Vår integritetspolicy

Skydda din integritet

 

Denna webbplats stöds av den digitala reklamindustrin och förvaltas av European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Vi strävar efter att respektera och skydda integriteten för alla individer som vi interagerar med: i det förflutna, nutid och framtid. Som en del av detta åtagande strävar vi efter att ge dig tydlig information och kontroll över de person-uppgifter som vi har om dig samt andra uppgifter som vi kan samla in och använda när du besöker denna webbplats.

 

Webbplatsen

 

På denna webbplats administrerar vi en nyckelkomponent i ett paneuropeiskt självreglerings-program för beteendeannonsering på nätet (att visa mer relevanta annonser för internet-användare baserat på slutsatser om deras intressen). Detta självregleringsprogram ger internetanvändare som du en ökad nivå av öppenhet och kontroll över beteende-annonsering på nätet.

 

Öppenhet tillhandahålls av en allmänt igenkännbar “OBA-ikon” som är tillgänglig med tillhörande text på alla officiella EU-språk (en fullständig lista med tillhörande text för varje officiellt EU-språk finns här).Den visas där företag samlar in och bearbetar uppgifter för beteendeannonsering på nätet. När de klickar på ikonen får användare tydlig och begriplig information om beteendeannonsering.

 

Ikonen ger också användare möjlighet att göra val och utöva kontroll över beteendeannonsering genom de verktyg och resurser som tillhandahålls; dessa verktyg och resurser omfattar denna webbplats. Denna webbplats täcker länderna i Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES), liksom Schweiz och Turkiet, och innehåller en lättanvänd funktion (tillgänglig för alla användare från något av dessa länder) som stänger av beteendeannonsering för användare (från deltagande företag) om de så önskar. En av de mest anmärkningsvärda funktionerna på denna webbplats är att den har utformats genom ett branschövergripande samarbete, med stöd av European Advertising Standards Alliance (EASA) och dess nätverk av väletablerade och allmänt erkända nationella organisationer for självreglering av reklam i Europa, som arbetar för att säkerställa effektiva behandlingssystem för klagomål som är oberoende och kostnadsfria för användare.

 

Dina personuppgifter

 

EDAA:s behandling av dina personuppgifter, som beskrivs i detta meddelande, är baserat på ditt samtycke eller på avtalsenlig nödvändighet. När du ger oss feedback via medel som finns tillgängliga för dig på denna webbplats kan vi samla in och behandla personuppgifter som du tillhandahåller, till exempel ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer inte att användas för något annat syfte än att hantera din feedback. I vissa fall kanske vi inte kan hantera din feedback direkt och detta kan kräva att vi delar uppgifterna med den tillämpliga nationella organisationen for reglering av reklam i syfte att behandla klagomål. Om så är fallet kommer EDAA inte att dela några personuppgifter utan att först förklara processen på ett tydligt sätt och först inhämta ditt uttryckliga och informerade förhandsgodkännande . Inga andra personuppgifter kommer att vidarebefordras till andra tredje parter. Dina personuppgifter kommer att raderas när ärendet har utretts till din och EDAA:s tillfredsställelse.

 

Datalagring

 

EDAA kommer att behålla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav och endast så länge som är nödvändigt för de syften som beskrivs i detta meddelande eller så länge som lagen kräver eller för att försvara eventuella rättsliga anspråk.

 

Personuppgifter som erhålls genom informationsförfrågningar, och/eller förfrågningar och/eller klagomål som skickas direkt till EDAA, ska lagras i ett år (eller så länge som lagen kräver för att försvara eventuella rättsliga anspråk), såvida du inte drar tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter tidigare.

 

Dina rättigheter

 

I enlighet med dataskyddslagen kommer vi att göra personuppgifter tillgängliga för dig för granskning vid en begäran från dig. Om du uppger att personuppgifterna är felaktiga eller används felaktigt kommer vi att korrigera, uppdatera, begränsa användningen av eller ta bort personuppgifter i tillämpliga fall. För information om hur du får tillgång till personuppgifter, se kontaktuppgifterna i slutet av detta integritetsmeddelande. Du har rätt att när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter genom en skicka en begäran till någon av de adresser som anges i slutet av detta integritetsmeddelande. Du har rätt att ta emot dina personuppgifter i ett användbart elektroniskt format och överföra det till en tredje part (rätt till “dataportabilitet”).

