Clauze și condiții

Clauze și condiții generale

 

Acestea sunt clauzele și condițiile care reglementează relația dintre EDAA și dvs., în timp ce utilizați site-ul YourOnlineChoices sau acceptați modulele cookie preferențiale YourOnlineChoices.

 

EDAA este o asociație nonprofit (AiSBL) cu sediul în Bruxelles, înregistrată sub numărul BE 0846.790.105. Sediul nostru social se află la adresa Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruxelles.

 

Site-ul YourOnlineChoices este disponibil la adresele: www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ și www.youronlinechoices.com/uk/. Puteți vizita site-ul YourOnlineChoices direct, folosind o legătură de pe un site terț, sau prin intermediul pictogramei OBA.  Pictograma OBA are următorul aspect: și o puteți vedea deseori în cadrul sau în apropierea reclamelor afișate pe paginile web vizitate de dvs.

 

În cadrul prezentului document, termenii „noi” sau „nouă” sau „al nostru” semnifică EDAA; iar termenii „dvs.” și „al dvs.” se referă la dvs. și la orice persoană care accesează site-ul YourOnlineChoices sau face o alegere cu privire la publicitatea comportamentală online, prin intermediul platformei de opțiuni pentru consumatori, de pe YourOnlineChoices, prin browserul sau dispozitivul dvs. sau (în cazul persoanelor juridice) acceptă un modul preferențial în virtutea opțiunii unui vizitator.

 

De asemenea, ar trebui să consultați politica noastră de confidențialitate https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy care se va aplica ca parte a prezentelor clauze și condiții generale.

 

 

 

 

Preferințele dvs. privind YourOnlineChoices

 

O funcție esențială a site-ului YourOnlineChoices este aceea de a le transmite societăților participante preferințele dvs. legate de publicitatea comportamentală online. Luăm la cunoștință de preferințele dvs. și le transmitem rețelelor de publicitate și altor societăți membre participante, specificate pe pagina platformei YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Pentru a putea utiliza site-ul YourOnlineChoices, este necesar ca fiecare companie participantă să plaseze un modul cookie în browserul dvs., numit modul cookie preferențial, astfel încât să putem reține selecțiile dvs. Puteți găsi mai multe detalii despre modulele cookie în politica noastră de confidențialitate: https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Dacă utilizați site-ul YourOnlineChoices folosind un alt computer sau browser, sau dacă eliminați/ștergeți modulele cookie, nu vom putea reține preferințele dvs. și va fi necesar să reveniți pe site-ul YourOnlineChoices, pentru a vă selecta din nou preferințele. De asemenea, site-ul YourOnlineChoices nu va funcționa adecvat dacă browserul dvs. este configurat să blocheze modulele cookie, deoarece preferințele dvs. nu pot fi salvate în lipsa utilizării modulelor cookie preferențiale.

 

Deși vom depune toate eforturile rezonabile pentru a transmite preferințele dvs. de pe site-ul YourOnlineChoices către companiile relevante care sunt menționate pe site în momentul în care vă exprimați preferințele, site-ul YourOnlineChoices este furnizat „ca atare” și „astfel cum este disponibil” și nu oferim nicio declarație, garanție, condiție, asigurare sau alte prevederi conform cărora selecțiile dvs. vor fi sau vor rămâne aplicabile. Dacă ați constatat că selecțiile dvs. nu rămân aplicabile, puteți face o reclamație și solicita remedierea situației, accesând legătura: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Obligațiile dvs.

 

Aveți obligația de a vă comporta și utiliza site-ul YourOnlineChoices în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile și într-un mod care caracterizează o persoană rezonabilă, responsabilă și atentă.

