Yleiset ehdot

Yleiset ehdot ja edellytykset

 

Nämä yleiset ehdot ja edellytykset sääntelevät EDAA:n ja sinun välistä suhdetta, kun käytät YourOnlineChoices-verkkosivustoa tai hyväksyt YourOnlineChoices-mieltymysevästeen.

 

EDAA on voittoa tavoittelematon järjestö (AiSBL), joka toimii Brysselissä belgialaisella Y-tunnuksella BE 0846.790.105. Rekisteröity toimipaikkamme sijaitsee osoitteessa Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bryssel.

 

YourOnlineChoices-verkkosivusto on käytettävissä osoitteissa www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ ja www.youronlinechoices.com/uk/. Voit vierailla YourOnlineChoices-verkkosivustolla suoraan kolmannen osapuolen verkkosivuston linkistä tai OBA-kuvakkeen kautta.  OBA-kuvake näyttää täältä , ja saatat nähdä sen usein verkkosivuilla näkemäsi mainonnan yhteydessä tai lähistöllä.

 

Käsitteellä ”me” ja sen eri sijamuodoilla tarkoitamme itseämme eli EDAA:ta; käsitteellä ”sinä” ja sen eri sijamuodoilla tarkoitamme sinua tai ketä tahansa muuta henkilöä, joka käyttää YourOnlineChoices-verkkosivustoa tai tekee käyttötottumuksia seuraavaa verkkomainontaa koskevan valinnan YourOnlineChoices-verkkosivuston kuluttajan valinta-alustalla omalla selaimellasi tai laitteellasi tai (yrityksen tapauksessa) hyväksyy mieltymysevästeen vierailijan valinnan yhteydessä.

 

Katso myös yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy, jotka ovat voimassa näiden yleisten ehtojen ja edellytysten osana.

 

Omat YourOnlineChoices-mieltymysasetuksesi

 

Yksi YourOnlineChoices-verkkosivuston keskeisistä toiminnoista on tarjota siihen liittyneille yhtiöille tiedot sinun henkilökohtaisista mieltymysasetuksistasi käyttötottumuksia seuraavaan verkkomainontaan liittyen. Me kuittaamme mieltymysasetuksesi vastaanotetuiksi ja välitämme ne mainontaverkostoille ja muille sivustoomme liittyneille jäsenyhtiöille, jotka on lueteltu YourOnlineChoices-alustan sivulla https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Voidakseen käyttää YourOnlineChoices-verkkosivustoa kunkin siihen liittyneen yrityksen on tallennettava eväste, ns. mieltymyseväste, verkkoselaimeesi, jotta me muistamme sinun valintasi. Yksityiskohtaiset tiedot evästeistä ovat luettavissa yksityisyyden suojaa koskevista periaatteistamme https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Jos käytät YourOnlineChoices-verkkosivustoa toisella tietokoneella tai selaimella tai nollaat/poistat evästeesi, emme enää pysty muistamaan mieltymyksiäsi, jolloin sinun on palattava YourOnlineChoices-verkkosivustolle valitsemaan mieltymyksesi uudelleen. Lisäksi YourOnlineChoices-verkkosivusto ei toimi asianmukaisesti, jos selaimesi on asetettu estämään evästeet, koska mieltymyksiäsi ei voida tallentaa käyttämättä mieltymysevästettä.

 

Vaikka pyrimme kaikin kohtuullisin kaupallisin keinoin välittämään YourOnlineChoices-verkkosivustolla tekemäsi mieltymysvalinnan niille yrityksille, jotka on lueteltu verkkosivustolla silloin, kun olet valinnut mieltymyksesi, YourOnlineChoices-verkkosivusto tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan” ja ”silloin kun se on saatavilla”, emmekä esitä mitään väitteitä, takuita, edellytyksiä, vakuuksia tai muitakaan ilmaisuja, joiden mukaan valintasi ovat voimassa nyt tai tulevaisuudessa. Mikäli osoittautuu, etteivät valintasi ole voimassa, voit tehdä valituksen ja pyrkiä oikaisemaan tilanteen verkkosivustolla https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Sinun velvollisuutesi

 

Sinun on käyttäydyttävä ja käytettävä YourOnlineChoices-verkkosivustoa kaikkien voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti ja järkevältä, vastuulliselta ja huolelliselta henkilöltä odotettavalla tavalla.

