Termeni şi condiţii generale

Termeni şi condiţii generale

 

Aceştia sunt termenii şi condiţiile care guvernează relaţia dintre EDAA şi dumneavoastră în timpul utilizării website-ului YourOnlineChoices sau acceptarea cookie-urilor pentru preferinţe pe YourOnlineChoices.

 

EDAA este o asociaţie non-profit (AiSBL) cu sediul în Bruxelles, având codul unic de înregistrare BE 0846.790.105. Sediul nostru social este Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruxelles.

 

Website-ul YourOnlineChoices este disponibil pe www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/ro/ şi www.youronlinechoices.com/ro/. Puteţi vizita website-ul YourOnlineChoices direct prin intermediul unui link de la un website al unei terţe părţi sau prin intermediul pictogramei OBA. Pictograma OBA arată astfel şi o puteţi vedea frecvent în interiorul sau în jurul reclamelor pe care le vedeţi pe paginile web.

 

Termenele „noi”, „nouă” sau „ale noastre” se referă la noi, EDAA; „dumneavoastră” şi „ale dumneavoastră” se referă la dumneavoastră şi orice altă persoană care accesează website-ul YourOnlineChoices sau face o opţiune în ceea ce priveşte publicitatea online targetată comportamental pe platforma de opţiuni a consumatorului de pe YourOnlineChoices prin browser-ul sau dispozitivul dumneavoastră sau (în cazul companiilor) acceptă un cookie pentru preferinţe prin opţiunea vizitatorului.

 

De asemenea, este necesar să consultaţi politica noastră de confidenţialitate https://www.youronlinechoices.com/ro/protejarea-confidentialitatii-dumneavoastra, care se va aplica ca parte a acestor termeni şi condiţii generale.

 

Preferinţele dumneavoastră de pe YourOnlineChoices

 

Funcţia principală a website-ului YourOnlineChoices este de a furniza companiilor participante preferinţele dumneavoastră în ceea ce priveşte publicitatea online targetată comportamental. Primim preferinţele dumneavoastră şi le transmitem reţelelor de publicitate şi altor companii membre participante enumerate pe pagina platformei YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

 

Pentru a utiliza website-ul YourOnlineChoices este necesar ca fiecare companie participantă să plaseze un cookie pe browser-ul dumneavoastră web, adică cookie-uri pentru preferinţe, pentru ca noi să putem să reţinem selecţiile dumneavoastră. Detalii despre cookie-uri pot fi găsite în politica noastră de confidenţialitate https://www.youronlinechoices.com/ro/protejarea-confidentialitatii-dumneavoastra. În cazul în care utilizaţi website-ul YourOnlineChoices de la un alt computer sau browser web sau îndepărtaţi/ştergeţi cookie-urile dumneavoastră, nu vom putea să reţinem preferinţele dumneavoastră şi va trebui să accesaţi din nou website-ul YourOnlineChoices pentru a vă reselecta preferinţele. De asemenea, website-ul YourOnlineChoices nu va funcţiona corect dacă browser-ul dumneavoastră este setat pentru a bloca cookie-uri, deoarece preferinţele dumneavoastră nu pot fi salvate fără utilizarea cookie-urilor pentru preferinţe.

 

Chiar dacă vom depune toate eforturile comerciale rezonabile pentru a transmite preferinţele dumneavoastră de pe website-ul YourOnlineChoices companiilor relevante care sunt înscrise pe website în momentul în care vă exprimaţi preferinţele, website-ul YourOnlineChoices este oferit „în stare actuală” şi „în funcţie de disponibilitate”, iar noi nu facem declaraţii, garanţii, condiţii, certificări sau alţi termeni în ceea ce priveşte faptul că selecţiile dumneavoastră vor fi sau vor rămâne aplicate. În cazul în care selecţiile dumneavoastră nu sunt aplicate, puteţi să faceţi o reclamaţie şi să cereţi despăgubiri prin intermediul website-ului, https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Obligaţiile dumneavoastră

 

Aveţi obligaţia să vă comportaţi şi să utilizaţi website-ul YourOnlineChoices în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare şi într-un mod rezonabil, responsabil şi prudent.

