Ochrana vášho súkromia

Ochrana vášho súkromia

 

Túto webovú lokalitu podporuje odvetvie digitálnej reklamy a spravuje ju Európska aliancia interaktívnej digitálnej reklamy (EDAA). Zaviazali sme sa rešpektovať a chrániť súkromie všetkých osôb, s ktorými prichádzame do kontaktu: v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti. V rámci tohto záväzku sa snažíme poskytnúť jasné informácie a kontrolu nad osobnými informáciami, ktoré máme o vás, ako aj iné ako osobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať a používať, keď navštívite túto webovú lokalitu.

 

Webová lokalita

 

Na tejto webovej lokalite spravujeme kľúčový komponent paneurópskeho samoregulačného programu pre on-line behaviorálnu reklamu (prax zobrazovania relevantnejších reklám používateľom internetu na základe odvodených záujmov). Tento samoregulačný program poskytuje používateľom internetu, ako ste vy, vyššiu úroveň transparentnosti a kontroly nad on-line behaviorálnou reklamou.

 

Transparentnosť je zabezpečená všeobecne rozpoznateľnou „ikonou OBA“, ktorá je k dispozícii so sprievodným textom vo všetkých úradných jazykoch EÚ (úplný zoznam sprievodných textom v každom úradnom jazyku EÚ nájdete tu), ktorá sa objaví všade tam, kde spoločnosti zhromažďujú a spracúvajú údaje na účely on-line behaviorálnej reklamy. Po kliknutí na ikonu sa používateľom zobrazia jasné a zrozumiteľné informácie o on-line behaviorálnej reklame.

 

Ikona zároveň dáva používateľom možnosť vybrať si a kontrolovať on-line behaviorálnu reklamu prostredníctvom poskytnutých nástrojov a zdrojov; tieto nástroje a zdroje zahŕňajú túto webovú lokalitu. Táto webová lokalita pokrýva krajiny Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHS), ako aj Švajčiarsko a Turecko a zahŕňa ľahko použiteľnú funkciu (k dispozícii používateľom z ktorejkoľvek uvedenej krajiny), ktorá vypne on-line behaviorálnu reklamu pre používateľov (od zúčastnených spoločností), ak sa tak rozhodnú. Jednou z najpozoruhodnejších čŕt tejto webovej lokality je to, že bola vytvorená na základe záväzku v rámci celého odvetvia, za podpory Európskej aliancie pre reklamné normy (EASA) a jej siete dobre zavedených a všeobecne uznávaných vnútroštátnych samoregulačných organizácií pre reklamu v celej Európe, ktoré pracujú na tom, aby zabezpečili efektívne systémy vybavovania sťažností, nezávislých a bezplatných pre používateľov.

 

Vaše osobné údaje

 

Spracúvanie vašich osobných údajov asociácie EDAA, ako je popísané v tomto oznámení, je založené na vašom súhlase alebo zmluvnej nevyhnutnosti.  Keď nám poskytnete spätnú väzbu prostredníctvom prostriedkov, ktoré máte k dispozícii na tejto webovej lokalite, môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo.  Tieto informácie nepoužijeme na žiadne iné účely, než na vyriešenie vašich pripomienok.  V niektorých prípadoch nemusíme byť schopní priamo reagovať na vašu spätnú väzbu, čo si môže vyžadovať zdieľanie týchto informácií s príslušnou národnou reklamnou samoregulačnou organizáciou na účely vybavovania sťažností.  V takom prípade asociácia EDAA nebude zdieľať žiadne osobné informácie bez toho, aby vám najprv jasne vysvetlila tento postup a aby získala predchádzajúci výslovný a informovaný súhlas, aby tak mohla urobiť. Tretím stranám nebudú poskytnuté žiadne iné osobné údaje. Po vyriešení záležitosti k vašej spokojnosti a k spokojnosti asociácie EDAA budú vaše osobné informácie odstránené.

 

Uchovávanie údajov

 

Asociácia EDAA bude uchovávať vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonnými požiadavkami a iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení, alebo tak dlho, ako to vyžaduje zákon, alebo na obranu potenciálnych právnych nárokov.

 

Osobné údaje získané prostredníctvom žiadostí o informácie a/alebo dopytov a/alebo sťažností zaslaných priamo asociácii EDAA sa uchovávajú 1 rok (alebo tak dlho, ako to vyžaduje zákon na ochranu potenciálnych právnych nárokov), pokiaľ nezrušíte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov skôr.

 

Vaše práva

 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov vám sprístupníme osobné údaje na kontrolu na základe vašej jednoduchej žiadosti. Ak nám poviete, že sú osobné údaje nesprávne alebo ich nevhodne používame, dané osobné údaje podľa potreby opravíme, aktualizujeme, obmedzíme používanie alebo ich odstránime. Informácie o tom, ako získať prístup k osobným údajom, nájdete na kontaktných miestach uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov zaslaním jednoduchej žiadosti na kontaktné miesta uvedené na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Máte právo získať svoje osobné údaje v použiteľnom elektronickom formáte a preniesť ich tretej strane (právo na „prenosnosť údajov“).

 

Asociácia EDAA sa zaväzuje s vami spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého riešenia sťažností alebo obáv týkajúcich sa ochrany súkromia v súvislosti s činnosťami uvedenými na tejto webovej lokalite. Ak sa však domnievate, že vám asociácia EDAA nedokázala pomôcť pri vybavovaní vašej sťažnosti alebo obáv, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia zákonov o ochrane osobných údajov (v prípade Belgicka navštívte www.dataprotectionauthority.be a v prípade iných krajín kliknite sem ).

