Najczęstsze pytania

Below is a list of frequently asked questions to help you understand behavioural advertising.


Czym jest reklama behawioralna?

Reklama behawioralna online jest sposobem wykorzystywania informacji dotyczących historii wyszukiwania w celu grupowania użytkowników pod względem zainteresowań i udostępniania reklam opartych na tych zainteresowaniach.

Reklama behawioralna różni się od innych form reklamy internetowej, takich jak reklama kontekstowa, przekazywanych w oparciu o bieżącą aktywność w trakcie sesji (w tym zapytania w wyszukiwarce lub odwiedzane strony).

Jak to działa?

Istnieją różne sposoby przekazywania reklamy behawioralnej. Na podstawowym poziomie informacje dotyczące historii wyszukiwania – wraz z informacjami o tysiącach wyszukiwań innych użytkowników – gromadzone są i dzielone na ogólne grupy, takie jak samochody, finanse i podróże. Profil zainteresowań (na przykład – „samochody”) tworzony jest na podstawie danych o odwiedzanych stronach, a plik cookie umieszczany jest na komputerze, aby zidentyfikować użytkownika jako zainteresowanego kategorią „samochody”. Reklamodawcy oraz strony internetowe dostosują reklamy do grup użytkowników o takich samych zainteresowaniach, a plik cookie umożliwi dostarczenie użytkownikowi odpowiednio dopasowanej reklamy banerowej.

Jakie dane są wykorzystywane?

Reklama behawioralna może różnić się pod względem wykorzystywanych informacji oraz sposobu ich wykorzystania. Na przykład tradycyjne sieci reklamowe gromadzą i wykorzystują informacje, gdy użytkownik odwiedza jedną lub kilka stron uczestniczących w określonej sieci.

Jakie są korzyści?

Użytkownik otrzymuje reklamę banerową online, która jest dostosowana do zainteresowań. Na przykład, jeżeli interesujesz się ogrodnictwem i odwiedzasz strony związane z tym tematem możesz – podczas tej samej lub późniejszej sesji – otrzymywać reklamy specjalnych ofert dotyczących kosiarek do trawy.

Ukierunkowana reklama jest korzystna dla użytkownika, gdyż otrzymuje on lepiej dostosowane reklamy oraz dostęp do bezpłatnych, interesujących go treści, usług i aplikacji. Jest to również rozwiązanie korzystne dla reklamodawców, gdyż docierają oni do odbiorców, którzy prawdopodobnie będą zainteresowani takimi informacjami, unikając użytkowników niezainteresowanych tematem. Co więcej, jest to rozwiązanie korzystne dla wydawców treści internetowych, gdyż reklamodawcy pozwalają im na dalsze udostępnianie bezpłatnych treści, a reklamy dostosowane są do profili użytkowników. Przychody z reklamy pomagają finansować przyszłe innowacje oraz usługi internetowe.

Czy nie zagraża to mojej prywatności?

Wszyscy dostawcy tego typu usług zobowiązani są do przestrzegania stosownego prawa. W większości przypadków informacje wykorzystane do reklam ukierunkowanych nie są osobiste, a więc użytkownik nie może zostać zidentyfikowany. Gdy wykorzystywane są dane osobowe użytkownika (jak dane rejestracyjne), użytkownik informowany jest o tym fakcie w polityce prywatności danej strony i musi wyrazić zgodę podczas rejestracji w określonym serwisie. Użytkownik zawsze ma wybór, czy chce korzystać z bardziej dopasowanej reklamy.

Czym są „dane osobowe” i czy będą wykorzystywane do reklamy behawioralnej online?

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi będącymi w posiadaniu danej firmy mogą umożliwić identyfikację użytkownika. Oczywistymi przykładami są nazwisko, adres lub adres e-mail. Większość dostawców nie wykorzystuje danych osobowych do celów reklamy behawioralnej online. Jednakże, gdy dostawca wykorzystuje informacje umożliwiające identyfikację tożsamości użytkownika, użytkownik informowany jest o tym fakcie w polityce prywatności danej strony podczas rejestracji w określonym serwisie.

Co mogę zrobić, jeżeli nie chcę otrzymywać reklam behawioralnych?

Tutaj można zrezygnować z reklamy behawioralnej.

Ważne jest, aby pamiętać, że rezygnacja nie oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywał reklam podczas korzystania z Internetu. Oznacza to tylko, że reklamy wyświetlane na przeglądanych stronach nie będą dostosowane do zainteresowań przeglądającego i mogą być dla niego mniej przydatne.

Więcej informacji dostępnych na naszej stronie pomocy w rezygnacji.

Jeżeli chcę złożyć zażalenie dotyczące reklamy behawioralnej, z kim mam się skontaktować?

W przypadku zażalenia związanego z Dobrymi Praktykami IAB lub jedną z firm, które zobowiązały się do przestrzegania Dobrych Praktyk, zażalenie można złożyć tutaj.

