Ochrana vášho súkromia

Ochrana vášho súkromia

 

Táto webová stránka je podporovaná odvetvím digitálnej reklamy a spravuje ju European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) /Európska interaktívna digitálna reklamná aliancia/. Zaviazali sme rešpektovať a chrániť súkromie jednotlivcov, s ktorými sme v styku: v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Ako súčasť tohto úsilia sa snažíme poskytovať jasné informácie a kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré sme o Vás zhromaždili, ako aj inými neosobnými údajmi, ktoré môžeme zhromaždiť a používať, keď navštívite túto webovú stránku.

 

Webová stránka

 

Na tejto webovej stránke spravujeme kľúčové komponenty inovatívneho a revolučného celoeurópskeho samoregulačného programu pre online behaviorálnu reklamu (praktika ponúkania relevantnejších reklám internetovým užívateľom na základe odvodených záujmov). Tento samoregulačný program poskytuje internetovým užívateľom, ako ste Vy, neobvyklú úroveň transparentnosti a kontroly nad online behaviorálnou reklamou.

 

Transparentnosť je zabezpečená prostredníctvom všeobecne uznávanej ikonky „OBA“, ktorá je dostupná so sprievodným textom vo všetkých úradných jazykoch EÚ (napr. Vaša voľba), ktorá sa zobrazí vždy, keď spoločnosti zhromažďujú a spracovávajú údaje na účely online behaviorálnej reklamy. Kliknutím na ikonu budú užívateľovi predstavené jasné a zrozumiteľné informácie o online behaviorálnej reklame.

 

Ikona taktiež umožní užívateľom vybrať si a kontrolovať online behaviorálnu reklamu prostredníctvom poskytnutých nástrojov a zdrojov; takéto nástroje a zdroje zahŕňajú túto webovú stránku. Táto webová stránka pokrýva krajiny Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a zahŕňa ľahko ovládateľné funkcie (dostupné pre každého užívateľa z každej krajiny EÚ/EHP), ktoré vypnú online behaviorálnu reklamu pre užívateľov (zo zúčastnených spoločností), ak sa tak rozhodnú. Jedným z najpozoruhodnejších rysov tejto webovej stránky je, že bola vytvorená na základe záväzku pre celé odvetvie, ktorý podporuje European Advertising Standards Alliance (EASA) /Európska aliancia samoregulačných orgánov v oblasti reklamy/ a jej sieť dobre zavedených a široko uznávaných vnútroštátnych samoregulačných organizácií z celej Európy, ktoré pracujú na zabezpečenie efektívnych systémov vybavovania sťažností a sú pre užívateľov poskytované zadarmo.

 

Vaše osobné informácie

 

Keď nám poskytnete spätnú väzbu prostredníctvom prostriedkov dostupných na tejto webovej stránke, môžeme zhromažďovať a spracovať vaše informácie, ako napr. Vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto informácie nebudú použité na iné účely, než na oslovenie Vašej spätnej väzby, ktorá môže, v niektorých prípadoch, vyžadovať zdieľanie týchto informácií s príslušnou vnútroštátnou samoregulačnou organizáciou na účely vybavovania sťažností. Žiadne iné informácie nebudú postúpené inej tretej strane. Vaše osobné informácie budú vymazané, ak bude Vaša záležitosť vyriešená k Vašej spokojnosti a k spokojnosti EDAA.

 

Ak by ste chceli uplatniť Vaše právo na prístup k Vašim osobným informáciám, alebo ak by ste chceli opraviť Vaše informácie, kontaktujte nás na adrese uvedenej v spodnej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

Súbory Cookie

 

Súbory cookie sú malé súbory informácií, ktoré ukladá Váš webový prehliadač. Webová stránka, ktorú navštívite, ich vkladá do Vášho webového prehliadača. Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbory cookie nepoužívali, pozrite sa nižšie, alebo navštívte našich päť najlepších tipov, ako spravovať alebo deaktivovať tieto súbory v nastavení súkromia vo Vašom webovom prehliadači. Majte na pamäti, že vypnutie súborov cookie za týmto účelom znamená, že nástroj kontroly nebude efektívne fungovať a môže mať nepriaznivý vplyv na Vaše celkové pohodlie prehliadania webu.

 

Mnohé zo spoločností, ktoré sú uvedené na stránke „Vaša voľba“, používajú súbory cookie na kontrolu Vášho momentálneho stavu on-line behaviorálnej reklamy (t.j. či už „prijatej“ alebo „vypnutej“ v súlade s Vašim výberom preferencií), ako aj na vykonanie Vašej voľby. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre funkčnosť kontrolnej stránky, ako aj identifikovanie chýb pri ich plnení.

 

Súbory cookie používame na tejto webovej stránke aj na zachovanie funkcionality webovej stránky, na neustále zlepšovanie služieb, ktoré Vám prostredníctvom tejto stránky ponúkame. V tomto procese nie sú ukladané žiadne osobné údaje a zhromaždené informácie sa používajú len súhrne. Ak si prajete túto funkciu vypnúť, navštívte Webtrekk.

 

Nižšie nájdete podrobný popis súborov cookie používaných na tejto webovej stránke.

 

Na čo sa používajú súbory „cookie“ na tejto webovej stránke?

Cookie Cookie Purpose Nature of the Cookies Cookie Type
Web Analytics EDAA, based on self-hosted Matomo: tracks each user’s amount of visits, and the time of the first, the previous and the current vist. First-Party 1 year
Cookie to monitor reliability of companies integration Used to monitor the reliability of companies integration points with the website. First-Party 1 month
Cookie banner’ cookie Used to remember if a web visitor has dismissed the “cookie banner” showing on top of web pages First-Party 24hr

 

Definície:

 

  • súbory cookie „Prvej Strany“ – súbory cookie umiestnené touto webovou stránkou,
  • súbory cookie „Tretej Strany“ – súbory cookie umiestnené inou doménou (napr. nie touto webovou stránkou),
  • permanentné súbory cookie – informácie súborov cookie sú permanentne uložené vo Vašom zariadení.

 

Nechceme zhromažďovať vaše osobné informácie a ak to urobíme, snažíme sa, aby Vaše osobné údaje ostali čo najskôr anonymné.

 

Ako môžem spravovať používanie súborov cookie na tejto webovej stránke?

 

Všetky technológie prehliadačov Vám umožnia spravovať súbory cookie v zložke cookie Vášho webového prehliadača. To znamená, že súbory cookie môžete po skončení Vašej návštevy našej webovej stránky vymazať, alebo si môžete nastaviť Vaše preferencie týkajúce sa používania súborov cookie pred tým, než si začnete prehliadať našu webovú stránku. Vezmite na vedomie, že zmazanie alebo odmietnutie súborov cookie môže nepriaznivo ovplyvniť Vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami.

 

Ďalšie informácie nájdete na:

 

Kontaktujte nás

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa toho, ako spracujeme Vaše osobné údaje, alebo ak chcete uplatniť Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad, kontaktujte:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26| B-1000 | Brussels | Belgium
Tel: +32 (0)2 513 78 06 | Fax: +32 (0)2 513 28 61
privacy@edaa.eu