Sikring av personvern

Ivaretakelse av personvernet

 

Dette nettstedet støttes av den digitale reklamebransjen og administreres av European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Vi har forpliktet oss til å respektere og beskytte personvernet til alle personer som vi samhandler med: i fortid, nåtid og fremtid. Som del av dette engasjementet ønsker vi å gi deg tydelig informasjon og kontroll over personopplysningene vi har om deg, samt andre ikke-personlige opplysninger som vi kan samle inn og bruke når du besøker dette nettstedet.

 

Nettstedet

 

På dette nettstedet administrerer vi en viktig del av det alleuropeiske selvregulerende programmet for målrettet interessebasert markedsføring på nett (en praksis for å tilby mer relevante annonser til internettbrukere basert på antatte interesser). Dette selvregulerende programmet gir internettbrukere som deg økt grad av åpenhet og kontroll over målrettet interessebasert markedsføring på nett.

 

Åpenheten sikres gjennom et universelt gjenkjennelig «OBA-ikon» som finnes med tilhørende tekst på alle offisielle EU-språk (du finner en fullstendig liste med tilhørende tekst for hvert offisielt EU-språk her), som vises alle steder der selskaper samler inn og behandler data med målrettet interessebasert markedsføring på nett som formål. Når brukerne klikker på ikonet, får de presentert klar og forståelig informasjon om målrettet interessebasert markedsføring på nett.

 

Ikonet vil også gi brukerne muligheten til å foreta valg og utøve kontroll over den målrettede interessebaserte markedsføringen på nett gjennom verktøy og ressurser – noe dette nettstedet er et eksempel på. Dette nettstedet dekker landene i EU/EØS-området samt Sveits og Tyrkia, og har en brukervennlig funksjonalitet (tilgjengelig for alle brukere fra landene som er oppført) som vil slå av den målrettede interessebaserte markedsføringen på nett for brukerne (fra deltakende selskaper) hvis de velger det. Noe av det som gjør dette nettstedet spesielt, er at det har blitt bygget etter et bransjeengasjement og er støttet av EASA (European Advertising Standards Alliance) og dets nettverk av veletablerte og anerkjente selvregulatoriske nasjonale organisasjoner for reklamebransjen over hele Europa, som arbeider for å sikre effektive klagehåndteringssystemer, som er uavhengige og gratis for brukerne.

 

Personopplysningene dine

 

EDAAs behandling av personopplysningene dine, som beskrevet i denne kunngjøringen, er basert på samtykke eller på kontraktsmessig nødvendighet. Når du gir oss tilbakemelding gjennom de måtene som er tilgjengelige for deg på dette nettstedet, kan vi samle inn og behandle personopplysningene som du oppgir til oss, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer. Denne informasjonen vil ikke bli brukt til noe annet formål enn å håndtere tilbakemeldingen din. I visse tilfeller kan det være at vi ikke er i stand til å håndtere tilbakemeldingen din direkte, og dette kan kreve deling av slik informasjon med den relevante nasjonale selvregulatoriske organisasjonen for reklamebransjen med klagebehandling som formål. Hvis dette er tilfellet, vil ikke EDAA dele noen personopplysninger uten først å forklare prosessen for deg på en klar måte, og innhente uttrykkelig og informert forhåndssamtykke fra deg om dette. Ingen andre personopplysninger vil bli gitt videre til andre tredjeparter. Personopplysningene vil bli slettet når saken er løst på en måte som er tilfredsstillende både for deg og EDAA.

 

Datalagring

 

EDAA vil beholde personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovkrav, og bare så lenge det er nødvendig for de formål som er beskrevet i denne kunngjøringen, eller så lenge som loven krever, eller for å forsvare eventuelle rettslige krav.

 

Personopplysninger innhentet gjennom forespørsler om informasjon og/eller henvendelser og/eller klager sendt direkte til EDAA, skal oppbevares i 1 år (eller så lenge som loven krever for å forsvare eventuelle rettslige krav), med mindre du trekker tilbake samtykket til behandling av personopplysningene dine tidligere.

 

Dine rettigheter

 

I henhold til personvernlovgivningen vil vi gjøre personopplysningene dine tilgjengelige for deg slik at du kan gå gjennom dem etter en enkel forespørsel fra deg. Hvis du forteller oss at personopplysningene er feil eller brukes feilaktig, vil vi korrigere, oppdatere, begrense bruken av eller slette personopplysninger, alt etter hva som passer. Du finner informasjon om hvordan du får tilgang til personopplysninger i kontaktpunktene som er nevnt på slutten av denne personvernerklæringen. Du har rett til å protestere mot bruken av personopplysningene dine når som helst, ved å rette en enkel forespørsel til kontaktpunktene som er nevnt på slutten av denne personvernerklæringen. Du har rett til å motta personopplysningene dine i et alminnelig anvendt elektronisk format og overføre dem til en tredjepart (rett til «dataportabilitet»).

