Słownik pojęć

Wyjaśnienie wszystkich ważniejszych pojęć z zakresu reklamy behawioralnej.

Sieć reklamowa

Spółka, która łączy strony internetowe oraz właścicieli mediów z odpowiednimi reklamodawcami.

  • Znana również pod nazwą: sieć reklamy


Cookie

Plik cookie to mały plik tekstowo-numeryczny umieszczany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na określonych stronach internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki cookie nie wymagają informacji osobistych, aby mogły funkcjonować i w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie wykorzystywane są w reklamie behawioralnej w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam.

  • Również pod nazwą: plik cookie HTTP lub cookie wyszukiwarki


Reklama kontekstowa

Reklama skierowana do określonej osoby podczas odwiedzania strony internetowej. Automatyczne systemy prezentują reklamy w zależności od zawartości strony. Na przykład podczas przeglądania strony z recenzjami filmowymi użytkownik może otrzymać reklamy z nowymi wydawnictwami kinowymi, najnowszymi filmami DVD lub produktami filmowymi. Reklama kontekstowa wykorzystywana jest również przez wyszukiwarki w celu wyświetlania reklam na stronach z wynikami wyszukiwania w oparciu o słowa kluczowe znajdujące się w zapytaniu użytkownika.


Reklama wizualna

Reklamy graficzne wyświetlane, gdy użytkownicy odwiedzają określone strony internetowe. Reklama wizualna zazwyczaj ma postać „banera” lub filmu wideo.

  • Również pod nazwą: banery lub reklama banerowa


Reklama behawioralna online

Technika stosowana do wykorzystywania informacji o zachowaniach użytkowników w sieci w celu dostarczania reklam dopasowanych do zainteresowań danej osoby.

  • Również pod nazwą: reklama behawioralna, targetowanie behawioralne, reklama oparta na zainteresowaniach lub zestawianie reklam


Dane osobowe

Są to informacje, które jako takie lub w połączeniu z innymi informacjami pozwalają jednoznacznie określić tożsamość osoby. Przykładami danych osobowych są nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu. Dane osobowe zdefiniowano w dyrektywie EU 95/46/EC.

  • Również pod nazwą: informacje identyfikujące


Sygnatariusze

Spółki, które gromadzą lub wykorzystują dane w sieci do potrzeb reklamy behawioralnej i zobowiązały się do przestrzegania Dobrych Praktyk IAB. Podmioty te zobowiązane są do poświadczenia przestrzegania Dobrych Praktyk w ciągu sześciu miesięcy od podjęcia zobowiązania. Firmy uczestniczące.

Aby dowiedzieć się więcej o marketingu internetowym zapraszamy na stronę IAB.

  • Również pod nazwą: firmy sygnatariusze


Reklama ukierunkowana

Reklama, która skierowana jest do określonego segmentu użytkowników w oparciu o informacje takie jak dane demograficzne lub zachowania.

  • Również pod nazwą: reklama dostosowana do klienta lub reklama spersonalizowana


Wyszukiwarka sieciowa

Oprogramowanie, które wyszukuje i gromadzi zasoby informacyjne oraz porządkuje i wyświetla na komputerze wyniki w standardowej formie. Przykładami są Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari oraz Opera.


Prosimy o przesyłanie uwag na adres: prywatnosc@iab.com.pl