Vi beskytter dine personlige oplysninger

Beskyttelse af dine personoplysninger

 

Dette websted understøttes af den digitale reklamebranche og administreres af European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Vi lægger stor vægt på at respektere og værne om alle vores samarbejdspartneres personoplysninger, både før, nu og i fremtiden. I forbindelse med denne forpligtelse ønsker vi at give dig letforståelige oplysninger og kontrol over de personoplysninger, som vi har om dig, samt andre ikke-personlige oplysninger, som vi måtte indsamle og anvende, når du besøger dette websted.

 

Webstedet

 

På dette websted administrerer vi en nøglekomponent i et paneuropæisk selvregulerende program om adfærdsbaseret onlineannoncering (en praksis, der går ud på at give internetbrugere mere relevante reklamer baseret på afledte interesser). Dette selvregulerende program giver internetbrugere som dig øget gennemsigtighed og kontrol over adfærdsbaseret onlineannoncering.

 

Gennemsigtigheden opnås via et universelt genkendeligt “OBA-ikon”, der fås med ledsagende tekst på alle officielle EU-sprog (en fuldstændig liste over den ledsagende tekst for alle officielle EU-sprog er tilgængelig her), som vises alle de steder, hvor virksomheder indsamler og behandler data til adfærdsbaseret onlineannoncering. Når der klikkes på ikonet, får brugerne klare og fuldstændige oplysninger om adfærdsbaseret onlineannoncering.

 

Ikonet giver også brugere mulighed for at træffe eget valg og udøve kontrol over adfærdsbaseret onlineannoncering gennem de udleverede værktøjer og ressourcer, der omfatter dette websted. Dette websted dækker lande i Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS) samt Schweiz og Tyrkiet og har en brugervenlig funktionalitet (tilgængelig for alle brugere fra et af de nævnte lande), der gør det muligt at slå adfærdsbaseret onlineannoncering fra for brugere (fra deltagende virksomheder), hvis de vælger det. En af de mest bemærkelsesværdige ting ved dette websted er, at det er udviklet på grundlag af et bredt engagement i branchen med støtte fra European Advertising Standards Alliance (EASA) og dets netværk af veletablerede og anerkendte nationale selvregulerende reklameorganisationer i hele Europa, der arbejder for effektive klagebehandlingssystemer, som er uafhængige og gratis for brugere.

 

Dine personoplysninger

 

EDAA’s behandling af dine personoplysninger, der er beskrevet i denne meddelelse, er baseret på dit samtykke eller kontraktmæssig nødvendighed. Når du giver os feedback gennem de værktøjer, som du har adgang til på dette websted, kan vi indsamle og behandle personoplysninger, som du giver os, såsom dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Disse oplysninger vil udelukkende blive brugt til at behandle din feedback. I visse tilfælde vil vi muligvis ikke kunne behandle din feedback direkte, hvilket kan gøre det nødvendigt at dele sådanne oplysninger med den relevante nationale selvregulerende reklameorganisation i forbindelse med klagebehandling. Hvis dette er tilfældet, vil EDAA ikke dele nogen personoplysninger, før de har forklaret processen for dig på en klar og tydelig måde og opnået dit forudgående udtrykkelige og informerede samtykke til at gøre det. Der vil ikke blive udleveret yderligere personoplysninger til andre tredjeparter. Dine personoplysninger slettes, når sagen er afklaret på en tilfredsstillende måde, både for dig og EDAA.

 

Opbevaring af data

 

EDAA opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav og kun så længe som det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse, eller så længe loven foreskriver det eller for at forsvare potentielle retskrav.

 

Personoplysninger, der indhentes gennem informationsanmodninger og/eller forespørgsler og/eller klager, der sendes direkte til EDAA, skal opbevares i ét år (eller så længe det loven kræver det for at imødegå potentielle retskrav), medmindre du trækker dit samtykke til at behandle dine personoplysninger tilbage på  et tidligere tidspunkt.

 

Dine rettigheder

 

I overensstemmelse med persondataloven stiller vi dine personoplysninger til rådighed for dig, så du kan gennemgå dem på simpel anmodning. Hvis du fortæller os, at de personoplysninger er forkerte eller bruges forkert, retter, opdaterer og begrænser vi brugen af personoplysningerne eller sletter dem efter behov. Oplysninger om, hvordan du får adgang til personoplysninger, findes under de kontaktpunkter, der er nævnt sidst i denne databeskyttelseserklæring. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger ved at rette en simpel anmodning til de kontaktpunkter, der er nævnt sidst i denne databeskyttelseserklæring. Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et anvendeligt elektronisk format og overføre dem til en tredjepart (ret til “dataportabilitet”).

 

EDAA er forpligtet til at samarbejde med dig om at finde en rimelig løsning på enhver klage eller bekymring over beskyttelse af personoplysninger i relation til de aktiviteter, der foregår på dette websted. Hvis du imidlertid mener, at EDAA ikke har været i stand til at hjælpe med din klage eller det, du er bekymret over, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du er hjemhørende, dit arbejdssted ligger eller en påstået krænkelse af persondataloven er begået (Belgien: se www.dataprotectionauthority.be, andre lande: Klik her).

