Privatumo politika

Apsaugant jūsų privatumą

 

Šią interneto svetainę remia internetinės reklamos pramonė, o valdo Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansas (EDAA). Mes įsipareigojame gerbti ir apsaugoti visų asmenų, su kuriais bendraujame, privatumą: praeityje, dabar ir ateityje. Kaip dalis šio įsipareigojimo yra mūsų siekis suteikti jums aiškią informaciją ir kontroliuoti mūsų turimus jūsų asmens duomenis ir su asmeniu nesusijusius duomenis, kuriuos galime rinkti ir naudoti, kai jūs lankotės šioje interneto svetainėje.

 

Interneto svetainė

 

Šioje interneto svetainėje administruojame pagrindinį visos Europos savitikros principu veikiančios programos dėl vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos (tinkamesnės reklamos teikimo interneto vartotojams praktika atsižvelgiant į susijusius interesus) komponentą. Ši savitikros principu veikianti programa suteikia padidinto skaidrumo lygio ir kontroliuojamą vartotojų elgsena grindžiamą internetinę reklamą interneto vartotojams, tokiems kaip jūs.

Skaidrumas patvirtinamas visuotinai atpažįstama OBA piktograma, kuri pateikiama su tekstu visomis oficialiomis ES kalbomis (visas sąrašas su tekstu kiekviena oficialia ES kalba pateikiamas čia) ir kuri rodoma visada, kai bendrovės renka ir tvarko duomenis vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Paspaudę šią piktogramą, vartotojai susipažins su aiškia ir suprantama informacija apie vartotojų elgsena grindžiamą internetinę reklamą.

 

Ši piktograma taip pat suteikia vartotojams galimybę pasirinkti ir kontroliuoti vartotojų elgsena grindžiamą internetinę reklamą pateiktomis priemonėmis ir ištekliais; tokios priemonės ir įrankiai yra šioje interneto svetainėje. Ši svetainė apima Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalis (ES/EEE), taip pat Šveicariją ir Turkiją; ja paprasta naudotis (prieinama visiems vartotojams nurodytose šalyse), t. y. vartotojų elgsena grindžiama internetinė reklama gali būti išjungta vartotojų (iš dalyvaujančių bendrovių) pageidavimu. Viena iš reikšmingiausių šios interneto svetainės savybių yra tai, kad ji buvo sukurta vadovaujantis visos pramonės šakos įsipareigojimu, pagrįstu Europos reklamos standartų aljansu (EASA) ir jo tinklu, kurį sudaro pripažintos ir plačiai žinomos nacionalinės savarankiškai veikiančios reklamos institucijos (kurios dirba siekdamos užtikrinti efektyvias, nepriklausomas ir nemokamas skundų nagrinėjimo sistemas) visoje Europoje.

 

Jūsų asmens duomenys

 

EDAA vykdomas jūsų asmens duomenų tvarkymas (nurodytas šiame pranešime) yra pagrįstas jūsų sutikimu ar iš sutarties kylančiu būtinumu. Mes galime rinkti ir tvarkyti jūsų asmeninę informacija, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, kai jūs pateikiate mums grįžtamąją informaciją šioje interneto svetainėje esančiomis priemonėmis. Ši informacija bus naudojama tik jūsų grįžtamajam ryšiui priimti. Tam tikrais atvejais mes negalėsime tiesiogiai priimti jūsų grįžtamojo ryšio, todėl turėsime pasidalinti šia informacija su atitinkama savarankiškai veikiančia reklamos institucija (skundų nagrinėjimo tikslais). Tokiu atveju EDAA nesidalins jokia jūsų asmenine informacija prieš tai nesupažindinusi jus su procesu ir negavusi jūsų išankstinio aiškaus ir informuoto sutikimo tai daryti. Jokia kita asmeninė informacija nebus perduota trečiosioms šalims. Jūsų asmens duomenys bus ištrinti, kai tik klausimas bus išspręstas ir sprendimas tenkins tiek jus, tiek EDAA.

 

Duomenų saugojimas

 

EDAA saugos jūsų asmens duomenis pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus, kol jie reikalingi šiame pranešime nurodytiems tikslams arba kol to reikalauja teisės aktai, arba siekiant apginti galimus teisinius reikalavimus.

 

Asmens duomenys, gauti iš EDAA tiesiogiai pateiktų prašymų dėl informacijos pateikimo ir (arba) užklausų, ir (arba) skundų, bus saugomi 1 metus (arba kol to reikalauja teisės aktai, arba siekiant apginti galimus teisinius reikalavimus), nebent jūs anksčiau atšauksite jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jūsų teisės

 

Pagal privatumo teisės aktus mes užtikriname jums teisę peržiūrėti jūsų asmens duomenis, jums pateikus prašymą. Jei mums nurodysite, kad asmens duomenys yra neteisingi ar netinkamai naudojami, mes juos pataisysime, atnaujinsime informaciją, apribosime jų naudojimą ar juos ištrinsime. Norėdami sužinoti, kaip galite susipažinti su asmens duomenimis, kreipkitės į kontaktinius centrus, nurodytus šio privatumo pranešimo pabaigoje. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl jūsų asmens duomenų naudojimo, pateikdami prašymą kontaktiniams centrams, nurodytiems šio privatumo pranešimo pabaigoje. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis tinkamu naudoti elektroniniu formatu ir perduoti juos trečiosioms šalims (teisė į duomenų perkeliamumą).