Czy reklama behawioralna online oznacza, że będę otrzymywać więcej reklam?

Nie. Oznacza to tylko, że reklamy wyświetlane na przeglądanych stronach będą dostosowane do zainteresowań przeglądającego.

Czy moja aktywność online będzie zakłócana reklamą behawioralną?

Nie. Użytkownik nie doświadczy ani nie zauważy żadnej różnicy podczas sesji online. Reklama behawioralna ma na celu jedynie lepsze dostosowanie reklam do użytkownika.

Czy reklama behawioralna online będzie skierowana do dzieci?

Dobre Praktyki IAB wymagają, aby żadna firma zajmująca się reklamą behawioralną online (przestrzegająca Dobrych Praktyk) nie tworzyła ani nie sprzedawała segmentów przeznaczonych wyłącznie do targetowania dzieci, o których wiadomo, że nie ukończyły 13 lat.

Czym są Dobre Praktyki IAB i w jaki sposób mnie dotyczą?

Dobre Praktyki IAB stanowią wytyczne dla firm gromadzących i wykorzystujących informacje online do celów reklamy behawioralnej. Oparte są na trzech podstawowych zobowiązaniach: wyraźnej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych, możliwości wyboru, czy użytkownik chce zrezygnować z reklamy behawioralnej oraz edukacji ułatwiającej internautom zrozumienie tej funkcji. Porównaj dalsze informacje. IAB oraz członkowie IAB zobowiązani są do przeglądu obowiązujących zasad, aby zapewnić ich adekwatność do zmieniającej się technologii i praktyki reklamowej.

Skąd mam wiedzieć, czy firmy, które podpisały zobowiązanie do przestrzegania Dobrych Praktyk, ich przestrzegają?

Firmy, które podpisują zobowiązanie do przestrzegania zasad, mają sześć miesięcy na ich wprowadzenie. Realizują to poprzez poświadczenie przestrzegania Dobrych Praktyk IAB, co zostanie również zweryfikowane przez niezależny podmiot zewnętrzny. Firmy mogą poświadczyć przestrzeganie zasad, jeżeli świadczą usługi komercyjne na żywo w Wielkiej Brytanii. Pierwotni sygnatariusze ukończyli już ten proces i dalsze informacje na ten temat można znaleźć tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z listą firm obecnie przestrzegających Dobrych Praktyk.

Przestrzeganie zasad przez nowych sygnatariuszy podlega niezależnej ocenie. Jednakże IAB (oraz inne organa Unii Europejskiej) pracują nad Ramowymi Ustaleniami dla reklamy behawioralnej obowiązującymi na wszystkich rynkach europejskich, w oparciu o praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, Ramowe Ustalenia Unii Europejskiej wprowadzą paneuropejski system zgodności, a firmy spełniające obecnie wymogi Dobrych Praktyk w Wielkiej Brytanii zostaną włączone do tego systemu. Więcej informacji na ten temat będziemy zamieszczać w stosownym czasie.

Phorm przestrzega Dobrych Praktyk. Dlaczego firma nie potwierdziła udziału?

Phorm nie oferuje w tej chwili usług komercyjnych bezpośrednio w Wielkiej Brytanii, co jest wymogiem w zakresie Dobrych Praktyk. Więcej informacji związanych z firmą Phorm dostępnych pod adresem: gppfeedback@phorm.com

A co z potencjalnie wrażliwymi danymi?

Sygnatariusze Dobrych Praktyk IAB rozumieją, że niektóre grupy zainteresowań mogą w pewnym kontekście stanowić dane wrażliwe. Bardzo trudno jest ustalić, jaki to kontekst. Sygnatariusze zobowiązali się do starannej oceny i podejmowania szerokiej dyskusji ze stronami zainteresowanymi, w tym z reklamodawcami oraz Biurem Pełnomocnika ds. Informacji (organ regulacyjny ds. ochrony danych w Wielkiej Brytanii) odnośnie do ustalenia stosownych praktyk.

Zgodnie z prawem ochrony danych, użytkownik musi wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych.

Czy na moim komputerze zostanie zainstalowane jakieś oprogramowanie?

Nie.

Czym jest plik cookie i jak jest wykorzystywany?

Plik cookie to mały plik tekstowo-numeryczny umieszczany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na określonych stronach internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie poprzednich preferencji użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie. Plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Gdy jest jednak odczytywany przez serwer w połączeniu z wyszukiwarką, może pomóc stronie dostarczać przyjazne użytkownikowi usługi, na przykład zapamiętywać poprzednie zakupy lub dane konta.

