Adatvédelem

Adatvédelem

 

Ezt a weboldalt a digitális hirdetési ipar támogatja és az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA) kezeli. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük a velünk korábban, jelenleg vagy a jövőben együttműködő minden érintett személyes adatait. Ezen elkötelezettség keretében arra törekszünk, hogy bármikor, amikor erre a weboldalra látogat, egyértelmű információt és ellenőrzési lehetőséget nyújtsunk az Önről általunk tárolt személyes adatok, valamint egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatok gyűjtése és felhasználása tekintetében.

 

A weboldal

 

Ezen a weboldalon az online viselkedés alapú hirdetésekkel (vagyis a feltételezett érdekek alapján az internethasználók számára relevánsabb hirdetések biztosításának gyakorlatával) kapcsolatos innovatív és újszerű összeurópai önszabályozási kezdeményezés egyik legfontosabb komponensét kezeljük. Ez az önszabályozó program az Önhöz hasonló internethasználók számára minden eddiginél magasabb szintű átláthatóságot és ellenőrzést biztosít az online viselkedés alapú reklámok felett.

 

Az átláthatóságot a mindenhol könnyen felismerhető „OBA ikon” tanúsítja, amely kísérőszövegével az EU minden hivatalos nyelvén elérhető (a teljes lista az egyes hivatalos EU nyelvekhez tartozó kísérőszövegekkel itt található), amely akkor jelenik meg, amikor egy vállalat online viselkedésalapú reklámozás céljából adatokat gyűjt vagy dolgoz fel. Az ikonra kattintással a felhasználó egyértelmű és érthető információhoz juthat az adott online viselkedésalapú reklámozással kapcsolatban.

 

Az ikon a felhasználók számára az e célra rendelkezésre bocsátott eszközök és források révén választási és ellenőrzési lehetőséget is nyújt az online viselkedésalapú reklámozás felett; ezek az eszközök és források ezen a honlapon megtalálhatók.  Ez a honlap az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EU/EGT) országaira, valamint Svájcra és Törökországra terjed ki, és (a felsorolt országok minden felhasználója számára elérhető) olyan egyszerűen használható funkciót tartalmaz, amely kikapcsolja (a programban résztvevő vállalatok által közzétett) online viselkedésalapú reklámokat, amennyiben a felhasználó ezt választja. A honlap egyik leginkább figyelemreméltó jellegzetessége az, hogy megalkotása egy egész ágazatot összefogó kötelezettségvállaláson alapul, amelyet az Európai Önszabályozó Reklámtestület (EASA), valamint az Európa-szerte régóta működő, széles körben elismert nemzeti reklámozási önszabályozó szervezetek hálózata támogat, amely szervezetek működésének célja a hatékony, független és a felhasználók számára díjmentes panaszkezelési rendszerek biztosítása.

 

Az Ön Személyes adatai

 

Az Ön személyes adatainak az EDAA általi, e közleményben ismertetett feldolgozása az Ön hozzájárulása vagy szerződéses kötelezettség alapján történik. Amikor Ön bármilyen visszajelzést ad nekünk a honlapon elérhető eszközök segítségével, összegyűjthetjük és feldolgozhatjuk az Ön által nekünk megadott személyes adatait, például a nevét, e-mail-címét és telefonszámát. Ez az információ a visszajelzés megküldésén kívül egyéb célra nem kerül felhasználásra. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk közvetlenül megadni Önnek a visszajelzést, így ehhez szükség lehet az ilyen információk megosztására az adott nemzeti reklámozási önszabályozó szervezettel panaszkezelés céljából. Ilyen esetben az EDAA csak úgy oszt meg bármilyen személyes adatot, ha előzőleg világosan ismerteti Önnel a folyamatot, és megszerzi az Ön kellő tájékoztatáson alapuló beleegyezését. Más személyes adatot harmadik felek részére nem adunk át. Személyes adatait töröljük, amikor az adott ügy mind az Ön, mind az EDAA megelégedésére rendeződött.

 

Adatmegőrzés

 

Az EDAA az Ön személyes adatait az alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően őrzi, és csak annyi ideig, amíg ez a jelen közleményben leírt célok végrehajtásához szükséges, illetve amíg ezt jogszabály írja elő, vagy a potenciális jogi igények védelme érdekében szükséges.

 

Az EDAA a részére közvetlenül elküldött információkérésekkel és/vagy vizsgálatokkal és/vagy panaszokkal kapcsolatos személyes adatokat 1 évig kell megőriznie (vagy amíg a lehetséges jogi igények védelmének céljából a jogszabály előírja), kivéve, ha Ön a személyes adatainak feldolgozásához nyújtott hozzájárulását korábban visszavonja.

 

Az Ön jogai

 

Az adatvédelmi törvény értelmében a személyes adatokat egy egyszerű űrlap kitöltését követően betekintésre hozzáférhetővé tesszük az Ön számára. Amennyiben arról tájékoztat bennünket, hogy a személyes adatok helytelenek vagy nem megfelelő módon kerülnek felhasználásra, akkor a személyes adatokat szükség szerint módosítjuk, frissítjük, korlátozzuk felhasználásukat, vagy töröljük. A személyes adatokhoz való hozzáférésről a jelen adatvédelmi közlemény végén említett elérhetőségeken tájékozódhat. Jogában áll bármikor kifogást emelni személyes adatainak felhasználását illetően, ehhez egy egyszerű kérést kell küldenie a jelen adatvédelmi közlemény végén említett elérhetőségekre.  Jogában áll a személyes adatait könnyen hozzáférhető elektronikus formátumban kérnie, és harmadik félnek továbbítania („adathordozhatósághoz” való jog).