 

EDAA įsipareigoja dirbti kartu su jumis, kad priimtų teisingą sprendimą dėl bet kokio skundo ar klausimo dėl privatumo, susijusio su šios interneto svetainės veikla. Jeigu manote, kad EDAA nepadėjo išspręsti skundo ar klausimo tinkamai, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai šalyje narėje, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta ar galimai padarytas privačios teisės pažeidimas (žr. www.dataprotectionauthority.be dėl Belgijos, dėl kitų šalių spauskite čia).

 

Atskleidimas trečiosioms šalims / asmens duomenų perkėlimas į kitas šalis

Naudodamiesi šia interneto svetaine jūs taip pat galite tiesiogiai siųsti informaciją ir (arba) skundus savarankiškai veikiančiai reklamos institucijai savo šalyje (žr. čia dėl atitinkamos savarankiškai veikiančios institucijos pasirinkimo). Tokia informacija gali būti asmens duomenys, kurie tiesiogiai siunčiami šiai organizacijai, siekiant išspręsti skundą ar pateikti informaciją pagal jūsų užklausą.

 

Rekomenduojame peržiūrėti šių savarankiškai veikiančių institucijų privatumo politikas, jei ketinate pasinaudoti nurodyta funkcija. Bet kuriuo atveju jūs būsite informuoti, kuriam konkrečiam subjektui siunčiami jūsų duomenys, pateikiant šią neprivalomą elektroninę formą (pvz., Vokietijoje https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; JK https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint).

 

EDAA neatskleidžia ir nesidalina su kitais subjektais jokia jūsų asmenine informacija, surinkta šioje interneto svetainėje (išskyrus, tam tikrus išimtinius atvejus, bet tik su jūsų išankstiniu aiškiu sutikimu), nepažeisdama teisės aktais, pareigūnų ar teismų nurodymais nustatytų pareigų.

 

Slapukai

Slapukai yra nedidelės apimties informacijos rinkmenos, esančios jūsų žiniatinklio naršyklėje. Jie patalpinami jūsų žiniatinklio naršyklėje, kai jūs apsilankote interneto svetainėse. Norėdami įsitikinti, kad slapukai nėra naudojami, žiūrėkite informaciją toliau ar mūsų pateiktas penkias svarbiausias rekomendacijas, kad galėtumėte sužinoti, kaip valdyti ar išjungti slapukus jūsų žiniatinkio naršyklės privatumo nustatymuose. Turėtumėte žinoti, kad slapukų išjungimas šiuo tikslu reiškia, kad kontrolės priemonės nebeveiks efektyviai ir tai gali daryti neigiamą poveikį visam jūsų naršymui.

 

Dauguma „your ad choices“ puslapyje nurodytų įmonių naudoja slapukus, kad patikrintų jūsų dabartinę vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos būseną  (t. y. arba „sutinkate“, arba „išjungta“ pagal jūsų pasirinktus nustatymus), taip pat, kad galėtų atlikti jūsų pasirinktą veiksmą. Šie slapukai yra labai svarbūs kontrolės puslapio funkcionavimui ir jo veikimo klaidų nustatymui.

 

Mes taip pat naudojame slapukus, kad tinkamai veiktų mūsų internetinis puslapis ir norėdami tobulinti šiame puslapyje teikiamas paslaugas. Asmens duomenys nėra išsaugomi šio proceso metu, o surinkta informacija yra naudojama tik darant apibendrinimus. Jei norite išjungti šią funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Toliau pateiktas mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymas.

 

Kokie slapukai yra naudojami mūsų interneto svetainėje?

 

Slapukas Slapuko tikslas Slapuko pobūdis Slapuko tipas
Saityno analizės EDAA, veikianti savarankiškai priimto Matomo pagrindu: renka informaciją apie kiekvieno vartotojo apsilankymo skaičių ir pirmojo, prieš tai buvusio bei dabartinio apsilankymų laiką. Pirmosios šalies 1 metai
Slapukas bendrovės integracijos patikimumui stebėti Skirtas bendrovės integracijos interneto svetainėje patikimumui stebėti. Pirmosios šalies 1 mėnuo
„Slapuko pranešimo“ slapukas Skirtas informacijai, ar lankytojas atmetė interneto svetainių viršuje rodomą „slapuko pranešimą“, išsaugoti. Pirmosios šalies 24 h

 

Apibrėžimai

 

  • „Pirmosios šalies“ slapukas – slapukas, kurį patalpino interneto svetainė.
  • „Trečiosios šalies“ slapukas – kito domeno patalpintas slapukas (t. y. neinterneto svetainės).
  • „Nuolatinis“ slapukas – slapukas, kuris saugomas jūsų įrenginyje nuolat.

Mes nesiekiame rinkti jūsų asmens duomenų, bet jei renkame, stengiamės kuo greičiau juos anonimizuoti.

 Kaip galiu valdyti interneto puslapyje esančius slapukus?

Naudodamiesi naršyklės technologijomis, galite valdyti slapukus jūsų žiniatinklio naršyklės aplanke. Tai reiškia, kad jūs galite ištrinti slapukus iš aplanko, kai nebesilankote mūsų interneto svetainėje, arba jūs galite nurodyti savo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo prieš pradėdami naršyti mūsų interneto svetainėje. Tačiau turėtumėte žinoti, kaip minėta prieš tai, kad slapukų ištrynimas ar atmetimas gali daryti neigiamą poveikį jūsų naršymui mūsų interneto puslapyje.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia:

 

Susisiekite su mumis

 

Jeigu turite kitų klausimų, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, ar norite įgyvendinti savo teises pagal šią politiką, kreipkitės:

 

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Brussels | Belgija

privacy [at] edaa.eu