 

Aveți obligația de a nu utiliza site-ul YourOnlineChoices și de a nu permite utilizarea site-ului YourOnlineChoices pentru:

(a)           activități ilegale sau ilicite sau pentru comiterea unor fapte penale și/sau activități infracționale;

 

(b)           orice formă de comunicare cu caracter ilegal, inadecvat, obscen, indecent, calomniator, defăimător, amenințător, ofensator, nedorit sau nesolicitat sau care cauzează deranj, suferință sau teamă în mod inutil sau care încalcă ordinea publică și/sau decența publică sau orice legislație aplicabilă privind ura de rasă;

 

(c)            orice activitate care poate încălca intimitatea sau drepturile la protecția datelor ale clienților/abonaților sau terților; și

 

(d)           distribuirea de viruși sau alte programe informatice rău intenționate sau perturbarea în orice mod a comunicărilor sau a stocării datelor sau cauzarea în alt mod a unor prejudicii sau distrugeri asupra site-ului YourOnlineChoices sau restricționarea ori perturbarea utilizării capacității site-ului YourOnlineChoices pentru alți utilizatori sau terți, inclusiv prin cauzarea unei supraîncărcări nenecesare a site-ului, generată de fluxuri de transfer de date mari și nejustificate (supraîncărcare, mesaje spam etc.).

 

Vă angajați să respectați drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, fără restricție, drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, modelele industriale și drepturile asupra bazelor de date) care ne aparțin nouă sau licențiatorilor noștri.

 

Ne veți despăgubi și exonera de răspundere, la cerere, cu privire la orice răspundere, prejudiciu, cheltuială, pretenție sau cost (inclusiv costuri și cheltuieli de judecată rezonabile), despre care se stabilește că rezultă din încălcarea de către dvs. a obligațiilor ce vă revin prin prezenta secțiune.

 

În cazul în care constatați că site-ul YourOnlineChoices vă încalcă drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de proprietate sau orice alte drepturi, va trebui să ne înștiințați cu promptitudine, folosind datele de contact de mai jos.

 

Legături

 

Unele legături de pe site-ul YourOnlineChoices vă vor permite să vă conectați la site-uri care nu sunt controlate de noi. EDAA pune la dispoziție aceste legături exclusiv pentru confortul dvs. Prezența unei legături nu presupune că aceasta este aprobată de EDAA sau că EDAA este responsabilă de conținutul oricărui site conex. Accesați legăturile respective pe riscul dvs.

 

Limitări și excluderea răspunderii

 

EDAA declină orice altă declarație, garanție, condiție sau altă prevedere, expresă sau implicită, prevăzută prin lege, colaterală sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile, condițiile sau alte prevederi implicite, privind calitatea satisfăcătoare, adecvarea pentru un anumit scop sau diligența rezonabilă.

 

Cu excepția celor menționate mai jos, EDAA declină următoarele și nu va fi răspunzătoare în virtutea dreptului contractual, a dreptului delictual (care include, fără limitare, neglijența), a obligațiilor prevăzute prin lege, a unui precontract sau a altor declarații (cu excepția declarațiilor false) sau în orice alt mod, în legătură cu site-ul YourOnlineChoices și cu prezentele clauze și condiții generale, pentru: (a) pierderi sau daune indirecte, speciale sau apărute pe cale de consecință; (b) pierderea fondului comercial sau a reputației; sau (c) orice pierderi de natură economică (inclusiv pierderea veniturilor, a profiturilor, a contractelor, a oportunităților de afaceri sau a economiilor anticipate), în fiecare caz indiferent dacă a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi sau prejudicii și indiferent de modul în care acestea au fost suportate.

 

Cu excepția celor menționate mai jos, răspunderea maximă a EDAA în virtutea dreptului contractual, a dreptului delictual (incluzând, dar fără a se limita la neglijență), a obligațiilor prevăzute prin lege, a unui precontract sau a altor declarații (cu excepția declarațiilor false) sau în orice alt mod, în legătură cu prezentul Contract și cu fiecare componentă a acestuia, inclusiv executarea și aducerea la îndeplinire a acestuia, va fi limitată la 5 euro, cu privire la orice evenimente sau serie de evenimente (având sau nu legătură unele cu celelalte) care au avut loc într-o perioadă de douăsprezece luni.

 

Nicio dispoziție a prezentului Contract nu va exclude sau limita răspunderea pentru deces sau vătămare personală, cauzate de neglijența oricăreia dintre părți sau a reprezentanților ori a angajaților acestora, care acționează în virtutea îndatoririlor lor și nu va exclude sau limita orice răspundere a unei părți care nu este exclusă prin legislația aplicabilă.