 

Et saa käyttää YourOnlineChoices-verkkosivustoa tai sallia YourOnlineChoices-verkkosivustoa käytettävän:

  1. lainvastaiseen tai laittomaan toimintaan tai rikollisiin tekoihin ja/tai toimintaan;
  2. levittämään millään tavalla laittomia, vääriä, hävyttömiä, siveettömiä, herjaavia, häpäiseviä, uhkaavia, loukkaavia, epäsuotavia tai ei-toivottuja viestejä tai sellaisia, jotka aiheuttavat närkästystä, kärsimystä tai tarpeetonta ahdistusta tai rikkovat yleistä järjestystä ja/tai julkista säädyllisyyttä tai muuta, rotuvihaa koskevaa lainsäädäntöä;
  3. toimintaan, joka voi loukata muiden asiakkaiden/tilaajien tai kolmansien osapuolten oikeuksia yksityisyyden suojaan tai tietosuojaan; ja
  4. levittämään viruksia tai muita haittaohjelmistoja tai millään tavoin häiritsemään tiedonsiirtoa tai tiedon tallennusta tai muulla tavoin aiheuttamaan vahinkoa tai tuhoa YourOnlineChoices-verkkosivustolle tai rajoittamaan tai estämään YourOnlineChoices-verkkosivuston käyttöä tai toimintavalmiutta muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien tarpeeton verkkosivuston kuormitus suurilla, epäsuotavilla dataliikennevirroilla (tietotulva, spämmäys jne.).

 

Sitoudut noudattamaan meidän tai lisenssinantajiemme teollis- ja tekijänoikeuksia (mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, mallisuojat ja tietokantaoikeudet, näihin kuitenkaan rajoittumatta).

 

Olet korvausvelvollinen ja suojaat meidät vaateilta, jotka liittyvät vahingonkorvausvastuuseen, vahinkoihin, kuluihin, vaateisiin tai kustannuksiin (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut), joiden todetaan johtuvan siitä, että olet loukannut jotain tämän kohdan velvollisuuksista.

 

Mikäli olet tietoinen siitä, että YourOnlineChoices-verkkosivusto loukkaa sinun teollis- ja tekijänoikeuksiasi, omistusoikeuksiasi tai jotain muita oikeuksiasi, sinun on ilmoitettava asiasta meille viipymättä alla ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

 

Linkit

 

YourOnlineChoices-verkkosivuston tietyt linkit mahdollistavat yhteyden muodostamisen verkostoihin, jotka eivät ole meidän valvonnassamme. EDAA tarjoaa nämä linkit ainoastaan kätevyyden vuoksi. Linkin näkyminen ei tarkoita, että EDAA kannattaa sitä, eikä EDAA ole myöskään vastuussa linkitetyn verkkosivuston sisällöstä. Vierailet sivustoilla omalla riskilläsi.

 

Vastuun rajoitukset ja rajaukset

 

EDAA ilmoittaa nimenomaisesti, ettei se ole vastuussa muista väitteistä, takuista, edellytyksistä, vakuuksista tai ilmaisuista, olivatpa nämä nimenomaisia tai oletettuja, säädökseen, vakuuteen tai muuhun perustuvia, mukaan lukien oletetut takuut, edellytykset tai muut ilmaisut tyydyttävästä laadusta, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta tai kohtuullisesta huolellisuudesta ja taidosta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

 

