Protecting Your Privacy

Chronimy Twoją prywatność

 

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez branżę reklamy cyfrowej i zarządzana przez Europejskie Stowarzyszenie Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Digital Advertising Alliance – EDAA). Zobowiązujemy się do szanowania i chronienia prywatności wszystkich osób, z którymi się kontaktowaliśmy, kontaktujemy i będziemy kontaktować. Realizując to zobowiązanie, staramy się zapewniać jasne informacje oraz możliwość kontroli znajdujących się w naszym posiadaniu danych osobowych o Tobie, a także innych danych, jakie możemy zbierać i wykorzystywać, gdy odwiedzasz tę stronę.

 

Strona internetowa

 

Na tej stronie internetowej zarządzamy kluczowymi elementami paneuropejskiego programu samoregulacji internetowej reklamy behawioralnej (praktyka dostarczania użytkownikom Internetu reklam zgodnych z ich zainteresowaniami). Program samoregulacji oferuje użytkownikom Internetu, takim jak Ty, podwyższony poziom przejrzystości i kontroli reklam behawioralnych online.

 

Przejrzystość zapewnia powszechnie rozpoznawalna ikona „OBA”, dostępna z towarzyszącym jej tekstem we wszystkich językach urzędowych UE (pełna lista z towarzyszącym tekstem we wszystkich językach urzędowych UE jest dostępna tutaj), która pojawia się wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwa gromadzą i przetwarzają dane do celów internetowej reklamy behawioralnej. Po kliknięciu ikony użytkownicy otrzymują jasne i zrozumiałe informacje na temat internetowej reklamy behawioralnej.

 

Ikona daje również użytkownikom możliwość dokonywania wyborów oraz kontroli internetowej reklamy behawioralnej przy pomocy narzędzi i zasobów. Do takich narzędzi i zasobów należy niniejsza strona internetowa. Strona uwzględnia kraje Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE / EOG), a także Szwajcarię i Turcję, i zawiera łatwą w użyciu funkcję (dostępną dla każdego użytkownika z dowolnego kraju wymienionego powyżej), która pozwala użytkownikom (z uczestniczących w programie spółek) wyłączyć reklamę behawioralną, jeśli sobie tego życzą. Jedną z najbardziej niezwykłych cech tej strony internetowej jest to, że została zbudowana w sposób reprezentujący zobowiązanie podjęte przez całą branżę, poparte przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamy (European Advertising Standards Alliance – EASA), a także przez sieć jego renomowanych i powszechnie uznanych krajowych organizacji samoregulujących w całej Europie, które działają w celu zapewnienia użytkownikom skutecznego systemu niezależnego i nieodpłatnego rozpatrywania skarg.

 

Dane osobowe

 

Opisane w niniejszym Oświadczeniu przetwarzanie Twoich danych osobowych przez EDAA następuje w oparciu o Twoją zgodę lub jest konieczne do wykonania umowy. Jeżeli przekazujesz nam informacje zwrotne przy pomocy dostępnych na niniejszej stronie internetowej narzędzi, możemy gromadzić i przetwarzać przekazywane nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Informacje te nie będą wykorzystywane do celów innych niż reagowanie na Twoje informacje zwrotne. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie bezpośrednio zareagować na Twoje informacje zwrotne. W konsekwencji konieczne może się okazać ich przekazanie właściwej krajowej samoregulacyjnej organizacji reklamowej w celu rozpatrzenia skargi. W takim przypadku, zanim EDAA udostępni Twoje dane osobowe, najpierw wyjaśni Ci w zrozumiały sposób, na czym polega ten proces oraz uzyska Twoją wyraźną i świadomą zgodę na ich udostępnienie. Żadne inne dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom trzecim. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy sprawa zostanie rozwiązana w sposób zadowalający zarówno dla Ciebie, jak i dla EDAA.

 

Przechowywanie danych

 

EDAA będzie przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawnymi, lecz jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu, bądź przez okres wymagany prawem lub prowadzeniem obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

 

Dane osobowe uzyskane wskutek próśb o informacje, zapytań lub roszczeń wniesionych bezpośrednio do EDAA będą przechowywane przez okres jednego roku (lub dłużej, jeśli jest to wymagane prawem lub prowadzeniem obrony przed potencjalnymi roszczeniami), chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Uprawnienia użytkownika

 

Zgodnie z Ustawą o prywatności udostępniamy Ci do wglądu Twoje dane osobowe po otrzymaniu od Ciebie zwykłej prośby. Jeśli poinformujesz nas, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niewłaściwie wykorzystywane, odpowiednio do okoliczności poprawimy je, zaktualizujemy, ograniczymy ich wykorzystanie lub usuniemy. Informacje na temat uzyskiwania dostępu do danych osobowych można uzyskać w punktach kontaktowych wymienionych na końcu niniejszego Oświadczenia. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do skorzystania z Twoich danych osobowych poprzez złożenie zwykłej prośby do punktu kontaktowego wymienionego na końcu niniejszego Oświadczenia. Przysługuje Ci również prawo do otrzymania Twoich danych osobowych w nadającym się do użytku formacie elektronicznym oraz przekazania ich osobie trzeciej (prawo „do przenośności danych”).

