklenebilecek şekilde kullanmanız gerekir.

 

YourOnlineChoices web sitesini aşağıdakiler için kullanmamalı veya kullanılmasına izin vermemelisiniz:

(a)          yasadışı veya cezai fiiller ve/veya faaliyetlerde bulunmak;

 

(b)           yasadışı, uygunsuz, müstehcen, ahlaksız, iftira niteliğinde, hakaret edici, tehditkar, saldırgan, istenmeyen veya talep edilmeyen nitelikteki veya rahatsızlık, sıkıntı veya gereksiz kaygı uyandıran veya kamu düzenini ve/veya genel ahlak kurallarını ihlal eden veya ırk ile ilgili yürürlükteki yasaları ihlal eden her türlü iletişim;

 

(c)            diğer müşterilerin/abonelerin veya üçüncü tarafların gizlilik veya veri koruma haklarını ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet; ve

 

(d)                   iletişimleri ya da veri depolamasını herhangi bir şekilde bozan ya da YourOnlineChoices web sitesinde başka şekillerde hasara ya da tahribata neden olan ya da YourOnlineChoices web sitesinin büyük, istenmeyen veri trafiği akışları (sel, spam, vb.) üzerinden gereksiz yere aşırı yüklenmesine neden olmak da dahil olmak üzere kullanımını ya da kapasitesini kısıtlayan ya da sınırlandıran virüsleri veya diğer kötü amaçlı yazılım dağıtmak.

 

Bize veya lisans sahiplerimize ait fikri mülkiyet haklarına (telif hakları, ticari markalar, patentler, tasarım hakları ve veritabanlarına ilişkin haklar da dahil) saygı göstermeyi taahhüt edersiniz.

 

Bu Bölümdeki yükümlülüklerin ihlali sonucu ortaya çıkan herhangi bir yükümlülük, hasar, gider, talep veya maliyete (makul yasal masraflar ve giderler dahil) karşı talep üzerine bizi tazmin eder ve korursunuz.

 

YourOnlineChoices web sitesinin fikri mülkiyet haklarınızı, mülkiyet haklarınızı veya diğer haklarınızı ihlal etmesi durumunda, aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığıyla derhal bizi bilgilendirmelisiniz.

 

Bağlantılar

 

YourOnlineChoices web sitesindeki bazı bağlantılar, kontrolümüz altında olmayan web sitelerine bağlanmanıza olanak tanır. EDAA bu bağlantıları yalnızca kolaylık olması açısından vermektedir. Bir bağlantının ortaya çıkması, EDAA tarafından onaylandığı anlamına gelmez veya EDAA, bağlantılı herhangi bir web sitesinin içeriğinden sorumlu değildir. Bunlara erişim riski kendi sorumluluğunuzdadır.

 

Sınırlamalar ve sorumluluk istisnaları

 

EDAA, zımni garantiler, şartlar veya diğer tatmin edici kalitedeki şartları, belirli bir amaca uygunluk veya makul özen ve becerileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal veya teminat yoluyla açık veya zımni başka herhangi bir beyanı, garantiyi, koşulu veya diğer şartları açıkça reddeder.

 

Aşağıda belirtildiği şekilde, EDAA hepsini reddeder ve sözleşmede, haksız fiilde (ihmal dahil), yasal görevde, ön sözleşmede veya diğer beyanlarda (hileli yanlış beyanlar dışında) veya YourOnlineChoices web sitesi ile bağlantılı veya başka türlü ortaya çıkan aşağıdaki hüküm ve koşullardan sorumlu tutulamaz: (a) her durumda, bu tür kayıp ya da hasar olasılığı ve meydana geldiği her türlü durum hakkında bilgi verilmiş olsun veya olmasın dolaylı veya özel kayıp veya hasar; (b) herhangi bir iyi niyet veya itibar kaybı; ya da (c) her türlü ekonomik zarar (gelir kaybı, kar, sözleşme, ticari veya beklenen tasarruflar dahil).

 

Aşağıda belirtildiği gibi, EDAA’nın sözleşmedeki, haksız fiildeki (ihmal dahil), yasal görevdeki, ön sözleşmedeki veya diğer beyanlardaki (hileli yanlış beyanlar dışında) veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan maksimum yükümlülüğü, ve yürütme ve performansı da dahil olmak üzere her bir kısmı, on iki aylık bir süre içinde gerçekleşen herhangi bir veya daha fazla olay veya olay dizisi (bağlı veya bağlı değil) açısından 5 Euro ile sınırlı olacaktır.

