Pogoji

Splošni pogoji

 

To so pogoji, ki urejajo odnos med EDAA in vami, ko uporabljate spletno mesto YourOnlineChoices ali sprejemate preferenčni piškotek YourOnlineChoices.

 

EDAA je neprofitna zveza (Aisbl) s sedežem v Bruslju in registrsko številko BE 0846.790.105. Naš sedež je registriran na naslovu Rue des Deux Eglises 26, 1000 Bruxelles.

 

Spletno mesto YourOnlineChoices je na voljo na www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ in www.youronlinechoices.com/uk/. Spletno mesto YourOnlineChoices lahko obiščete neposredno prek povezave s spletnega mesta tretje osebe ali prek ikone OBA. Ikona OBA izgleda tako , pogosto pa jo lahko vidite znotraj oglasov ali okrog oglasov, ki jih vidite na spletnih straneh.

 

Izrazi »mi«, »nas« ali »naš« pomenijo nas, EDAA; »vi« in »vaš« pomeni vas in vse druge osebe, ki dostopajo do spletnega mesta YourOnlineChoices ali opravijo izbiro v povezavi s spletnim vedenjskim oglaševanjem prek platforme za izbiro potrošnikov na YourOnlineChoices prek brskalnika ali naprave, ali (pri podjetjih) sprejmejo preferenčne piškotke po izbiri.

 

Prav tako si lahko ogledate našo politiko zasebnosti https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy, ki bo veljala kot del teh splošnih pogojev.

 

Preference prek spletnega mesta YourOnlineChoices

 

Ena izmed ključnih funkcij spletnega mesta YourOnlineChoices je, da sodelujočim podjetjem posreduje informacije o vaših preferencah v povezavi s spletnim vedenjskim oglaševanjem. Zabeležimo vaše preference in jih posredujemo oglaševalskim omrežjem ter drugim sodelujočim družbam članicam, ki so navedene na strani platforme YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Za uporabo spletnega mesta YourOnlineChoices je potrebno, da vsaka sodelujoča družba namesti preferenčni piškotek na vaš spletni brskalnik, tako da si lahko zapomnimo vaše izbire. Podrobnosti o piškotkih so na voljo v našem pravilniku o zasebnosti na https://www.YourOnlineChoices.com/uk/protecting-your-privacy. Če na spletno mesto YourOnlineChoices dostopate z uporabo drugega računalnika ali spletnega brskalnika oz. počistite/izbrišete piškotke, si ne bomo mogli zapomniti vaših preferenc in boste morali iti nazaj na spletno mesto YourOnlineChoices, da ponovno izberete svoje preference. Poleg tega pa spletno mesto YourOnlineChoices ne bo delovalo pravilno, če je vaš brskalnik nastavljen tako, da blokira piškotke, saj vaših preferenčnih nastavitev ni mogoče shraniti brez uporabe preferenčnega piškotka.

 

Čeprav bomo uporabili razumna komercialna prizadevanja, da bi vaše preference, izbrane na spletiščuYourOnlineChoices, posredovali ustreznim podjetjem, ki so navedena na spletni strani v času, ko izberete svoje preference, je spletno mesto YourOnlineChoices na voljo takšno, »kot je« in »kot je trenutno na voljo«, in ne dajemo izjav, jamstev, pogojev, garancij ali drugih zagotovil, da bodo vaše izbire učinkovite ali da bodo ostale učinkovite. Če se vaše izbire ne izkažejo za učinkovite, se lahko prek spletnega mesta pritožite in zahtevate rešitev zadeve: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Vaše obveznosti

 

Spletno mesto YourOnlineChoices morate uporabljati skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi ter na tak način, ki se pričakuje od razumnega, odgovornega in skrbnega posameznika.