 

 

 

Termeni generali

 

Forță majoră: un caz de forță majoră înseamnă orice eveniment care depășește controlul nostru rezonabil. În cazul în care un caz de forță majoră generează o neîndeplinire sau o întârziere în îndeplinirea obligațiilor ce ne revin în baza acestor clauze și condiții generale, respectivele obligații vor fi suspendate pe durata cazului de forță majoră.

 

Cesiune și subcontractare: nu aveți dreptul de a cesiona, a transfera, a percepe taxe sau a acorda licență către o entitate, în totalitate sau parțial, drepturile și/sau obligațiile ce vă revin prin prezentele clauze și condiții.

 

Relație: nicio prevedere din prezentele clauze și condiții nu va crea un parteneriat sau o asociere în participațiune sau o relație contractuală ori de angajare, de niciun fel, între dvs. și noi și nu va atribui nicio autoritate care nu este prevăzută în mod expres în clauze și condiții și nici nu va crea un raport de mandat între dvs. și noi.

 

Integralitatea acordului: confirmați faptul că prezentele clauze și condiții conțin întregul acord existent între noi și înlocuiesc orice acorduri, măsuri și înțelegeri anterioare dintre dvs. și noi cu privire la obiectul clauzelor și condițiilor. Confirmați că nu v-ați bazat pe o afirmație, declarație sau înțelegere ce nu face parte din prezentele clauze și condiții și că nu veți beneficia de nicio măsură corectivă cu privire la orice afirmație, declarație sau înțelegere care nu reprezintă o clauză expresă, decât dacă acestea din urmă au fost emise în mod fraudulos.

 

Renunțare: nicio situație de neexercitare sau exercitare cu întârziere, de către una dintre părți, a unui drept, puteri sau măsuri corective prevăzute prin prezentele clauze și condiții nu va constitui o renunțare la respectivul drept, putere sau măsură corectivă sau la un alt drept, putere sau măsură corectivă iar exercitarea unică sau parțială de către noi a unui drept, puteri sau măsuri corective nu va exclude exercitarea ulterioară a oricărui alt drept, puteri sau măsuri corective de către noi.

 

Clauza de separabilitate: în măsura în care o instanță sau o autoritate competentă constată că o prevedere din prezentele clauze și condiții este nulă, ilegală sau inaplicabilă într-o anumită jurisdicție, se va considera că respectiva prevedere nu face parte din prezentele clauze și condiții și acest lucru nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea clauzelor și a condițiilor rămase și nici nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea respectivei prevederi în alte jurisdicții.

 

Date și ore contractuale imperative: timpul nu reprezintă un factor esențial, decât în situațiile în care acest lucru este prevăzut în mod expres.

 

Drepturile terților: nicio prevedere din prezentele clauze și condiții nu va crea sau conferi un drept sau un alt beneficiu, în virtutea Legii privind contractele din 1999 (drepturile terților) sau în alt mod, în favoarea unei persoane, alta decât părțile la prezentele clauze și condiții.

 

Prevederi diverse: drepturile și măsurile corective de care dispun părțile în baza acestor clauze și condiții sunt cumulative și suplimentare oricăror drepturi și măsuri corective prevăzute prin lege. Orice modificare adusă prezentelor clauze și condiții trebuie redactată în scris și aprobată de părți. Prezentele clauze și condiții pot fi semnate în mai multe exemplare, precum și în mod electronic.

 

Legea aplicabilă: prezentele clauze și condiții vor fi interpretate în conformitate cu legile din Belgia, iar fiecare parte acceptă irevocabil competența materială și teritorială neexclusivă a instanțelor din Bruxelles.

 

Prevederi finale

 

Politica noastră privind reclamațiile

 

Vom soluționa orice probleme care ne-au fost aduse la cunoștință și pe care le putem remedia cât de repede posibil. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul sau soluția oferită, ne puteți contacta la adresa de mai jos.

 

Contact

 

Pentru mai multe informații sau dacă aveți întrebări despre prezentele clauze și condiții, vă rugăm să contactați EDAA prin e-mail, la adresa: privacy [at] edaa.eu

 

Suntem European Interactive Digital Advertising Alliance (Alianța Europeană pentru Publicitate Digitală Interactivă, EDAA)
Sediul nostru social este situat la adresa: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruxelles
Numărul de înregistrare al societății noastre este BE 0846.790.105

 

Codul nostru CIF este BE 0846.790.105