 

Este interzisă utilizarea website-ului YourOnlineChoices sau permiterea utilizării website-ului YourOnlineChoices pentru:

 

(a) activităţi necorespunzătoare sau ilegale sau comiterea de acte şi/sau activităţi infracţionale;

 

(b) orice formă de comunicare ilegală, necorespunzătoare, obscenă, indecentă, calomnioasă, defăimătoare, ameninţătoare, jignitoare, nedorită sau nesolicitată sau care provoacă o stare de iritare, stres sau anxietate inutilă sau care încalcă normele de ordine publică şi/sau decenţă publică sau orice legislaţie aplicabilă privind ura rasială;

 

(c) orice activitate care ar putea încălca drepturile de protecţie a vieţii private sau a datelor altor clienţi/abonaţi sau terţe părţi; şi

 

(d) transmiterea de viruşi sau alte programe malware sau care perturbă în orice mod comunicaţii sau stocarea datelor sau care cauzează în alt mod deteriorarea sau distrugerea website-ului YourOnlineChoices sau restricţionează sau împiedică utilizarea sau funcţionarea website-ului YourOnlineChoices pentru alţi utilizatori sau terţe părţi, inclusiv prin suprasolicitarea inutilă a website-ului printr-un trafic mare de date nejustificate (supraîncărcare, spam, etc.).

 

Vă angajaţi să respectaţi drepturile noastre sau ale licenţiatorilor noştri privind proprietatea intelectuală (inclusiv, dar fără limitare, drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, drepturi de design şi drepturi la baze de date).

 

Ne veţi despăgubi şi ne veţi exonera de orice răspundere împotriva oricăror responsabilităţi, daune, cheltuieli, pretenţii sau costuri (inclusiv costuri şi cheltuieli legale rezonabile) care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a obligaţiilor din această Secţiune.

 

În cazul în care constataţi că website-ul YourOnlineChoices încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, drepturile de proprietate sau orice alte drepturi, trebuie să ne notificaţi imediat la datele de contact de mai jos.

 

Link-uri

 

Unele link-uri de pe website-ul YourOnlineChoices vă vor permite să vă conectaţi la website-uri care nu sunt controlate de noi. EDAA furnizează aceste link-uri numai pentru confortul dumneavoastră. Includerea unui link nu implică aprobarea de către EDAA, iar EDAA nu este responsabilă pentru conţinutul oricăror website-uri legate. Responsabilitatea accesării acestora vă aparţine.

 

Limitarea şi excluderea răspunderii

 

EDAA nu îşi asumă responsabilitatea pentru alte declaraţii, garanţii, condiţii sau alţi termeni, în mod explicit sau implicit, prin statut, contract colateral sau în alt mod, inclusiv, dar nu limitat la garanţii, condiţii sau alţi termeni impliciţi cu privire la calitatea satisfăcătoare, caracteristica de a corespunde scopului sau atenţia şi abilitatea rezonabilă.

 

Cu excepţia celor prevăzute mai jos, în măsura maxim permisă de lege, EDAA nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru niciun contract, prejudiciu (excluzând culpa gravă și intenția), obligaţie statutară, pre-contract sau alte declaraţii (altele decât înşelăciunile săvârșite cu intenţie) sau de altă natură care decurg din sau în legătură cu website-ul YourOnlineChoices şi aceşti termeni şi condiţii pentru: (a) pierderi sau daune incidentale, indirecte sau speciale; (b) pierderea de fond comercial sau de reputaţie; sau (c) orice pierderi de natură economică (inclusiv pierderea de venituri, profituri, contracte, afaceri sau economii anticipate), cunoscând în fiecare caz posibilitatea apariţiei unor astfel de pierderi sau daune şi a consecinţelor care decurg din acestea.

 

Cu excepţia celor prevăzute mai jos, răspunderea maximă a EDAA în cazul unui contract, prejudiciu, obligaţie statutară, pre-contract sau alte declaraţii (altele decât înşelăciunile săvârşite cu intenţie) sau de altă natură care decurg din sau în legătură cu prezentul Acord şi a fiecărei părţi, inclusiv execuţia şi îndeplinirea obligaţiilor sale, privind una sau mai multe evenimente sau serii de evenimente (fie asociate sau neasociate), care au loc în termen de douăsprezece luni, va fi limitată la 5 euro, cu excepția prejudiciilor cauzate in culpă gravă sau intenție.

 

Nicio prevedere din prezentul Acord nu va exclude sau nu va limita într-o măsură mai mare decât cea maxim permisă de legea aplicabilă, răspunderea pentru decesul sau vătămarea corporală ce rezultă din neglijenţa oricăreia dintre părţi sau a agenţilor sau angajaţilor în timpul îndeplinirii sarcinilor sau nu va exclude sau nu va limita răspunderea unei părţi care nu poate fi exclusă în temeiul legislaţiei aplicabile.

 

Termeni generali

 

Forţă majoră:Un eveniment de forţă majoră include orice eveniment în afara controlului nostru rezonabil. În cazul în care un eveniment de forţă majoră implică neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligaţiilor noastre în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii, aceste obligații vor fi suspendate pe durata evenimentului de forţă majoră.

 

Cesiune şi subcontractare: Nu se permite cesiunea, transferul, plata sau autorizarea, în totalitate sau parţial, pentru drepturile şi/sau obligaţiile dumneavoastră în conformitate cu aceste condiţii şi termeni către orice parte.

 

Relaţie: Nicio prevedere din aceşti termeni şi condiţii nu poate fi interpretată ca încheierea unui parteneriat sau asociere în participaţiune sau contract de muncă de orice fel între dumneavoastră şi noi şi nici nu va conferi puteri care nu au fost stabilite în mod expres în aceşti termeni şi condiţii sau nu va constitui o înţelegere de reprezentare între dumneavoastră şi noi.

 

Integralitatea acordului:Prin continuarea navigării pe acest website, confirmaţi că ați citit și sunteți de acord cu aceşti termeni şi condiţii, care reprezintă întregul acord şi înţelegerea cu noi, înlocuind toate acordurile, aranjamentele şi înţelegerile anterioare între dumneavoastră şi noi privind termenii şi condiţiile. Confirmaţi că nu v-aţi bazat pe nicio declaraţie, acord sau înţelegere care nu este prevăzută în mod expres în aceşti termeni şi condiţii şi nu veţi avea nicio pretenţie în ceea ce priveşte orice declaraţie, acord sau înţelegere care nu este prevăzută în mod expres, excepţie făcând cazul în care aceasta este realizată în mod fraudulos.

 

Renunţare: Neexercitare sau exercitarea cu întârziere de către oricare dintre părţi a unui drept, putere sau despăgubire în temeiul acestor termeni şi condiţii nu va însemna renunţarea la acestea sau la orice alt drept, putere sau remediu, iar exercitarea individuală sau parţială de către noi a unui drept, putere sau remediu nu va exclude orice exercitare ulterioară a oricărui alt drept, putere sau remediu de către noi.

 

Încetare: În cazul în care orice prevedere din aceşti termeni şi condiţii este considerată de orice instanţă sau autoritate competentă ca fiind nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice jurisdicţie, această prevedere nu va mai face parte din aceşti termeni şi condiţii, iar aceasta nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din aceşti termeni şi condiţii şi nici nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea acestei prevederi în orice altă jurisdicţie.

 

Obligativitatea respectării termenelor: Respectarea termenelor nu este obligatorie, cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres altfel.

 

Drepturile terţelor părţi: Nicio prevedere din aceşti termeni şi condiţii nu va constitui sau conferi drepturi sau alte beneficii în conformitate cu Legea contractelor (Drepturile terţelor părţi) din 1999 sau în alt mod, în favoarea unei persoane, alta decât părţile din aceşti termeni şi condiţii.

 

Diverse: Drepturile şi despăgubirile părţilor în temeiul acestor termeni şi condiţii sunt cumulative şi suplimentare oricăror drepturi şi despăgubiri prevăzute de lege. Orice modificare a acestor termeni şi condiţii poate fi realizată oricând de către noi, fără notificare prealabilă și cu efect imediat după publicarea termenilor și condițiilor modificate pe website. Aceşti termeni şi condiţii pot fi duplicate sau transmise prin poştă electronică.

Legea aplicabilă: Prevederile acestor termeni şi condiţii vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din Belgia, iar fiecare parte din prezenta se va supune în mod irevocabil jurisdicţiei neexclusive a instanţelor din Bruxelles.

 

Dispoziţii finale

 

Politica noastră de reclamaţii

 

Vom rezolva orice probleme care sunt sesizate şi pe care le putem remedia cât de repede posibil. În cazul în care nu sunteţi mulţumit de răspunsul sau de soluţia oferită, puteţi să ne contactaţi la adresa de mai jos.

 

Contact

 

Pentru mai multe informaţii sau dacă aveţi orice întrebări privind aceşti termeni şi condiţii, contactaţi EDAA la următoarea adresă e-mail: privacy@edaa.eu

 

Suntem Alianţa Europeană de Advertising Digital (EDAA)
Sediul nostru social este Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruxelles
Codul unic de înregistrare al companiei este BE 0846.790.105

 

CIF este BE 0846.790.10