 

Az EDAA elkötelezett amellett, hogy a honlapon található tevékenységekkel kapcsolatos panaszok vagy az adatvédelemmel kapcsolatos aggályok méltányos megoldása érdekében együttműködik Önnel. Amennyiben úgy gondolja, hogy az EAAD nem tudott segíteni a panaszával vagy észrevételével kapcsolatban, jogában áll panaszt tenni az állandó tartózkodási helye vagy a munkahelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál az adatvédelmi törvények állítólagos megsértése miatt (Belgium esetében: www.dataprotectionauthority.be, az egyéb országok elérhetőségeihez kattintson: ide ).

 

A személyes adatok harmadik személyekkel való megosztása/külföldre történő továbbítása

 

Ezen a honlapon keresztül lehetősége van arra is, hogy az információt és/vagy panaszt közvetlenül a saját országa nemzeti reklámozási önszabályozó szervezetének küldje meg (a megfelelő önszabályozó szervezetet itt találja meg). Ezek az információk tartalmazhatnak személyes adatokat, amelyek ezután az Ön kérésének megfelelően, közvetlenül megküldésre kerülnek az adott szervezethez a panasz/információ kezelése céljából.

 

Amennyiben e funkció használata mellett dönt, javasoljuk, hogy tekintse meg ezen önszabályozó szervezetek adatvédelmi irányelveit. Az opcionális online űrlap használata során minden esetben tájékoztatást kap arról, hogy adatai pontosan mely szervezetnek kerülnek megküldésre (pl. Németországban: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; pl. az Egyesült Királyságban: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

Az EDAA nem hozza nyilvánosságra és nem osztja meg a honlapon gyűjtött személyes adatait más szervezetekkel (eltekintve néhány kivételes esettől, és kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával), kivéve, ha erre jogszabály, hivatalos előírás vagy bírósági végzés kötelezi.

 

Sütik

 

A sütik kis információcsomagok, amelyeket az Ön webböngészője tárol. Ezeket a webböngészőjére a meglátogatott honlapok helyezik el.  Amennyiben azt kívánja, hogy a sütik használatára ne kerüljön sor, tekintse meg az alábbiakat, vagy a sütik webböngészője adatvédelmi és biztonsági beállításiban történő kezelésével és letiltásával kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el az Öt tuti tipp oldalunkra. Felhívjuk figyelmét, a sütik fentiek szerinti letiltása azt jelenti, hogy a vezérlőeszköz nem működik majd hatékonyan, ami az általános böngészési élményre káros hatással lehet.

 

Az „Ad choices” oldalon felsorolt vállalatok közül számos sütiket alkalmaz az Ön online viselkedésalapú reklámokkal kapcsolatos jelenlegi státuszának ellenőrzése (azaz „elfogadva” vagy „kikapcsolva”, attól függően, hogy melyiket választotta), valamint a választásának érvényesítése céljából. Ezek a sütik az ellenőrzést biztosító oldal működése, valamint az oldal működési hibáinak azonosítása szempontjából feltétlenül szükségesek.

 

Ezen a honlapon a működőképességének fenntartása, valamint általánosságban a honlapon keresztül kínált szolgáltatások folyamatos javítása érdekében is alkalmazunk sütiket.  Ezen folyamat során nem tárolunk személyes adatokat, és a gyűjtött adatokat csak összesítve használjuk fel.  Ha ki kívánja kapcsolni ezt a funkciót, kérjük, az alábbiakban leírtak szerint járjon el.

 

A honlapon használt sütik részletes leírása az alábbiakban található.

 

Milyen „sütiket” használunk ezen a honlapon?

 

Süti A süti célja A sütik természete A süti típusa
Web Analytics Az EAAD, saját üzemeltetésű Matomo elemző eszköze alapján: nyomon követi minden felhasználó látogatásainak számát, az első, az előző és az aktuális látogatás időpontját. Elsődleges 1 év
A vállalatok integrációjának megbízhatóságát ellenőrző süti A vállalatok ezen honlappal fennálló integrációs pontjai megbízhatóságának ellenőrzésére szolgál. Elsődleges 1 hónap
„Süti reklámcsík” süti Emlékeztetőül szolgál arra, hogy a látogató elvetette a honlap tetején megjelenő „süti reklámcsíkot”. Elsődleges 24 óra

 

Meghatározások:

 

  • „Elsődleges” süti – jelen honlap által elhelyezett süti
  • „Harmadik fél” süti – más domain (például nem a jelen honlap) által elhelyezett süti
  • „Állandó” süti – az Ön eszközén állandóan tárolt süti információ

 

Nem törekszünk személyes adatai gyűjtésére, és amikor mégis ezt tesszük, arra törekszünk, hogy a személyes adatait  mielőbb névtelenné tegyük.

 

 Hogyan kezelhetem a sütik használatát ezen a honlapon?

 

Minden böngésző technológia lehetővé teszi a sütik kezelését a webböngésző süti mappájában. Ez azt jelenti, hogy törölheti a sütiket a süti mappából, amikor befejezte a honlapunk megtekintését, vagy a honlap böngészésének megkezdése előtt beállíthatja a sütihasználatra vonatkozó preferenciáit. Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említetteknek megfelelően a sütik törlése vagy elutasítása honlapunkon a felhasználói élményt hátrányosan befolyásolhatja.

 

További tájékoztatást az alábbi weboldalakon talál:

 

OPT-OUT

 
Elérhetőségeink

 

Ha további kérdései vannak a személyes adatai feldolgozásának módjáról, vagy ha érvényesíteni kívánja az ezen szabályzattal kapcsolatos bármely jogát, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Brussels | Belgium

privacy [kukac] edaa.eu