 

Spletnega mesta YourOnlineChoices ne smete uporabljati ali dovoliti, da bi se uporabljalo za:

(a)          protipravne ali nezakonite dejavnosti ali za kazniva dejanja in/ali dejavnosti;

 

(b)           kakršno koli obliko nezakonite, neprimerne, opolzke, nespodobne, klevetave, obrekljive, grozilne, žaljive, nezaželene ali vsiljive komunikacije ali komunikacije, ki povzroča vznemirjenje, nevšečnosti ali nepotrebno tesnobo ali krši javni red in/ali javno dostojnost ali katero koli veljavno zakonodajo v povezavi z rasnim sovraštvom;

 

(c)            kakršno koli dejavnost, ki lahko krši pravice do zasebnosti ali varstva podatkov drugih strank/naročnikov ali tretjih oseb;

 

(d)           distribucijo virusov ali druge zlonamerne programske opreme, ki na kakršen koli način moti komunikacijo ali shranjevanje podatkov ali kako drugače povzroči škodo ali uničenje na spletnem mestu YourOnlineChoices ali omejuje ali slabi uporabo ali zmogljivost spletnega mesta YourOnlineChoices za druge uporabnike ali tretje osebe, vključno s povzročanjem nepotrebnih preobremenitev spletnega mesta z velikimi, motečimi tokovi podatkovnega prometa (poplavljanje, neželena pošta itn.)

 

Zavezujete se, da boste spoštovali pravice intelektualne lastnine (vključno in brez omejitev avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov, pravic iz modelov in pravic do podatkovnih baz), ki pripadajo nam ali našim licenčnim partnerjem.

 

Na zahtevo nam povrnete škodo in nas odvezujete odgovornosti za vsakršno odgovornost, škodo, izdatke, zahtevke ali stroške (vključno z razumnimi pravnimi stroški in izdatki), za katere se ugotovi, da izhajajo iz kakršne koli vaše kršitve obveznosti iz tega razdelka.

 

Če se zavedate, da spletno mesto YourOnlineChoices krši vaše pravice intelektualne lastnine, lastninske pravice ali katere koli druge pravice, nas morate o tem takoj obvestiti prek spodaj navedenih stikov.

 

Povezave

 

Nekatere povezave na spletnem mestu YourOnlineChoices vam bodo omogočile povezavo s spletnimi mesti, ki niso pod našim nadzorom. EDAA zagotavlja te povezave le kot koristne. Pojav povezave ne pomeni priporočila te povezave s strani EDAA, prav tako EDAA ni odgovorna za vsebino katerega koli povezanega spletnega mesta. Do njih dostopate na lastno odgovornost.

 

Omejitve in izključitve odgovornosti

 

EDAA izrecno zavrača vse nadaljnje izjave, jamstva, pogoje ali druga zagotovila, izrecne ali implicitne, z zakonom, s premoženjem ali drugače, vključno, vendar ne omejeno na implicitna jamstva, pogoje ali druga zagotovila zadovoljive kakovosti, primernosti za določen namen ali razumno skrb in znanje.

 

Razen kot je določeno spodaj, EDAA zavrača vse in ne odgovarja za pogodbo, škodno dejanje (vključno in brez omejitev za malomarnost), zakonsko obveznost, predpogodbo ali druge izjave (razen goljufivih zavajajočih navedb) ali kot lahko drugače izhaja iz ali v povezavi s spletnim mestom YourOnlineChoices in temi pogoji za: a) posledično, posredno ali posebno izgubo ali škodo; b) kakršno koli izgubo dobrega imena ali ugleda; ali c) kakršno koli gospodarsko izgubo (vključno z izgubo prihodkov, dobičkov, pogodb, posla ali pričakovanih prihrankov), v vsakem primeru, tudi če je bila obveščena o možnosti take izgube ali škode in kakor koli je nastala.

 

Razern kot je določeno spodaj, se najvišja odgovornost EDAA za pogodbo, škodno dejanje (vključno in brez omejitev za malomarnost), zakonsko obveznost, predpogodbo ali druge izjave (razen goljufivih zavajajočih navedb) ali kakor lahko drugače izhaja iz te pogodbe ali v povezavi z njo in z vsakim njenim delom, vključno z njenim izvajanjem in učinkovitostjo, ob upoštevanju enega ali več dogodkov ali nizov dogodkov (povezanih ali nepovezanih), ki se zgodijo v katerem koli dvanajstmesečnem obdobju, omeji na 5 evrov.

 

Nič v tem sporazumu ne izključuje ali omejuje odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo, ki je posledica malomarnosti katere koli izmed strank ali njihovih zastopnikov ali zaposlenih, ki delujejo med opravljanjem svojih dolžnosti, ali izključuje ali omejuje nobene odgovornosti stranke, ki je ni mogoče izključiti skladno z veljavnim pravom.