 

Zverejňovanie informácií tretím stranám/prenos osobných údajov do zahraničia

 

Prostredníctvom tejto webovej lokality máte možnosť posielať informácie a/alebo sťažnosti priamo národnej reklamnej samoregulačnej organizácii vo vašej domovskej krajine (na identifikáciu príslušnej samoregulačnej organizácie pozri tu). Takéto informácie môžu obsahovať osobné údaje, ktoré sa potom zasielajú priamo tejto organizácii s cieľom poskytnúť vám sťažnosť/informácie na účely vybavenia podľa vašej žiadosti.

 

Ak sa rozhodnete používať túto funkciu, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto samoregulačných organizácií. V každom prípade budete presne informovaní, ktorému subjektu budú vaše údaje poslané pri použití tohto voliteľného on-line formulára (napr. v Nemecku: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; vo Veľkej Británii: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

Asociácia EDAA nezverejňuje na tejto lokalite ani nezdieľa osobné údaje, ktoré o vás zhromaždí, s inými subjektmi (okrem výnimočných prípadov a iba s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom) bez toho, aby bola dotknutá zákonná povinnosť tak urobiť na základe zákona, úradných alebo súdnych nariadení.

 

Súbory cookie

 

Súbory cookie sú malé balíčky informácií, ktoré sú uložené vo vašom webovom prehliadači.  Do vášho webového prehliadača ich ukladajú webové lokality, ktoré navštívite. Ak sa chcete uistiť, že sa súbory cookie nepoužívajú, prečítajte si nižšie uvedené informácie alebo si pozrite našich päť najlepších tipov, kde nájdete ďalšie podrobné informácie o tom, ako spravovať dané súbory alebo ako ich deaktivovať v nastaveniach ochrany osobných údajov vo vašom webovom prehliadači. Majte však na pamäti, že zakázanie súborov cookie na tento účel bude mať za následok to, že ovládací nástroj už nebude fungovať efektívne, čo môže mať nepriaznivý vplyv na váš celkový zážitok z prehliadania.

 

Veľa spoločností uvedených na stránke „možnosti výberu reklám“ používa súbory cookie na overenie vášho aktuálneho stavu reklamy na behaviorálne správanie (t.j. podľa toho, čo si vyberiete, „akceptované“ alebo „vypnuté“), ako aj na vykonanie výberu, ktorý chcete uplatniť. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie kontrolnej stránky, ako aj na identifikáciu chýb.

 

Na tejto webovej lokalite tiež používame súbory cookie s cieľom zachovať funkčnosť webovej lokality a vo všeobecnosti neustále zlepšujeme služby, ktoré vám poskytujeme prostredníctvom tejto webovej lokality. Pri tomto postupe sa neuchovávajú žiadne osobné údaje a zhromaždené informácie sa používajú iba súhrnne. Na vypnutie tejto funkcie použite nižšie uvedenú funkciu.

 

Nižšie nájdete podrobný popis súborov cookie, ktoré sa používajú na tejto webovej lokalite.

 

Ktoré súbory „cookie“ sa používajú na tejto webovej lokalite?

 

Súbor cookie Účel súboru cookie Povaha súborov cookie Typ súboru cookie
Analýza webu Asociácia EDAA, založená na hostiteľovi Matomo: sleduje počet návštev každého používateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy. Prvá strana Ročný
Súbory cookie na sledovanie spoľahlivosti integrácie spoločností Používajú sa na sledovanie spoľahlivosti integračných bodov spoločností s webovou lokalitou. Prvá strana Mesačný
Súbory cookie bannerových súborov cookie Používajú sa na zapamätanie si toho, či návštevník zamietol „banner súborov cookie“, ktorý sa zobrazuje v hornej časti webových lokalít. Prvá strana 24 hodinový

 

Vymedzenie pojmov:

 

  • Súbory cookie „prvej strany“ – súbory cookie umiestnené na tejto webovej lokalite
  • Súbory cookie „tretej strany“  – súbory cookie umiestnené inou doménou (napr. nie touto webovou lokalitou)
  • „Trvalé“ súbory cookie  – informácie o súboroch cookie sú uložené vo vašom zariadení natrvalo

 

Nesnažíme sa zhromažďovať vaše osobné údaje a ak tak urobíme, snažíme sa anonymizovať vaše osobné informácie čo najskôr.

 

 Ako môžem spravovať používanie súbory cookie na tejto webovej lokalite?

 

Všetky technológie prehliadača vám umožňujú spravovať súbory cookie v priečinku súborov cookie vo webovom prehliadači.  To znamená, že súbory cookie môžete z priečinka súborov cookie odstrániť po skončení návštevy našej webovej lokality, alebo môžete nastaviť svoje preferencie týkajúce sa používania súborov cookie skôr, ako začnete prehliadať našu webovú lokalitu. Upozorňujeme, ako je uvedené vyššie, že odstránenie alebo odmietnutie súborov cookie môže mať nepriaznivý vplyv na používateľskú skúsenosť z našej webovej lokality.

 

Ďalšie informácie nájdete na:

 

Kontaktujte nás

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, alebo ak by ste chceli uplatniť svoje práva podľa týchto pravidiel, kontaktujte:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Brusel | Belgicko

privacy [at] edaa.eu