 

EDAA zobowiązuje się współpracować z Tobą, aby rozpatrzyć w słuszny sposób skargi lub obawy dotyczące prywatności w związku z działaniami objętymi niniejszą stroną internetową. Jeśli jednak uważasz, że EDAA nie była w stanie pomóc Ci w rozpatrzeniu skargi lub obawy, masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym masz stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pracy albo w państwie członkowskim, w którym doszło do zarzucanego naruszenia (w przypadku Belgii patrz strona www.dataprotectionauthority.be, a w przypadku pozostałych krajów kliknij tutaj).

 

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim i przekazywanie ich za granicę

 

W ramach niniejszej strony internetowej masz również możliwość przesyłania informacji lub skarg bezpośrednio do krajowych samoregulacyjnych organizacji reklamowych w Twoim kraju zamieszkania (aby określić właściwą organizację samoregulacyjną, patrz tutaj). Informacje te mogą zawierać dane osobowe przesyłane bezpośrednio do tej organizacji w celu rozpatrzenia skargi lub zareagowania na informacje zgodnie z Twoją prośbą.

 

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tej funkcji, doradzamy zapoznanie się z politykami prywatności organizacji samoregulacyjnych. We wszystkich wypadkach, gdy korzystasz z opcjonalnego formularza internetowego, otrzymasz dokładne informacje na temat podmiotu, do którego wysłane zostaną Twoje informacje (np. w Niemczech https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/, a w Wielkiej Brytanii https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA nie ujawnia ani nie udostępnia innym podmiotom Twoich danych osobowych zgromadzonych na niniejszej stronie internetowej (z pominięciem sytuacji wyjątkowych i tylko za Twoją uprzednią wyraźną zgodą), co nie uchybia jej obowiązkom ustawowym wynikającym z przepisów prawa, żądania organu administracji lub orzeczenia sądu.

 

Pliki cookie

 

Pliki cookie to małe pakiety informacji, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Są one umieszczane w przeglądarce internetowej przez strony internetowe, które odwiedzasz. Jeśli nie chcesz, aby przeglądarka zapisywała pliki cookie, zapoznaj się z poniższymi informacjami lub przeczytaj pięć najważniejszych wskazówek w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji na temat zarządzania plikami cookie lub ich wyłączania w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie w tym celu sprawi, iż narzędzie sterowania nie będzie już działać prawidłowo, co może mieć niekorzystny wpływ na ogólną wygodę przeglądania stron.

 

Wiele spółek wymienionych na stronie „Twoje wybory reklamowe” wykorzystuje pliki cookie w celu sprawdzenia aktualnego statusu internetowej reklamy behawioralnej (tzn. „zaakceptowany” lub „wyłączony” zgodnie z Twoimi preferencjami), jak również w celu uszanowania dokonanego przez Ciebie wyboru. Pliki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony sterowania, jak również identyfikowania błędów w działaniu.

 

Pliki cookie wykorzystujemy na tej stronie również w celu utrzymywania funkcjonalności strony i ogólnie w celu ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas za jej pośrednictwem usług. W procesie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe, a zebrane informacje są wykorzystywane jedynie w sposób zagregowany. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z poniższej możliwości.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o plikach cookie używanych na tej stronie.

 

Jakie pliki cookie są wykorzystywane na tej stronie internetowej?

 

Plik Cookie Przeznaczenie plików cookie Rodzaj plików cookie Typ pliku cookie
Web Analytics EDAA, oparte na samodzielnie hostowanej platformie Matomo: śledzi liczbę odwiedzin dokonanych przez każdego użytkownika oraz datę i godzinę pierwszej, poprzedniej i aktualnej wizyty. Własne pliki cookie 1 rok
Plik cookie służący do monitorowania wiarygodności integracji podmiotów uczestniczących. Służy do monitorowania wiarygodności punktów integracji podmiotów uczestniczących ze stroną Własne pliki cookie 1 miesiąc
Plik cookie dotyczący informacji o plikach cookie Służy do zapamiętania, czy użytkownik odrzucił wyświetlaną w górnej części stron internetowych informację o plikach cookie. Własne pliki cookie 24h

 

Definicje:

 

  • Własny plik cookie – plik cookie umieszczany przez tę stronę internetową
  • Zewnętrzny plik cookie – plik cookie umieszczany przez inną domenę (np. inną stronę internetową)
  • Trwały plik cookie – Informacje zawarte w pliku cookie są trwale przechowywane na Twoim urządzeniu.

 

Staramy się nie gromadzić Twoich danych osobowych, a jeśli dochodzi do ich zbierania, staramy się je anonimizować tak szybko, jak to możliwe.

 

 W jaki sposób mogę zarządzać wykorzystywaniem plików cookie na tej stronie internetowej?

 

Wszystkie przeglądarki posiadają funkcje zarządzania plikami cookie zapisanymi w folderze plików cookie przeglądarki. Oznacza to, że możesz usunąć pliki cookie z folderu plików cookie po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej lub ustawić preferencje korzystania z plików cookie przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. Zwróć uwagę że, jak wspomniano powyżej, usunięcie lub odrzucenie plików cookie może niekorzystnie wpływać na komfort przeglądania naszej strony internetowej.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

 

Kontakt z nami

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw przewidzianych niniejszą polityką, prosimy o kontakt:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Bruksela | Belgia

privacy [at] edaa.eu