Yleiset ehdot

Yleiset ehdot

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan sinun ja European Interactive Digital Advertising Alliancen (EDAA) välillä käyttäessäsi YourOnlineChoices-verkkosivustoa tai hyväksyessäsi YourOnlineChoices-verkkosivuston asetukset-evästeen.

EDAA on Brysselissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys (AiSBL), ja sen yritystunnus on BE 0846.790.105. Yhdistyksen rekisteröity toimipaikka on Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Bryssel, Belgia.

YourOnlineChoices-verkkosivusto on saatavissa osoitteissa www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/fi/ ja www.youronlinechoices.com/fi/. Pääset YourOnlineChoices-verkkosivuille suoraan kolmannen tahon verkkosivun linkkiä tai OBA-kuvaketta napsauttamalla. OBA-kuvake näyttää tältä , ja sen voi usein nähdä verkkosivumainoksissa tai niiden yhteydessä.

Näissä ehdoissa “me” tai “meidän” tarkoittaa EDAA:ta, kun taas “sinä” ja “sinun” tarkoittaa sinua tai ketä tahansa muuta henkilöä, joka käyttää YourOnlineChoices-verkkosivuja tai tekee kohdennettua verkkomainontaa koskevan päätöksen YourOnlineChoices-verkkosivujen kuluttajavalintasovelluksessa verkkoselaimellasi tai laitteellasi.

Pyydämme sinua tutustumaan myös yksityisyydensuojaperiaatteisiimme osoitteessa https://www.youronlinechoices.com/fi/suojelemme-yksityisyyttasi (jäljempänä ”Yksityisyydensuojaperiaatteemme”). Yksityisyydensuojaperiaatteitamme sovelletaan osana näitä yleisiä ehtoja.

YourOnlineChoices-asetuksesi

Yksi YourOnlineChoices-verkkosivujen tärkeimmistä tehtävistä on ilmoittaa jäsenyrityksillemme, millaisia kohdistettuun verkkomainontaan liittyviä asetuksia teet. Me huomioimme asetuksesi ja välitämme tiedon niistä edelleen mainosverkostoille ja muille jäsenyrityksillemme, jotka on listattu YourOnlineChoices-verkkosivustolla osoitteessa https://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Käyttääkseen YourOnlineChoices-verkkosivuja jokaisen osallistuvan yrityksen on asetettava eväste verkkoselaimeesi. Tämä asetukset-eväste auttaa meitä muistamaan valintasi. Yksityiskohtaisempia tietoja evästeistä on annettu Yksityisyydensuojaperiaatteissamme osoitteessa https://www.youronlinechoices.com/fi/suojelemme-yksityisyyttasi. Jos käytät YourOnlineChoices-verkkosivuja eri tietokoneella tai verkkoselaimella, tai jos tyhjennät tai poistat evästeesi, valintasi poistuvat tiedoistamme, ja sinun on palattava YourOnlineChoices-verkkosivuille asettaaksesi asetuksesi uudelleen. Tämän lisäksi YourOnlineChoices-verkkosivut eivät toimi kunnolla, jos selaimesi on asetettu estämään evästeet, koska asetuksiasi ei voida tallentaa ilman asetukset-evästettä.

Vaikka pyrimmekin kohtuullisin kaupallisin tavoin välittämään YourOnlineChoices-verkkosivuilla asettamasi asetukset asianmukaisille yrityksille, jotka on lueteltu verkkosivuilla asettaessasi asetuksesi, YourOnlineChoices-verkkosivusto tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja “sellaisena kuin se on saatavissa”, emmekä anna mitään vakuutuksia, takuita, ehtoja, takeita tai muita ehtoja siitä, että valintasi ovat tai pysyvät voimassa. Jos valintasi eivät näytä olevan voimassa, voit tehdä valituksen ja yrittää ratkaista ongelman YourOnlineChoices-verkkosivuilla osoitteessa.

Velvollisuutesi

Sinun on käytettävä YourOnlineChoices-verkkosivuja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti järkevästi, vastuuntuntoisesti ja huolellisesti.

