Bu web sitesi, site trafiğini analiz edip geliştirebilmek için veri toplamakta ve kullanmaktadır. Toplanan veriler kişisel bilgilerinizi içermez. Bu bilginin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda kontrol size aittir..

Hüküm ve Şartlar

Genel Şart ve Koşullar

 

Bu belge YourOnlineChoices (seninsecimin.org) web sitesini kullanırken veya YourOnlineChoices tercih çerezlerini kabul ederken EDAA ile aranızdaki ilişkiyi yöneten şart ve koşulları içerir.

 

EDAA, Brüksel merkezli, BE 0846.790.105 sicil no.su altında kayıtlı bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi Rue de la Pépinière10A | B-1000 Brussels adresinde kayıtlıdır.

 

YourOnlineChoices web sitesine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir: www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/, ve www.youronlinechoices.com/uk/. YourOnlineChoices web sitesine doğrudan üçüncü kişi konumundaki web sitesinin bağlantısından veya OBA ikonu üzerinden ulaşabilirsiniz. OBA ikonunun görüntüsü şöyledir ve bu ikonla web sayfalarının içinde veya etrafındaki reklamlarda sıkça karşılaşabilirsiniz.

 

Bu belgede “biz” veya “bizi/bize” veya “bizim” EDAA anlamına; “siz” veya “sizin” siz anlamına gelmektedir. Daha özel bir ifade ile “siz”, YourOnlineChoices web sitesine erişen veya tarayıcınız ya da cihazınız aracılığıyla YourOnlineChoices üzerindeki kullanıcı platformu üzerinden Online Davranışsal Reklam ile ilgili bir tercihte bulunan veya (işletmeler için) ziyaretçi seçimi aracılığıyla bir çerez kabul eden herhangi bir kişi anlamına gelmektedir.

 

Bu genel hüküm ve şartların bir parçası olan gizlilik politikamızı incelemek için https://www.youronlinechoices.com/tr/gizliliginizi-korumak adresini ziyaret ediniz.

 

YourOnlineChoices Tercihleriniz

 

YourOnlineChoices web sitesinin kilit fonksiyonlarından biri, katılımcı şirketlere, Online Davranışsal Reklam uygulamaları ile ilgili tercihlerinizi iletmektir. Tercihlerinizi onaylar ve reklam ağları ile YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz platform sayfasında belirtilen diğer katılımcı şirketlere aktarırız.

 

YourOnlineChoices web sitesini kullanabilmek için, her katılımcı şirketin web tarayıcınıza “tercih çerezi” olarak adlandırılan bir çerez yerleştirmesi gerekmektedir. Böylece seçimlerinizi hatırlayabiliriz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için, https://www.youronlinechoices.com/tr/gizliliginizi-korumak adresindeki gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz. YourOnlineChoices web sitesini farklı bir bilgisayar veya tarayıcı üzerinden kullandığınızda veya çerezleri bilgisayarınızdan temizlediğinizde/sildiğinizde, tercihlerinizi hatırlayamayız; dolayısıyla, tercihlerinizi tekrar seçmek için YourOnlineChoices web sitesine geri dönmeniz gerekir. Bunun yanında, tercih çerezi olmadan tercihleriniz kaydedilemediğinden, tarayıcınız kural olarak çerezleri engellemeye ayarlı ise YourOnlineChoices web sitesi ayrıca çalışmayacaktır.

 

YourOnlineChoices web sitesi üzerinden yaptığınız tercihleri, tercihlerin yapıldığı tarihte web sitesinde gösterilen ilgili şirketlere aktarmak için makul ticari çabayı göstermemize rağmen, YourOnlineChoices web sitesi olarak, tercihlerinizin katılımcı şirketler tarafından etkin şekilde uygulandığına veya uygulanmaya devam edeceğine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamaktayız. Bu hususta herhangi bir güvence vermediğimizi veya başkaca bir şart ileri sürmediğimizi belirtmek isteriz. Tercihlerinizin etkin şekilde uygulanmaması halinde web sitesinde https://www.youronlinechoices.com/tr/sikayette-bulunun üzerinden şikayette bulunabilir ve düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

 

Yükümlülükleriniz

 

YourOnlineChoices web sitesini tüm kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak ve makul, sorumlu ve dikkatli bir bireyden beklenecek şekilde kullanmalısınız.