 

EDAA har åtagit sig att samarbeta med dig för att få en rättvis lösning på eventuella klagomål eller problem avseende integritet i samband med de aktiviteter som beskrivs på denna webbplats. Om du emellertid anser att EDAA inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där en påstådd överträdelse av sekretesslagarna har ägt rum (för Belgien se www.dataprotectionauthority.be och för andra länder klicka här).

 

Utlämning till tredje part/överföring av personuppgifter utomlands

 

Via denna webbplats kan du också ha möjlighet att skicka information och/eller klagomål direkt till den nationella självreglerande organisationen som prövar reklam i ditt hemland (se här för att identifiera den tillämpliga självreglerande organisationen). Sådan information kan innehålla personuppgifter som sedan skickas direkt till den organisationen för att ge dig hanteringsändamål för klagomålet/informationen, enligt din begäran.

 

Vi rekommenderar att du granskar dessa organisationers integritetspolicyer om du väljer att använda den här funktionen. Du kommer alltid att informeras om exakt vilken enhet dina personuppgifter skulle skickas till när du använder detta valfria onlineformulär (t.ex. i Tyskland: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/, eller  i Storbritannien: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA vare sig lämnar ut eller delar personuppgifter som samlats in på denna webbplats med andra enheter (utom i vissa undantagsfall och endast med ditt tidigare uttryckliga samtycke), utan att det påverkar lagstadgade skyldigheter att göra det enligt lag, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut.

 

Kakor

 

Kakor är små paket med information som lagras i din webbläsare. De placeras i din webbläsare av webbplatserna du besöker. Om du vill se till att kakor inte används, se nedan eller besök våra fem bästa tips för mer information om hur du hanterar eller inaktiverar dessa i din webbläsares sekretessinställningar. Observera att inaktivering av kakor för detta ändamål innebär att kontrollverktyget inte längre kommer att fungera effektivt och att det kan ha en negativ inverkan på din totala surfupplevelse.

 

Många av de företag som listas på sidan “Dina annonsval” använder kakorkakor för att kontrollera din aktuella beteendeannonseringsstatus (dvs. antingen “accepterad” eller ”avstängd”, enligt dina inställningar), samt för att utföra ditt val. Dessa kakor är viktiga för kontrollsidans funktionalitet samt för att identifiera fel i dess prestanda.

 

Vi använder också kakor på denna webbplats för att bibehålla webbplatsens funktionalitet och i allmänhet för att kontinuerligt förbättra de tjänster som vi erbjuder dig via denna webbplats. Inga personuppgifter lagras i den här processen och den insamlade informationen används endast i aggregerad form. Använd funktionen nedan om du vill stänga av den här funktionen.

 

Se nedan för en detaljerad beskrivning av de kakor som används på denna webbplats.

 

Vilka ”kakor” (cookies) används på denna webbplats?

 

Kaka Kakans syfte Kakans egenskaper Typ av kaka
Web Analytics EDAA, baserat på självhysta Matomo: spårar varje användares antal besök och tiden för det första, det föregående och det aktuella besöket. Första part 1 år
Kaka för att övervaka tillförlitligheten för företagens integration Används för att övervaka tillförlitligheten för företagens integrationspunkter med webbplatsen. Första part 1 månad
Kakbanner-kaka Används för att komma ihåg om en besökare har tagit bort den “kaka banner” som visas högst upp på webbsidor. Första part 24 h

 

Definitioner:

 

  • Kaka från första part – En kaka placerad av denna webbplats
  • Kaka från tredje part – En kaka placerad av en annan domän (d.v.s. inte den här webbplatsen)
  • Permanent kaka –kakinformationen lagras permanent på din enhet

 

Vi försöker inte samla in dina personuppgifter och om vi gör det, strävar vi efter att anonymisera dina personuppgifter så snart som möjligt.

 

 Hur kan jag hantera användningen av kakor på denna webbplats?

 

All webbläsarteknik gör det möjligt för dig att hantera kakorna i kakmappen i din webbläsare. Det innebär att du antingen kan ta bort kakor från din kakmapp när du har avslutat ditt besök på vår webbplats eller ställa in dina inställningar för användningen av kakor innan du börjar surfa på vår webbplats. Observera, som nämnts ovan, att om du raderar eller avvisar kakor kan detta påverka din användarupplevelse på vår webbplats.

 

Mer information finns på:

 

Kontakta oss

 

Om du har ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna policy, vänligen kontakta:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Bryssel | Belgien

integritet [at] edaa.eu