 

Splošni pogoji

 

Višja sila:Dogodek višje sile pomeni vsak dogodek, ki je zunaj našega razumnega nadzora. Če dogodek zaradi višje sile povzroči neuspeh ali zamudo pri opravljanju naših obveznosti pod temi pogoji, se te obveznosti začasno ustavijo za čas trajanja dogodka višje sile.

 

Dodeljevanje in sklepanje pogodb s podizvajalci: Nobeni stranki ne smete dodeliti, prenesti, zaračunati ali licencirati celotnega ali katerega koli dela svojih pravic in/ali obveznosti skladno s temi pogoji.

 

Odnos: Nič v teh pogojih se ne šteje za vzpostavitev kakršnega koli partnerstva ali skupnega podjetja ali pogodbe o zaposlitvi med vami in nami niti se ne šteje za podelitev kakršnega koli pooblastila, ki ni izrecno določeno v pogojih, niti ne vzpostavlja kakršnega koli agencijskega poslovanja med vami in nami.

 

Celotna pogodba:Potrjujete, da ti pogoji določajo celotno pogodbo in razumevanje z nami ter da nadomeščajo vse prejšnje pogodbe, dogovore in sporazume med vami in nami, ki se nanašajo na predmet teh pogojev. Potrjujete, da se ne zanašate na nobeno navedbo,  izjavo ali razumevanje, ki ni izrecen pogoj teh pogojev in nimate nobenega pravnega sredstva v zvezi s kakršno koli navedbo, izjavo ali razumevanjem, ki ni izrecen pogoj, razen če je bilo to storjeno na goljufiv način.

 

Opustitev: Nobena neizvedena ali zamujena izvedba katere koli pravice, pooblastila ali pravnega sredstva pod temi pogoji s strani katere koli stranke ne bo delovala kot oprostitev od te ali katere koli druge pravice, pooblastila ali pravnega sredstva, niti ne bo nobena posamezna ali delna izvedba katere koli pravice, pooblastila ali pravnega sredstva z naše strani preprečila nadaljnjega izvajanja katere koli druge pravice, pooblastila ali pravnega sredstva z naše strani.

 

Odprava: Če katero koli sodišče ali pristojni organ ugotovi, da je katero koli določilo teh pogojev neveljavno, protipravno ali neizvršljivo v kateri koli pristojnosti, se šteje, da to določilo ni del teh pogojev, ne vpliva na veljavnost, zakonitost ali izvršljivost preostalih pogojev niti ne vpliva na veljavnost, zakonitost ali izvršljivost tega določila v kateri koli drugi pristojnosti.

 

Pomembnost časa: Čas ne sme biti bistvenega pomena, razen če je to izrecno navedeno.

 

Pravice tretjih oseb: Nič v teh pogojih ne ustvarja ali podeljuje nobenih pravic ali drugih ugodnosti skladno z zakonom o pogodbah (pravice tretjih oseb) iz leta 1999 ali kako drugače v korist tretjih oseb, ki niso pogodbenice teh pogojev.

 

Razno: Pravice in pravna sredstva strank skladno s temi pogoji so kumulativne in veljavne poleg vseh pravic in pravnih sredstev, ki jih določa zakon. Vse spremembe teh pogojev morajo biti v pisni obliki in dogovorjene s strani pogodbenih strank. Ti pogoji se lahko sestavijo v dvojnikih in prek elektronskega pisanja.

 

Veljavno pravo: Ti pogoji se razlagajo skladno z zakoni Belgije in vsaka stranka nepreklicno priznava pristojnost sodišč v Bruslju.

 

Končne določbe

 

Naša politika pritožb

 

Rešili bomo vse težave, ki so nam bile sporočene in ki jih lahko čim prej odpravimo. Če niste zadovoljni z odgovorom ali ponujeno rešitvijo, nas kontaktirajte na spodnji naslov.

 

Kontaktirajte nas

 

Za več informacij ali če imate kakršna koli vprašanja o teh pogojih, kontaktirajte EDAA na e-naslov privacy@edaa.eu.

 

Smo Evropska zveza za interaktivno digitalno oglaševanje (European Interactive Digital Advertising Alliance – EDAA). Naš registrirani sedež je Rue des Deux Eglises 26, 1000 Bruselj, naša registrska številka je BE 0846.790.105.

 

Naša številka za DDV je BE 0846.790.105.