 

YourOnlineChoices web sitesini aşağıdakiler için kullanamayacağınız gibi YourOnlineChoices web sitesinin aşağıdakiler için kullanılmasına da izin veremezsiniz:

(a)          Kanuna aykırı faaliyetler ile suç teşkil eden eylem ve/veya faaliyetlerin işlenmesi;

 

(b)           Kanuna aykırı, uygun olmayan, müstehcen, kırıcı, iftira veya tehdit niteliğinde, saldırgan, istenmeyen veya talep edilmeyen şekilde veya rahatsızlık, üzüntü ya da gereksiz korku yaratan veya kamu düzenini ve/veya ahlakını bozan ve/veya ırkçılık ya da herhangi bir mevzuatı ihlali teşkil eden her türlü iletişim;

 

(c)            Başka kullanıcıların/abonelerin veya üçüncü kişilerin gizlilik veya kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını ihlal eden her türlü faaliyet ve

 

(d)           Web sitesinin büyük, korumasız veri trafik akışları (pakete boğma, spam, vs.) aracılığıyla gereksiz yere aşırı meşgul edilmesi dâhil, zararlı virüsler veya diğer kötü amaçlı yazılımlar kullanılması veya herhangi bir şekilde iletişimi veya veri depolanmasını bozan veya YourOnlineChoices web sitesine zarar veren veya yıkımına neden olan ya da YourOnlineChoices web sitesinin başka kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından kullanımını veya kapasitesini sınırlayan veya engelleyen faaliyetler.

 

Bize veya lisans verenlerimize ait fikri mülkiyet haklarını (bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakları, ticari markalar, patentler, tasarım hakları ve veri tabanı hakları dâhil) ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

 

Bu bölümde belirtilen yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklandığı belirlenen her türlü zarar, tazminat talebi, hak iddiası veya masrafa karşı bizleri tazmin edecek ve bunlardan zarar görmemizi engelleyeceksiniz.

 

YourOnlineChoices web sitesinin size ait fikri mülkiyet haklarını veya başkaca hakları ihlal ettiğini tespit etmeniz halinde derhal aşağıdaki irtibat detayları üzerinden bize bilgi veriniz.

 

Bağlantılar

 

YourOnlineChoices web sitesi üzerindeki bazı bağlantılar, kontrolümüzde olmayan web sitelerine bağlanmanıza izin verebilir. EDAA, bu bağlantıları sadece kullanıcılara kolaylık olması açısından sağlamaktadır. Bir bağlantının görünmesi, EDAA’nın bu bağlantıyı onayladığı anlamına gelmeyeceği gibi, EDAA herhangi bir bağlantılı web sitesinin içeriğinden de sorumlu değildir. Bu bağlantıları kullandığınızda bundan kaynaklanabilecek her türlü risk size aittir.

 

Sorumluluk Sınırlamaları ve Hariç Tutulanlar

 

EDAA, dolaylı garantiler, koşullar veya memnun edici kaliteye, belirli bir amaca uygunluğa veya makul özen ve beceriye dair diğer şartlar dâhil olmak üzere, doğrudan ya da dolaylı, yasalar gereğince, müteselsilen veya başka bir şekilde, bundan başka her türlü beyanı, garantiyi, koşulu veya şartı açıkça reddetmektedir.

 

EDAA, aşağıda belirtilenler saklı kalmak üzere, önceden böyle bir zararın meydana gelebileceğinden haberdar edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, sözleşme, (bununla sınırlı olmamak üzere ihmal de dahil) haksız fiil, yasal yükümlülükler, sözleşme öncesi sorumluluk veya diğer beyanlar (hileli beyanlar hariç) ya da başka bir şekilde YourOnlineChoices web sitesi ile işbu hüküm ve şartlardan kaynaklanan durumlarda aşağıda belirtilenlerden sorumlu olmayacaktır:
(a) dolaylı veya özel kayıp veya zararlar;
(b) itibar kaybı; ve
(c) ekonomik kayıplar (gelir, kâr, sözleşme, iş veya öngörülen tasarruf kaybı dâhil).

 

Aşağıda belirtilenler saklı kalmak üzere, EDAA’nın sözleşmede, (bununla sınırlı olmamak üzere ihmal de dahil) haksız fiil, yasal yükümlülükler, sözleşme öncesi sorumluluk veya diğer beyanlar (hileli beyanlar hariç) ya da başka bir şekilde, Sözleşmenin imzalanması ve ifa edilmesi dahil, işbu Sözleşmenin tamamı veya bir kısmından kaynaklanan veya işbu Sözleşmenin tamamı veya bir kısmı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek sorumluluğu, herhangi bir 12 aylık dönemde herhangi bir olay veya (bağlantılı olsun olmasın) olaylar dizisi açısından 5 Euro ile sınırlı olacaktır.

 

İşbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, herhangi bir tarafın veya bunların temsilcilerinin veya çalışanlarının görevlerini yerine getirirkenki ihmalinden kaynaklanabilecek ölüm veya yaralanmalara ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ilgili mevzuat altında sorumluluğu sınırlandırılamayan bir kişinin sorumluluğunu sınırlandırmaz.