YourOnlineChoices-verkkosivustoa ei saa käyttää, eikä sitä saa sallia käytettävän seuraaviin tarkoituksiin:

(a) lainvastaiset tai laittomat käyttötarkoitukset ja rikolliset teot tai toiminnat;

(b) laittomien, epäasiallisten, säädyttömien, sopimattomien, loukkaavien, halventavien, uhkaavien, hyökkäävien tai epätoivottujen viestien lähettäminen, tai ärtymystä, kärsimystä tai aiheetonta levottomuutta aiheuttavien viestien lähettäminen tai julkista järjestystä ja/tai säädyllisyyttä tai rotuvihaan liittyvää lainsäädäntöä loukkaavien viestien lähettäminen;

(c) kaikki toiminta, joka voi loukata muiden asiakkaiden/tilaajien tai kolmansien tahojen yksityisyyttä tai tietosuojaa; tai

(d) virusten tai muiden haittaohjelmien levittäminen tai tiedonvälityksen tai tietojen tallentamisen häirintä tai muu YourOnlineChoices-verkkosivujen vahingoittaminen tai tuhoaminen tai muiden käyttäjien tai kolmansien tahojen YourOnlineChoices-verkkosivujen käytön tai niiden kapasiteetin rajoittaminen tai heikentäminen, mukaan lukien verkkosivujen tarpeeton ylikuormittaminen huomattavilla, odottamattomilla tietoliikennevirroilla (esim. palvelunestohyökkäykset ja roskaposti).

Sitoudut olemaan loukkaamatta meille tai lisenssiantajillemme kuuluvia immateriaalioikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, mallioikeudet ja tietokantaoikeudet).

Korvaat meille tässä kohdassa määriteltyjen velvoitteidesi rikkomisesta johtuvat vastuut, vahingot, kustannukset, vaatimukset tai kulut (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja -kustannukset) ja vapautat meidät vaadittaessa yllä mainittuihin vastuisiin, vahinkoihin, kustannuksiin, vaatimuksiin tai kuluihin liittyvästä vastuusta.

Jos havaitset, että YourOnlineChoices-verkkosivusto loukkaa immateriaalioikeuksiasi, omistusoikeuksiasi tai mitä tahansa muita oikeuksiasi, sinun on ilmoitettava meille asiasta pikaisesti käyttäen alla annettuja yhteystietoja.

Linkit

YourOnlineChoices-verkkosivuilla on joitakin linkkejä sivustoille, joita emme valvo. EDAA tarjoaa nämä linkit ainoastaan käytännöllisistä syistä. Verkkosivustolla näkyvä linkki ei tarkoita sitä, että EDAA suosittelee verkkosivuja, eikä EDAA ole vastuussa linkitettyjen verkkosivujen sisällöstä. Käytät linkkejä omalla vastuullasi.

Vastuunrajoitukset

EDAA nimenomaisesti vapautetaan kaikista muista suorista tai epäsuorista lakiin, vakuuteen tai muuhun perustuvista vakuutuksista, takuista ja muista ehdoista, mukaan lukien rajoituksetta hiljaiset takuut, velvoitteet ja muut tyydyttävää laatua, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta sekä riittävää huolellisuutta ja taitoa koskevat ehdot. Alla mainittua lukuun ottamatta EDAA ei vastaa sopimusoikeuden, vahingonkorvausoikeuden (mukaan lukien rajoituksetta huolimattomuus), lakisääteisen velvollisuuden, esisopimuksessa tai muuten annetun vakuutuksen (paitsi jos kyseessä on petollinen harhaanjohtaminen) perusteella tai muutoin YourOnlineChoices-verkkosivuun tai näihin yleisiin ehtoihin perustuvista tai niihin liittyvistä (a) välillisistä, epäsuorista tai erityisistä menetyksistä tai vahingoista, (b) goodwill-arvon tai maineen menetyksistä, tai (c) mistään taloudellisista menetyksistä (mukaan lukien tulojen, voittojen, sopimusten, liiketoiminnan tai ennakoituhjen säästöjen menetykset) huolimatta siitä, onko tällaisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta kerrottu sille ja siitä, kuinka se on tapahtunut.

Alla mainittua lukuun ottamatta EDAA:n enimmäisvastuu sopimusoikeuden, vahingonkorvausoikeuden (mukaan lukien rajoituksetta huolimattomuus), lakisääteisen velvollisuuden, esisopimuksessa tai muuten annetun vakuutuksen (paitsi jos kyseessä on petollinen harhaanjohtaminen) perusteella tai muutoin tämän Sopimuksen ja sen kaikkien osien, mukaan lukien Sopimuksen toimeenpano ja soveltaminen, perusteella tai niihin liittyen on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen.

Mikään tässä Sopimuksessa mainittu ei poista tai rajoita jommankumman osapuolen tai niiden edustajien tai työntekijöiden työtehtäviensä yhteydessä tapahtuneesta huolimattomuudesta johtuvaan kuolemaan tai henkilövahinkoon perustuvaa korvausvastuuta , tai poista tai rajoita minkään sellaisen osapuolen velvollisuutta, jota ei voida sulkea pois sovellettavan lainsäädännön mukaan.