 

Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, taraflardan birinin veya temsilcilerinin veya görevini yerine getiren çalışanların ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma sorumluluğunu hariç tutmaz veya sınırlamaz veya geçerli yasa kapsamında hariç tutulamayacak bir tarafın sorumluluğunu hariç tutmaz veya sınırlamaz.

 

Genel terimler

 

Mücbir Sebep:Mücbir sebep olayı, makul kontrolümüzün ötesinde gelişen herhangi bir olay anlamına gelir. Bir mücbir sebep olayının, bu hüküm ve koşullar altındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmememizde bir başarısızlığa veya gecikmeye neden olması durumunda, bu yükümlülükler mücbir sebep olayı süresince askıya alınacaktır.

 

Temlik ve alt sözleşme: Bu hüküm ve koşullar altında haklarınız ve/veya yükümlülüklerinizin tamamını veya bir kısmını hiçbir tarafa temlik edemez, devredemez, ücretlendiremez veya lisanslayamazsınız.

 

İlişki: Bu hüküm ve koşullardaki hiçbir şey, sizinle aramızda herhangi bir ortaklık veya ortak girişim veya iş sözleşmesi oluşturduğu veya hüküm ve koşullarda açıkça belirtilmeyen herhangi bir yetki verdiği veya sizinle aramızda herhangi bir temsilcilik oluşturduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

Sözleşmenin bütünü: Bu hüküm ve koşulların bizimle olan tüm anlaşmayı ve anlayışı ortaya koyduğunu ve hüküm ve koşulların konusuyla ilgili olarak sizinle aramızdaki tüm önceki anlaşmaların, düzenlemelerin ve anlayışların yerine geçtiğini onaylarsınız. Bu hüküm ve koşulların açık bir terimi olmayan herhangi bir ifadeye, temsile veya kavrama güvenerek hareket etmediğinizi ve hileli bir şekilde yapılmadıkça açık bir terimi olmayan herhangi bir ifade, temsil ya da anlayış için herhangi bir hukuk yoluna sahip olmayacağınızı onaylarsınız.

 

Feragat: Herhangi bir tarafın bu hüküm ve koşullar altında herhangi bir hak, yetki veya hukuk yolunu kullanmasındaki başarısızlığı veya gecikmesi, başka herhangi bir haktan, yetkiden veya hukuk yolundan feragat ettiği anlamına gelmez veya tarafımızdan herhangi bir hakkın, yetkinin veya hukuk yolunun tek veya kısmi olarak kullanılması tarafımızdan başka herhangi bir hak, yetki ya da hukuk yolunun kullanılmasını engellemez.

 

Bölünebilirlik: Bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili makam tarafından herhangi bir yargı alanında geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu hüküm ve koşulların bir parçası sayılmayacaktır; bu hüküm ve koşulların geri kalanının geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini veya bu hükmün başka herhangi bir yargı alanındaki geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemez.

 

Zamanlılık: Açıkça belirtildiği durumlar dışında, zaman esas olmayacaktır.

 

Üçüncü Tarafların Hakları: Bu hüküm ve koşullardaki hiçbir şey, 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası uyarınca veya bu hüküm ve koşulların tarafları dışında herhangi bir kişiye bir hak veya menfaat yaratmaz veya vermez.

 

Diğer Hükümler: Tarafların bu hüküm ve koşullar altındaki hakları ve hukuk yolları kümülatiftir ve kanunla sağlanan hak ve hukuk yollarına ek olarak verilir. Bu hüküm ve koşullardaki her türlü değişiklik yazılı olmalı ve taraflarca kabul edilmelidir. Bu hüküm ve koşullar muadil ve elektronik yazı ile yürütülebilir.

 

Geçerli yasa: Bu hüküm ve koşullar Belçika yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır ve her iki taraf da geri dönüşü olmayan bir şekilde Brüksel mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabidir.

 

Nihai hükümler

 

Şikayet Politikamız

 

Bize bildirilen ve mümkün olan en kısa sürede çözebildiğimiz sorunları çözeceğiz. Sunulan yanıt veya çözümden memnun değilseniz, aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bize Ulaşın

 

Detaylı bilgi için veya bu hüküm ve koşullar hakkında sorularınız varsa, EDAA ile aşağıdaki e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz: privacy [at] edaa.eu

 

Biz Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Birliği’yiz (EDAA) Kayıtlı ofisimizin adresi: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brüksel Firmamızın sicil numarası BE 0846.790.105

 

KDV numaramız BE 0846.790.105