 

EDAA er forpliktet til å samarbeide med deg for å få en rimelige løsning på eventuelle klager eller bekymringer om personvern i forhold til aktivitetene som dekkes på dette nettstedet. Hvis du derimot mener at EDAA ikke har vært i stand til å bistå deg med klagen eller bekymringen, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet i landet der du bor eller arbeider om en påstått krenkelse av personvernlovgivningen (for Belgia se www.dataprotectionauthority.be, for andre land klikker du her).

 

Utlevering til tredjepart/overføring av personopplysninger til utlandet

 

Gjennom dette nettstedet kan du også ha mulighet til å sende informasjon og/eller klager direkte til den relevante selvregulatoriske organisasjonen for reklamebransjen i hjemlandet ditt (se her for å finne den relevante selvregulerende organisasjonen). Slik informasjon kan inneholde personopplysninger som deretter sendes direkte til denne organisasjonen med det formål å håndtere klagen/informasjonen, slik du har bedt om.

 

Vi anbefaler deg å gå gjennom personvernerklæringen til disse selvregulerende organisasjonene hvis du velger å bruke denne funksjonaliteten. Du vil uansett få nøyaktig informasjon om hvilken enhet dataene dine ville bli sendt til når du bruker dette valgfrie nettskjemaet (f.eks. i Tyskland: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; f.eks. i Storbritannia: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA avslører eller deler ikke personopplysninger om deg som er samlet inn på dette nettstedet med andre enheter (med unntak for noen spesielle tilfeller og bare med ditt eksplisitte forhåndssamtykke), uten at dette påvirker noen lovfestet plikt til å gjøre dette i henhold til loven, tjenestebefalinger eller rettskjennelser.

 

Informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler er små pakker med informasjon som lagres av nettleseren din. De plasseres i nettleseren av nettstedene som du besøker. Hvis du ønsker å sikre at det ikke blir brukt informasjonskapsler, kan du se nedenfor eller lese våre Topp fem tips for å få mer informasjon om hvordan du administrerer eller deaktiverer disse i personverninnstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at når du deaktiverer informasjonskapsler for dette formålet, vil ikke kontrollverktøyet lenger fungere effektivt, og det kan ha en negativ effekt på den generelle leseopplevelsen.

 

Mange av selskapene som står oppført på siden ’Dine annonsevalg’, bruker informasjonskapsler for å sjekke din nåværende status for målrettet interessebasert markedsføring på nett (dvs. enten ’akseptert’ eller ‘slått av’, avhengig av hva du har valgt), samt for å utføre valget du ønsker å utøve. Disse informasjonskapslene er avgjørende for funksjonaliteten til kontrollsiden samt for å identifisere feil i måten siden fungerer på.

 

Vi bruker også informasjonskapsler på dette nettstedet for å opprettholde funksjonaliteten til nettstedet og generelt for at vi løpende skal kunne forbedre tjenestene vi tilbyr deg gjennom dette nettstedet. Det blir ikke lagret noen personopplysninger i denne prosessen og den innsamlede informasjonen brukes bare i aggregert form. Hvis du ønsker å slå av denne funksjonen, kan du bruke funksjonaliteten nedenfor.

 

Nedenfor finner du en detaljert beskrivelse av informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet.

 

Hvilke «informasjonskapsler» brukes på dette nettstedet?

 

Informasjonskapsel Formålet med informasjonskapselen Egenskaper ved informasjonskapselen Typen informasjonskapsel
Web Analytics EDAA, basert på Matomo på eget nettsted: sporer antall besøk samt tidspunktet for det første, det forrige og det nåværende besøket for hver bruker. First Party 1 år
Informasjonskapsel som overvåker påliteligheten for selskapenes integrering Brukes til å overvåke påliteligheten for selskapenes integrasjonspunkter med nettstedet. First party 1 måned
Informasjonskapsel for banner Brukes til å huske om en besøkende på nettstedet har avvist banneret for samtykke for bruk av informasjonskapsler som vises øverst på nettsidene. First party 24 timer

 

Definisjoner:

 

  • «First Party» informasjonskapsel – En informasjonskapsel er lagt inn av dette nettstedet
  • «Third Party» informasjonskapsel – En informasjonskapsel er lagt inn av et annet domene (ikke dette nettstedet)
  • «Permanent» informasjonskapsel – Informasjonen i informasjonskapselen er lagret permanent på enheten din

 

Vi søker ikke å samle inn personopplysningene dine, og når vi gjør det, bestreber vi oss på å anonymisere personopplysningene dine så snart som praktisk mulig.

 

 Hvordan kan jeg administrere bruken av informasjonskapsler på dette nettstedet?

 

Alle nettleserteknologier gjør det mulig å administrere informasjonskapsler i mappen for informasjonskapsler i nettleseren. Det betyr at du kan velge mellom å slette informasjonskapsler fra denne mappen når du er ferdig med besøket på nettstedet vårt, eller å stille inn preferansene dine for bruk av informasjonskapsler før du begynner å bruke nettstedet. Du må være klar over at sletting eller avvising av informasjonskapsler, som nevnt ovenfor, kan gi deg en dårligere brukeropplevelse på nettstedet.

 

Du finner mer informasjon på:

 

Kontakt oss

 

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene som denne erklæringen gir deg, vennligst kontakt:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Brussels | Belgia

privacy [at] edaa.eu