Pliki cookie przechowywane są w pamięci wyszukiwarki i każdy plik zazwyczaj zawiera:

  • nazwę serwera, z którego plik został wysłany
  • czas ważności pliku
  • wartość – zazwyczaj przypadkowo wygenerowany niepowtarzalny numer


Serwer strony internetowej, który wysyła pliki cookie używa tego numeru, aby rozpoznać użytkownika, gdy powraca on na stronę lub przechodzi ze strony na stronę. Tylko serwer, który wysyła plik cookie może odczytać, a więc i wykorzystać, ten plik. Pliki cookie są podstawą indywidualizacji Internetu oraz reklamy behawioralnej online, która zazwyczaj opiera się na takim rozwiązaniu.

Czy mogę wyłączyć pliki cookie?

Tak. Niektóre wyszukiwarki umożliwiają zablokowanie plików cookie od dostawców zewnętrznych (pliki umieszczane w wyszukiwarce przez strony trzecie – na przykład sieć reklamową – niebędące właścicielem strony) lub umożliwiają w ustawieniach blokowanie tylko tych plików cookie, które nie spełniają preferencji prywatności użytkownika.

Można wyłączyć wszystkie pliki cookie, lecz taka decyzja może w znaczący sposób wpłynąć na wyszukiwanie, jeżeli użytkownik korzysta z usług, które opierają się na plikach cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania ustawieniami prywatności wyszukiwarki zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami.

Co to są pliki „flash cookie”? Czy są wykorzystywane do gromadzenia informacji do celów reklamy behawioralnej online?

Pliki „flash cookie” są powszechną postacią pliku zwanego LSO. Pliki LSO umożliwiają trwałe przechowywanie i uzyskiwanie informacji w związku z historią wyszukiwania danego użytkownika, lecz zazwyczaj nie są ukazywane poprzez sterowanie wyszukiwarki (jak dla plików cookie HTML). Przykładami są Adobe Flash i Microsoft Silverlight.

Firmy, które zobowiązały się i przestrzegają Dobrych Praktyk IAB nie korzystają z plików „flash cookie” do gromadzenia danych dla potrzeb reklamy behawioralnej online. Sygnatariusze Dobrych Praktyk IAB obecnie nie uważają, że pliki „flash cookie” umożliwiają zachowanie odpowiedniego poziomu przejrzystości i możliwości kontroli przez konsumentów, wymaganego od technologii wykorzystywanych do gromadzenia informacji do celów reklamy behawioralnej. Dlatego też nie powinny być wykorzystywane do tego celu aż do czasu, gdy zapewnią taki sam poziom przejrzystości i możliwości kontroli dla konsumentów, jaki jest obecnie dostępny we właściwościach wyszukiwarek dla standardowych plików cookie HTML. Należy podkreślić, że pliki flash cookie mogą być przydatne do innych celów, poza gromadzeniem danych do reklamy behawioralnej, nie naruszając prywatności użytkowników i dlatego też wytyczne IAB ograniczają się wyłącznie do polityki reklamy behawioralnej.

LSO nie należy wykorzystywać jako mechanizmu unikania ustawień wyszukiwarki lub narzędzi rezygnacji, z których korzystają użytkownicy w celu zarządzania preferencjami prywatności w programach reklamy behawioralnej. Każde zastosowanie zaprojektowane w celu obejścia ustawień użytkownika i ułatwienia „odnowienia” ustawień bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika zabronione jest w Wielkiej Brytanii przepisami dotyczącymi Prywatności i Komunikacji Elektronicznej (Dyrektywa EC) z 2003 roku.

Co to są pliki „flash cookie”? Czy są wykorzystywane do gromadzenia informacji do celów reklamy behawioralnej online?

Tak. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z reklamy behawioralnej udostępnianej przez określoną firmę, dotyczy to tylko gromadzenia danych przez tę firmę oraz wyszukiwarki na komputerze lub urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Będzie to również dotyczyło innych osób, które będą korzystały z tej wyszukiwarki. Tę samą procedurę należy przeprowadzić na każdym komputerze lub dla każdej wyszukiwarki (np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari), aby zrezygnować z reklamy behawioralnej określonego dostawcy. Więcej informacji związanych z możliwością rezygnacji dostępnych jest na naszej stronie pomocy w rezygnacji.

Czy wyłączenie targetowania behawioralnego chroni mnie przed otrzymywaniem spamu, wyskakujących okienek czy niechcianej poczty?

Nie. Rezygnacja z reklamy behawioralnej oznacza tylko, że użytkownik nie będzie otrzymywał zindywidualizowanych reklam. Nie wpływa na otrzymywanie, ani nie wyłącza określonego typu reklam, np. wiadomości e-mail lub wyskakujących okienek.

Czy muszę podjąć jakiekolwiek działania?

Prosimy zapoznać się z naszymi poradami

Gdzie otrzymam więcej informacji?Prosimy o przesyłanie uwag na adres: prywatnosc@iab.com.pl