 

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter/overførsel af personoplysninger til udlandet

 

På dette websted kan du også få mulighed for at sende information og/eller klager direkte til den nationale selvregulerende reklameorganisation i dit hjemland (se her for at identificere den relevante selvregulerende organisation). Sådanne oplysninger kan indeholde personoplysninger, der derefter sendes direkte til denne organisation med henblik på klage-/informationsbehandling, hvis du anmoder om det.

 

Vi råder dig til at gennemgå disse selvregulerende organisationers politik for beskyttelse af personoplysninger, hvis du vælger at bruge denne funktionalitet. Du vil under alle omstændigheder blive informeret om, præcis hvilken instans dine data sendes til, når du bruger denne valgfri onlineformular (f.eks. i Tyskland: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; e.g. in UK: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA videregiver eller deler ikke personoplysninger om dig, der er indsamlet på dette websted med andre instanser (undtagen i visse ekstraordinære tilfælde og kun med dit tidligere udtrykkelige samtykke) med forbehold for forpligtelse til at gøre det i henhold til vedtægter, lov, forordninger eller domskendelse  .

 

Cookies

 

Cookies er små informationspakker, som din webbrowser opbevarer. De lægges i din webbrowser af de websteder, som du besøger. Hvis du ønsker at sikre dig, at der ikke anvendes cookies, skal du se nedenfor eller læse vores top fem-tips for yderligere information om, hvordan du administrerer eller deaktiverer dem i webbrowserens indstillinger for beskyttelse af personoplysninger. Du skal være opmærksom på, at hvis du deaktiverer cookies for at opnå dette, vil værktøjet ikke længere fungere rigtigt, og det kan have en negativ indvirkning på din browseroplevelse som helhed.

 

Mange af de virksomheder, der er anført på siden “dine reklamevalgmuligheder”, bruger cookies til at kontrollere din nuværende status for adfærdsbaseret onlineannoncering (dvs. enten “accepteret” eller “slukket” alt efter hvilke valg, du har truffet) og til at træffe det valg, du ønsker. Disse cookies har stor betydning for, hvordan kontrolsiden fungerer, og for, hvordan der konstateres fejl i virkemåden.

 

Vi bruger også cookies på dette websted til at sørge for, at webstedet fortsat virker som det skal, og mere generelt for løbende at forbedre de tjenester, som vi stiller til rådighed gennem dette websted. Ingen personoplysninger gemmes i forbindelse med denne proces, og de indsamlede oplysninger bruges kun samlet. Hvis du ønsker at slå denne funktion fra, bedes du anvende nedenstående funktionalitet.

 

En detaljeret beskrivelse af de cookies, der anvendes på dette websted, er angivet nedenfor.

 

Hvilke “cookies” bruges på dette websted?

 

Cookie Formål med cookies Cookie-egenskaber Cookie-type
Web Analytics EDAA, der er baseret på det selvhostede Matomo: registrerer, hvor mange besøg den enkelte bruger har, og hvornår det første, det foregående og det aktuelle besøg fandt sted. Oprindeligt websted 1 år
Cookie til at overvåge pålideligheden af virksomhedernes integration Bruges til at holde øje med, hvor pålidelige virksomhedernes integrationspunkter med webstedet er. Oprindeligt websted 1 måned
Cookie-banner cookie Bruges til at huske, om en besøgende har afvist det ”cookie-banner”, der vises øverst på websiderne. Oprindeligt websted 24 timer

 

Definitioner:

 

  • Cookie fra oprindeligt websted – En cookie, som dette websted har anbragt
  • Tredjepartscookie – En cookie, som er anbragt af et andet domæne (f.eks. Ikke dette websted)
  • Permanent cookie – Cookieinformationen er gemt permanent på din enhed

 

Vi ønsker ikke at indsamle dine personoplysninger, men hvor vi gør det, stræber vi efter at anonymisere dine personoplysninger hurtigst muligt.

 

 Hvordan kan jeg administrere brugen af cookies på dette websted?

 

Al browserteknologi gør dig i stand til at administrere cookies i cookie-mappen i din webbrowser.  Dette betyder, at du enten kan slette cookies fra din cookie-mappe, når du er færdig med at besøge vores websted, eller du kan indstille dine præferencer med hensyn til brugen af cookies, før du begynder at gennemse vores websted. Bemærk, at det som nævnt ovenfor kan påvirke din brugeroplevelse på vores websted, hvis du sletter eller afviser cookies.

 

Yderligere oplysninger findes på:

 

Kontakt os

 

Hvis du har yderligere spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du gerne vil udøve nogen af dine rettigheder i henhold til denne politik, bedes du kontakte:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Bruxelles | Belgien

beskyttelse af personoplysninger [på] edaa.eu