Yleiset ehdot

Ylivoimainen este:Ylivoimainen este tarkoittaa tapahtumaa, johon emme voi kohtuullisin keinoin vaikuttaa. Jos emme voi noudattaa näissä yleisissä ehdoissa määriteltyjä velvollisuuksiamme tai niiden noudattaminen viivästyy ylivoimaisen esteen takia, kyseiset velvollisuudet lakkaavat väliaikaisesti ylivoimaisen esteen keston ajaksi.

Luovuttaminen ja alihankinta: Et saa luovuttaa, siirtää, velvoittaa tai lisensoida näihin yleisiin ehtoihin perustuvia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi kokonaisuudessaan tai osittain millekään taholle.

Suhde: Näiden ehtojen ei katsota luovan kumppanuutta tai yhteisyritystä tai minkäänlaista työsuhdetta sinun ja meidän välille, eikä niiden katsota myöntävän mitään sellaisia valtuuksia, joita ei ole nimenomaisesti mainittu näissä yleisissä ehdoissa, tai mitään kauppaedustusta sinun ja meidän välille.

Koko sopimus:Vahvistat, että nämä ehdot, Yksityisyydensuojaperiaatteemme mukaan lukien, määrittävät koko sopimuksen ja yhteisymmärryksen välillämme ja että se korvaa kaikki aikaisemmat tekemämme sopimusehtojen aihealueeseen liittyvät sopimukset, järjestelyt ja yhteisymmärrykset. Vahvistat, että et ole nojannut mihinkään tietoon, ilmoitukseen tai sopimukseen, joka ei ole näiden yleisten ehtojen nimenomainen ehto, ja ettei sinulla ole oikeutta korvaukseen koskien mitään tietoa, ilmoitusta tai sopimusta, joka ei ole nimenomainen ehto, paitsi, jos se on annettu vilpillisesti.

Vastuuvapauslauseke: Mikäli kuka tahansa osapuoli ei käytä mitä tahansa näihin ehtoihin perustuvaa oikeutta, valtuutta tai oikaisukeinoa tai mikäli kyseinen osapuoli viivästyy minkä tahansa tällaisen oikeuden, valtuuden tai oikaisukeinon käyttämisessä, sitä ei pidetä kyseisen osapuolen luopumisena kyseisestä tai muusta oikeudesta, valtuudesta tai oikaisukeinosta, eikä se, että käytämme yksittäisesti tai osittaisesti jotain oikeutta, valtuutta tai oikaisukeinoa estä meitä käyttämästä mitään muuta oikeutta, valtuutta tai oikaisukeinoa.

Sopimuksen tulkinta: Jos mikä tahansa tuomioistuin tai viranomainen katsoo jonkin näiden yleisten ehtojen määräyksen olevan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton millä tahansa lainkäyttöalueella, kyseistä ehtoa ei sovelleta osana näitä yleisiä ehtoja, eikä se vaikuta muiden sopimusehtojen pätevyyteen, lainmukaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tai kyseisen ehdon pätevyyteen, lainmukaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen millään muulla lainkäyttöalueella.

Määräajat: Mitään määräaikoja ei aseteta, jollei nimenomaisesti niin ilmoiteta.

Kolmansien tahojen oikeudet: Nämä yleiset ehdot eivät luo eivätkä siirrä mitään oikeuksia tai muita etuuksia sopimuslain Contracts Act 1999 (Kolmansien osapuolten oikeudet) perusteella tai muutoin kenellekään muulle kuin näiden sopimusehtojen osapuolille.

Yleistä: Näissä yleisissä ehdoissa määritellyt osapuolten oikeudet ja oikaisukeinot ovat kumulatiivisia, ja ne myönnetään laissa määriteltyjen oikeuksien ja oikaisukeinojen lisäksi. Näitä yleisiä ehtoja voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti osapuolten sopimuksella. Nämä yleiset ehdot voidaan tehdä kaksoiskappaleena ja sähköisesti.

Sovellettava laki: Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Belgian lainsäädäntöä, ja kukin sopimuksen osapuoli sitoutuu peruuttamattomasti Brysselin tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan.

Loppumääräykset

Valitukset

Ratkaisemme kaikki meille ilmoitetut ongelmat, joihin meillä on ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme tai ratkaisuumme, ota meihin yhteyttä alla annettuun osoitteeseen.

Yhteystietomme

Jos haluat lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää näistä yleisistä ehdoista, ota yhteyttä EDAA:n sähköpostitse osoitteella: privacy@edaa.eu

Olemme European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Rekisteröity toimipaikkamme on Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Bryssel, Belgia
Yrityksemme on rekisteröity numerolla BE 0846.790.105
Arvonlisäveronumeromme on BE 0846.790.10