Konu Hakkında

Bu web sitesi, Online Davranışsal Reklamcılık konusunu herkes için anlaşılır hale getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Basit bir ifadeyle, Online Davranışsal Reklamcılık internet üzerindeki tarama aktivitesini esas alan bir uygulama olup markaların, web kullanıcılarına ilgi alanlarını yansıtan reklamlar iletmesine imkân vermektedir. Güvenli ve şeffaftır. Siz tüketicilerin elini güçlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Avrupa reklamcılık sektörü, sağlıklı büyüme adına şirketlerin izlemesi gereken bir dizi ilke belirlemiştir. Söz konusu ilkeler, şirketlerin bu amaçla toplanan ve kullanılan bilgiler konusunda şeffaf olması esasına dayanmakta ve kontrolü siz tüketicilere vermeyi amaçlamaktadır. Uygulamanın merkezinde web sitelerinde görebileceğiniz reklamlarda bulunan yeni bir “ikon” veya sembol yer almaktadır.

 

Online Davranışsal Reklamcılık nedir?

 

Online Davranışsal Reklamcılık (ilgi alanına dayalı reklamcılık olarak da bilinir), ziyaret ettiğiniz web siteleri üzerinde reklamlar sunmanın ve bunları size ve ilgi alanlarınıza daha uygun hale getirmenin bir yoludur. Bu bağlamda ortak ilgi alanları, daha önceki web tarama aktivitesi göz önünde bulundurularak gruplandırılır ve sonra web kullanıcılarına, ortak ilgi alanlarını yansıtan reklamlar iletilir. Bu şekilde, reklamlar mümkün olduğunca size uygun ve faydalı hale getirilir. İlgi alanınıza yönelik reklam, tarama aktivitelerinin yanı sıra, daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi içeriğine istinaden de iletilebilir. Bu uygulama “yeniden hedefleme” olarak bilinir.

 

Sistem nasıl çalışır?

 

 

Online Davranışsal reklamcılık sürecine dahil olan şirketler hangileridir?

 

Süreçte aşağıdaki tipte şirketler yer alır:
 

  • Reklamveren – Bir ürün veya hizmeti satan ve söz konusu ürün veya hizmeti tanıtmak için reklam kampanyaları düzenleyen şirket.

 

  • Reklam Sunucusu – Bir web sitesi üzerindeki ilgili sayfaya reklam ileten teknolojiye sahip şirket.

 

 

  • Reklam Borsası – Reklam alım ve satımı için açık bir pazar yeri olarak hareket eden şirket.

 

  • Reklam Ajansı – Reklamverenin ürün veya hizmetini tanıtmak için reklamveren ile birlikte çalışan şirket.

 

 

  • Veri Toplayıcı – Farklı kaynaklardangelen bilgileri bir araya getirip, ilgi alanlarına göre ‘segmentler’ (ör; araba alıcıları) oluşturan şirket.

 

  • Talep Tarafı Platformu – Reklamverenlerin web yayıncıları ile bağlantı kurmasını sağlayan şirket.

 

  • Satış Tarafı Platformu – Web yayıncıları ile birlikte çalışarak, yayıncının sitesinde reklam satışından elde edilen gelirin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olan şirket.

 

  • Web Yayıncısı – Ürün ve hizmetlerini kendi web sitesi üzerinden tanıtan ve bu bağlamda, bunların bedellerinin ödenmesine yardımcı olmak için web sitesinde reklam satışı yapan şirket. Bir reklamverenin de kendi web sitesi olabilir ve bu nedenle ayrıca web yayıncısı olarak anılır.

 

Bu şirketlerin reklamları iletmek için birlikte nasıl çalıştığını aşağıda görebilirsiniz.

 

 

Kişisel gizlilik nasıl korunur?

 

Bu tür reklamlar için kişisel bilgiler toplanmaz. İsim, adres veya e-posta adresi gibi hiçbir bilgi kullanılmaz, gerçek dünyadaki kimliğiniz tespit edilmez. Sistemde web tarama aktivitenize ilişkin veriler anonim olarak toplanır ve analiz edilir. Söz konusu analizin belli bir ilgi alanını ortaya koyması durumunda, bilgisayarınıza, bir çerez (internet kullanımınızı daha iyi hale getirmek amacıyla yararlı bilgileri saklamak için pek çok web sitesi tarafından kullanılan küçük bir dosya) yerleştirilir ve bu çerez, hangi reklamları alacağınızı belirler. Hangi çerezleri kabul edip, hangilerini reddedeceğinizi bizzat kontrol edebilirsiniz.

 

Verileri toplayan ve kullanan şirket de, size online davranışsal reklamları reddetme imkânı sunar. Bu tür reklamlarla ilgili daha fazla bilgi ve kontrol sağlamak amacıyla AB genelinde bu konuya özel olarak iyi uygulama ilkeleri oluşturulmuştur. Kontrolü tek bir yerden yapabilmeniz için ilgili tüm işletmeler bu sitede bir araya getirilmiştir. Online davranışsal reklamcılığı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Unutmayın: Davranışsal reklamcılığın devre dışı bırakılması, internet üzerinden size bir daha reklam iletilmeyeceği anlamına gelmez. Ancak, göreceğiniz reklamlar ilgi alanlarınızla daha az örtüşecektir.

 

Sormak istediğiniz başka sorular varsa? Bazı faydalı linkler: