Protejarea confidenţialităţii dumneavoastră

Protejarea confidenţialităţii dumneavoastră

 

Acest website este acceptat de industria de publicitate digitală şi este administrat de Alianţa Europeană de Advertising Digital (EDAA). Ne-am angajat să respectăm şi să protejăm confidenţialitatea tuturor persoanelor cu care interacţionăm: din trecut, prezent şi viitor. Ca parte a acestui angajament, vom încerca să vă oferim informaţii clare şi să asigurăm controlul asupra informaţiilor personale pe care le deţinem despre dumneavoastră, precum şi a altor date non-personale pe care le putem colecta şi folosi atunci când vizitaţi acest website.

 

Website

 

Pe acest website administrăm o componentă cheie a unui program pan-european inovator şi revoluţionar de autoreglementare pentru publicitatea online targetată comportamental (o practică de a livra mai multe reclame relevante către utilizatorii de Internet, în funcţie de interesele lor). Acest program de autoreglementare asigură utilizatorilor de Internet ca dumneavoastră un nivel de transparenţă fără precedent şi control asupra publicităţii online targetată comportamental (OBA).

 

Transparenţa este asigurată de o „pictogramă OBA” recunoscută universal, disponibilă cu text însoţitor în toate limbile oficiale ale UE (de exemplu, Opţiuni), care va apărea ori de câte ori companiile colectează şi prelucrează date în scopuri de publicitate online targetată comportamental. Atunci când se accesează pictograma, utilizatorilor le vor fi prezentate informaţii clare şi uşor de înţeles despre publicitatea online targetată comportamental.

 

De asemenea, pictograma le va oferi utilizatorilor posibilitatea de a-şi exprima preferinţele şi a controla publicitatea online targetată comportamental, prin instrumentele şi resursele oferite; aceste instrumente şi resurse includ prezentul website. Acest website acoperă ţările din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European (UE/SEE) şi include o funcţionalitate uşor de utilizat (disponibilă pentru toţi utilizatorii din orice stat membru al UE/SEE), care va bloca publicitatea online targetată comportamental pentru utilizatori (de la companii participante), în cazul în care aceştia doresc acest lucru. Una dintre caracteristicile cele mai remarcabile ale acestui website este faptul că acesta a fost creat în urma unui angajament la nivelul întregii industrii, susţinut de Alianţa Europeană a Standardelor de Advertising (EASA) şi reţeaua sa de organizaţii de autoreglementare naţionale renumite şi recunoscute pe scară largă în întreaga Europă, al căror rol este asigurarea unor sisteme eficiente de gestionare a reclamaţiilor, independente şi oferite gratuit utilizatorilor.

 

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal

 

În cazul în care ne transmiteţi orice feedback prin mijloacele puse la dispoziţia dumneavoastră pe acest website, putem colecta şi procesa informaţiile dumneavoastră personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste informaţii nu se vor folosi în alte scopuri decât cele de analizare a feedback-ului dumneavoastră, fiind posibilă, în anumite cazuri, transmiterea unor astfel de informaţii către organizaţia de autoreglementare naţională relevantă, cu scopul de a gestiona reclamaţiile. Nicio altă informaţie cu caracter personal nu va fi transmisă către alte terţe părţi. Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi şterse atunci când problema a fost soluţionată în mod satisfăcător atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru EDAA.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document. Prin accesarea acestui website și prin completarea câmpurilor din secțiunea feedback, dumneavoastră:

 

 • – confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu această politică de confidențialitate;
 • – vă exprimați acordul expres ca operatorul website-ului, entitățile sale asociate sau alte persoane ce lucrează pentru aceștia să colecteze, stocheze, folosească și să disemineze informațiile dumneavoastră cu caracter personal, pentru prelucrarea informațiilor în scopul menționat mai sus;
 • – vă exprimați acordul pentru transferul informațiilor dumneavoastră cu caracter personal către organizația de autoreglementare națională competentă pentru analizarea reclamației depuse;
 • – declarați că ați fost informat în legătură cu exercitarea drepturilor de care dispuneți conform legislației românești aplicabile, în special în ce privește dreptul de a fi informat în ce privește procesarea, dreptul de a accesa datele, dreptul de a interveni asupra datelor, dreptul de vă opune procesării și dreptul de a vă adresa autorității competente și/sau instanțelor de judecată

 

Dacă nu consimțiți la prelucrarea și transferul informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă nu sunteți de acord cu prevederile acestui document, trebuie să nu folosiți acest website și/sau să nu completați rubricile cu informații din secțiunea feedback. Dacă nu veți introduce toate informațiile solicitate de website, nu vom fi în măsură de a ne îndeplini toate obligațiile pe care le avem față de dumneavoastră.

 

Drepturile dumneavoastră

 

Aveți următoarele drepturi în legătură cu informațiile dumneavoastră cu caracter personal:

 

 • – de a fi informat în legătură cu procesarea;
 • – de a accesa informațiile, inclusiv de a ne solicita să vă confirmăm, fără nici un cost pentru o singură solicitare pe an, dacă informațiile dumneavoastră sunt procesate sau nu;
 • – dreptul de a interveni asupra datelor dumneavoastră, inclusiv, printre altele, de a ne solicita să corectăm, actualizăm, blocăm sau ștergem informațiile;
 • – de a vă opune procesării;
 • – de a nu fi subiectul unei decizii individuale, inclusiv de a solicita și obține retragerea sau anularea acesteia, decizie ce produce efecte juridice în ce vă privește, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte sau să re-evalueze o decizie în ce vă privește, care vă afectează în mod semnificativ;
 • – de a vă adresa autorității de supraveghere competente sau instanțelor de judecată;

 

Dacă doriţi să vă exercitaţi oricare din drepturile dumneavoastră menționate mai sus, puteţi să ne contactaţi la adresa specificată mai jos în prezenta Politică de confidenţialitate.
 

Cookie-uri

 

Cookie-urile sunt pachete mici de informaţii care sunt stocate de browser-ul web. Acestea sunt plasate pe browser-ul dumneavoastră web de către website-urile pe care le vizitaţi. Dacă doriţi să vă asiguraţi că nu sunt folosite cookie-uri, citiţi informaţiile de mai jos sau vizitaţi secţiunea noastră Top 5 recomandări pentru detalii suplimentare privind modul de gestionare sau dezactivare ale acestora din setările de confidenţialitate ale browser-ului web. Reţineţi faptul că după dezactivarea cookie-urilor în acest scop, instrumentul de control nu va mai funcţiona eficient, iar acest lucru poate afecta experienţa dumneavoastră generală de navigare.

 

Multe dintre companiile enumerate pe pagina „Opţiunile mele” utilizează cookie-uri pentru a verifica starea dumneavoastră curentă privind publicitatea online targetată comportamental (mai exact, „acceptat” sau „oprit”, în funcţie de preferinţele dumneavoastră), precum şi pentru a aplica preferinţa dumneavoastră. Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru funcţionalitatea paginii de control, precum şi pentru identificarea erorilor în timpul utilizării sale.

 

De asemenea, folosim cookie-uri pe acest website pentru a menţine funcţionalitatea website-ului şi, în general, pentru a îmbunătăţi continuu serviciile pe care vi le oferim prin intermediul acestui website. Acest proces nu implică stocarea de detalii cu caracter personal, iar informaţiile colectate sunt utilizate în ansamblu. În cazul în care doriţi să dezactivaţi această funcţie, vizitaţi Nielsen.

 

Mai jos puteţi găsi o descriere detaliată a cookie-urilor folosite pe aceste website.

 

Ce „cookie-uri” sunt folosite pe acest website?

 

Cookie Cookie Purpose Nature of the Cookies Cookie Type
Web Analytics EDAA, based on self-hosted Matomo: tracks each user’s amount of visits, and the time of the first, the previous and the current vist. First-Party 1 year
Cookie to monitor reliability of companies integration Used to monitor the reliability of companies integration points with the website. First-Party 1 month
Cookie banner’ cookie Used to remember if a web visitor has dismissed the “cookie banner” showing on top of web pages First-Party 24hr

 

Definiţii:

 

 • Cookie „Primă parte” – Un cookie plasat de acest website
 • Cookie „Terţă parte” – Un cookie plasat de către un alt domeniu (de exemplu, nu acest website)
 • Cookie „Permanent” – Informaţiile cookie sunt stocate permanent pe dispozitivul dumneavoastră

 

Nu intenţionăm să colectăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal, iar în cazul în care facem acest lucru, ne străduim să păstrăm anonimatul informaţiilor dumneavoastră personale pe cât de mult posibil.

 

Cum pot gestiona utilizarea cookie-urilor pe acest website?

 

Toate tehnologiile de browser vă permit să gestionaţi cookie-urile în folderul cookie al web browser-ului dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că puteţi şterge cookie-uri din folderul cookie după ce aţi terminat de vizitat website-ul nostru sau puteţi să vă setaţi preferinţele privind utilizarea de cookie-uri înainte de a începe navigarea pe website-ul nostru. Aşa cum am menţionat mai sus, ştergerea sau respingerea cookie-urilor poate afecta experienţa dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului nostru.

 

Puteţi găsi mai multe informaţii pe:

 

Contact

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare privind modul în care procesăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră prevăzute în această politică, vă rugăm să contactaţi:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Bruxelles | Belgia
Tel: +32 (0)2 513 78 06 | Fax: +32 (0)2 513 28 61
privacy@edaa.eu