 

Genel Şartlar

 

Mücbir Sebepler:Mücbir Sebep, makul kontrol dışındaki olaylar anlamına gelir. Bir Mücbir Sebep, işbu hüküm ve şartlar altındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi engellediği veya geciktirdiği takdirde, söz konusu yükümlülükler Mücbir Sebep sürdüğü sürece askıya alınır.

 

Temlik ve Alt Sözleşme: İşbu hüküm ve şartlar altındaki hak ve/veya yükümlülüklerinizi tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü kişiye temlik edemezsiniz, devredemezsiniz, yükleyemezsiniz veya bunlar için lisans veremezsiniz.

 

İlişki: İşbu hüküm ve şartlar altındaki hiç bir madde, sizinle aramızda bir ortaklık, ortak girişim veya iş ilişkisi yaratıyormuş gibi anlaşılmayacağı gibi, hüküm ve şartlarda belirtilen herhangi bir yetkiyi veriyormuş veya sizinle aramızda bir temsilcilik ilişkisi oluşturuyormuş gibi anlaşılmayacaktır.

 

Sözleşmenin Tamamı:İşbu hüküm ve şartların aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturduğunu ve aramızda hüküm ve şartların konusu ile ilgili yapılan daha önceki tüm sözleşmelerin, düzenlemelerin ve anlaşmaların yerine geçtiğini onaylamaktasınız. İşbu hüküm ve şartlarda açıkça belirtilmeyen hiçbir açıklama, beyan veya yoruma itibar etmediğinizi onaylamakta ve hileli olarak yapılmadığı sürece, açık bir şart olmayan herhangi bir açıklama, beyan veya yorumdan dolayı herhangi bir başvuru hakkına sahip olmadığınızı kabul etmektesiniz.

 

Feragat: Herhangi bir tarafın işbu hüküm ve şartlar altındaki bir hakkını, yetkisini veya hukuki yolu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu hak, yetki veya hukuki yoldan veya başka bir hak, yetki veya hukuki yoldan feragat olarak anlaşılamayacağı gibi, herhangi bir hakkımızı, yetkimizi veya hukuki yolu tamamen veya kısmen kullanmamız, herhangi bir başka hakkı, yetkiyi veya hukuki yolu kullanmamızı etkilemeyecektir.

 

Ayrılabilirlik: İşbu hüküm ve şartların herhangi bir maddesinin herhangi bir mahkeme veya yetkili makam tarafından geçersiz, kanuna aykırı veya herhangi bir yargı çevresinde yürürlüğe konulamaz nitelikte bulunması halinde, söz konusu madde işbu hüküm ve şartların parçası kabul edilmeyecektir ve işbu hüküm ve şartların kalan maddelerinin geçerliliğini, kanuna uygunluğunu veya yürürlüğe konulabilirliğini etkilemeyeceği gibi, söz konusu maddenin başka bir yargı çevresinde geçerliliğini, kanuna uygunluğunu veya yürürlüğe konulabilirliğini etkilemeyecektir.

 

Zaman Esası: Zaman, açıkça geçerli olduğu belirtilen durumlar hariç, esas değildir.

 

Üçüncü Kişi Hakları: İşbu hüküm ve şartlar altındaki hiçbir hüküm, ne 1999 tarihli Şirketler Kanunu (Üçüncü Kişi Hakları) ne de başka bir şekilde işbu hüküm ve şartların tarafları dışındaki kişiler lehine herhangi bir hak veya menfaat tesis etmez.

 

Çeşitli Hükümler: Tarafların işbu hüküm ve şartlar altındaki hak ve hukuki yolları toplu olup, kanunen sahip oldukları her türlü hak ve hukuki yola ek niteliğindedir. İşbu hüküm ve şartlarda yapılacak her türlü değişiklik yazılı olarak yapılacak şartıyla taraflar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İşbu hüküm ve şartlar, suretler halinde ve elektronik imza vasıtası ile imzalanabilir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu hüküm ve şartlar, Belçika kanunlarına göre yorumlanacak olup, taraflardan her biri gayrikabili rücu olarak Brüksel mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisini tanımaktadırlar.

 

Son Hükümler

 

Şikayet Politikamız

 

Bize bildirilen ve düzeltebildiğimiz her türlü şikayeti en kısa zamanda çözüyoruz. Cevaptan veya önerilen çözümden memnun kalmamanız halinde, aşağıdaki adres üzerinden bizimle irtibata geçiniz.

 

Bizimle İrtibata geçin

 

Daha fazla bilgi için veya işbu hüküm ve şartlarla ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen EDAA ile aşağıdaki e-posta adresinden irtibata geçiniz: privacy@edaa.eu

 

European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Kayıtlı şirket merkezimiz: Rue de la Pépinière10A | B-1000 Brussels
Sicil No. BE 0846.790.105

 

Vergi No. BE 0846.790.10