Vi beskytter dine personlige oplysninger

Vi beskytter dine personlige oplysninger

 

Dette websted understøttes af den digitale reklamebranche og administreres af European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Vi har påtaget os en forpligtelse til at respektere og beskytte personlige oplysninger vedrørende alle enkeltpersoner, som vi kommer i forbindelse med: før, nu og fremover. Som en del af denne forpligtelse søger vi at give dig klar information om og kontrol over de personlige oplysninger, vi har om dig, samt andre ikke-personlige oplysninger, vi kan indsamle og anvende, når du besøger dette websted.

 

Webstedet

 

På dette websted administrerer vi et centralt element i et innovativt og revolutionerende paneuropæisk selvregulerende program for adfærdsbaseret annoncering (en praksis, hvorefter mere relevante annoncer præsenteres for internetbrugere på basis af formodede interesser). Dette selvregulerende program giver internetbrugere som dig en hidtil uset grad af gennemsigtighed i forhold til og kontrol over online adfærdsbaseret annoncering.

 

Gennemsigtighed tilvejebringes gennem et universelt genkendeligt “OBA ikon”, der fås med ledsagende tekst på alle officielle EU-sprog (f.eks. Annoncevalg), og som vises overalt, hvor virksomheder er i færd med at indsamle og behandle data med henblik på adfærdsbaseret annoncering online. Når der klikkes på ikonet, vil brugerne blive præsenteret for klar og forståelig information om online adfærdsbaseret annoncering.

 

Ikonet vil også give brugerne mulighed for at træffe deres valg og udøve kontrol over online adfærdsbaseret reklame gennem de værktøjer og ressourcer, der stilles til rådighed; de nævnte værktøjer og ressourcer omfatter dette websted. Dette websted dækker Den Europæiske Union / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS) og omfatter en funktion, der er let at bruge (tilgængelig for enhver bruger fra ethvert EU/EØS-land), og som vil afbryde adfærdsbaseret annoncering (fra deltagende virksomheder) for brugere, der vælger dette. Et af de mest bemærkelsesværdige træk ved dette websted er, at det er opbygget på baggrund af en forpligtelse, som hele branchen har påtaget sig, og som er bakket op af European Advertising Standards Alliance (EASA) og dets netværk af veletablerede og bredt anerkendte nationale selvregulerende organisationer i hele Europa, der arbejder for at sikre effektive klagehåndteringssystemer, som er uafhængige og gratis for brugerne.

 

Dine personlige oplysninger

 

Når du giver os feedback via de muligheder, du har fået stillet til rådighed på dette websted, kan vi indsamle og behandle dine personlige oplysninger såsom dit navn, e-mail-adresse og telefonnummer. Disse oplysninger vil ikke blive brugt til andre formål end at behandle din feedback, hvilket i visse tilfælde vil kunne kræve, at oplysningerne videregives til den relevante nationale selvregulerende organisation med henblik på klagebehandling. Ingen andre personlige oplysninger vil blive videregivet til andre tredjeparter. Dine personlige oplysninger vil blive slettet, når sagen er blevet løst tilfredsstillende for både dig og EDAA.

 

Hvis du ønsker at benytte dig af din ret til adgang til dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at berigtige dine oplysninger, kan du kontakte os på adressen nederst i disse regler om fortrolighed.

 

Cookies

 

Cookies er små pakker af oplysninger, der gemmes af din webbrowser. De lægges på din webbrowser af de websteder, du besøger. Hvis du ønsker at sikre, at der ikke bruges cookies, kan du se nedenfor eller besøge vores fem gode tips for at få yderligere oplysninger om, hvordan man administrerer eller deaktiverer dem i din webbrowser under personlige indstillinger. Vær opmærksom på, at deaktivering af cookies til dette formål vil betyde, at kontrolværktøjet ikke længere vil fungere effektivt, og det kan have en negativ indvirkning på din samlede browsingoplevelse.

 

Mange af de virksomheder, der er anført på siden ‘dine annoncevalg’, bruger cookies til at kontrollere din nuværende status med hensyn til online adfærdsbaseret annoncering (dvs. enten “fra” eller “til” i overensstemmelse med dine valgte præferencer), samt for at udføre det valg, du ønsker at foretage. Disse cookies er afgørende for kontrolsidens funktion samt for at identificere fejl i den måde, den virker på.

 

Vi bruger også cookies på dette websted for at bevare webstedets funktionalitet og generelt løbende at forbedre den service, vi tilbyder dig via webstedet. Der bliver ikke gemt nogen personlige oplysninger under denne proces, og de indsamlede oplysninger bruges kun samlet. Hvis du ønsker at slå denne funktion fra, bedes du besøge Nielsen.

 

For at kunne bruge YourOnlineChoices webstedet er det nødvendigt for hver enkelt deltagende virksomhed at placere en cookie på din webbrowser, præferencecookien, så vi kan huske dine valg. Hvis du bruger YourOnlineChoices websted ved hjælp af en anden computer eller browser, eller rydder/sletter dine cookies, vil vi ikke være i stand til at huske dine præferencer, og du bør så gå tilbage til YourOnlineChoices websted for at angive dine præferencer igen. Endvidere vil YourOnlineChoices websted ikke fungere korrekt, hvis din browser er indstillet til at blokere cookies, idet dine præferencer ikke kan gemmes uden brug af præferencecookien.

 

Nedenfor ses en detaljeret beskrivelse af de cookies, der bruges på dette websted.

 

Hvilke “cookies” bruges der på dette websted?

Cookie Cookie Purpose Nature of the Cookies Cookie Type
Web Analytics EDAA, based on self-hosted Matomo: tracks each user’s amount of visits, and the time of the first, the previous and the current vist. First-Party 1 year
Cookie to monitor reliability of companies integration Used to monitor the reliability of companies integration points with the website. First-Party 1 month
Cookie banner’ cookie Used to remember if a web visitor has dismissed the “cookie banner” showing on top of web pages First-Party 24hr

 

Definitioner:

 

  • “First Party” Cookie – En cookie placeret af dette websted
  • “Third Party” Cookie – En cookie placeret af et andet domæne (f.eks. ikke dette websted)
  • “Permanent” Cookie – Cookiens oplysninger lagres permanent på din enhed

 

Det er ikke vores mål at indsamle personlige oplysninger om dig, og hvor vi gør det, stræber vi efter at anonymisere de personlige oplysninger om dig, så snart det er praktisk muligt.

 

Hvordan kan jeg styre brugen af cookies på dette websted?

 

Alle browserteknologier gør det muligt for dig at styre cookierne i cookiemappen i din webbrowser. Det betyder, at du enten kan slette cookies fra din cookiemappe, når du er færdig med dit besøg på vores websted, eller du kan indstille dine præferencer med hensyn til brug af cookies, før du begynder at browse vores websted. Bemærk, som nævnt ovenfor, at sletning eller afvisning af cookies kan skade din brugeroplevelse af vores websted.

 

Du kan finde yderligere oplysninger på:

 

Kontakt os

 

Hvis du har yderligere spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af nogen af dine rettigheder i henhold til disse regler, kan du kontakte:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 | Bruxelles | Belgien
Tlf.: +32 (0) 2 513 78 06 | Fax: +32 (0) 2 513 28 61
privacy [at] edaa.eu