Jäljempänä esitettäviä poikkeuksia lukuun ottamatta EDAA kieltäytyy kaikista vaateista, jotka perustuvat sopimuksiin, muihin korvausvelvollisuuksiin (mukaan lukien laiminlyönti, tähän kuitenkaan rajoittumatta), lakisääteisistä velvollisuuksista, esisopimuksista tai muista väitteistä (muutoin kuin tahallisen harhaanjohtamisen yhteydessä) tai muista, jotka johtuvat YourOnlineChoices-verkkosivustosta tai liittyvät siihen ja näihin ehtoihin ja edellytyksiin, eikä ole vastuussa mistään seuraavista: a) välillinen, epäsuora tai poikkeuksellinen tappio tai vahinko; (b) liikearvon tai maineen menetys tai (c) kaikenlaiset taloudelliset tappiot (myös tulonmenetys, voitto, sopimus, liiketoiminta tai ennakoidut säästöt), kussakin tapauksessa riippumatta siitä, onko tällaisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta ilmoitettu ja miten sellainen on ilmennyt.

 

Jäljempänä esitettäviä poikkeuksia lukuun ottamatta EDAA:n suurin vahingonkorvausvastuu kaikista vaateista, jotka perustuvat sopimuksiin, muihin korvausvelvollisuuksiin (mukaan lukien laiminlyönti, tähän kuitenkaan rajoittumatta), lakisääteisistä velvollisuuksista, esisopimuksista tai muista väitteistä (muutoin kuin tahallisen harhaanjohtamisen yhteydessä) ja muista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai sen yksittäisistä osista, mukaan lukien sen noudattaminen ja tehollisuus, rajoitetaan yhden tai useamman peräkkäisen (toisiinsa liittyvän tai liittymättömän) tapahtuman tai tapahtumasarjan yhteydessä minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana 5 euroon.

 

Mikään tämän sopimuksen lauseke ei poista eikä rajoita korvausvastuuta kuolemantapauksessa tai henkilövahingossa, joka johtuu jommankumman osapuolen tai niiden asiamiesten tai työvelvoitettaan hoitavien työntekijöiden laiminlyönnistä, eikä poista eikä rajoita sellaisen osapuolen vastuuta, jota ei voida poistaa kulloinkin voimassa olevan lain nojalla.

 

Yleiset ehdot

 

Ylivoimainen este: Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan mitä tahansa tapahtumaa, joka on normaalin kontrollimme ulottumattomissa. Mikäli emme pysty noudattamaan (ajoissa) meitä näiden ehtojen ja edellytysten nojalla koskevia velvoitteita, velvoitteet keskeytetään siksi ajaksi, kun ylivoimainen tapahtuma on olemassa.

 

Siirtäminen ja alihankinta: Et saa siirtää, luovuttaa, antaa toimeksi tai lisensoida sinua näiden ehtojen ja edellytysten nojalla koskevia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi millekään osapuolelle.

 

Suhde: Minkään näissä ehdoissa ja edellytyksissä ei katsota perustavan kumppanuutta tai yhteisyritystä tai minkäänlaista työsopimusta sinun ja meidän välillemme, eikä sen katsota aiheuttavan minkäänlaista näissä ehdoissa ja edellytyksissä nimenomaisesti mainitsematonta määräysvaltaa tai luovan asiamiessuhdetta sinun ja meidän välille.

 

Koko sopimus: Vahvistat, että nämä ehdot ja edellytykset sisältävät meidän välisemme koko sopimuksen ja yhteisymmärryksen ja että se korvaa kaikki aiemmat sopimukset, järjestelyt ja yhteisymmärrykset sinun ja meidän välillä näiden ehtojen ja edellytysten tarkoitteena olevassa asiassa. Vahvistat, ettet ole tehnyt päätöstäsi minkään näissä ehdoissa ja edellytyksissä nimenomaisesti mainitsemattoman toteamuksen, väitteen tai käsityksen perusteella ja ettei sinulla ole minkäänlaista oikeuskeinoa mitään nimenomaisesti ehtona olevaa toteamusta, väittämää tai käsitystä vastaan, jollei niitä ole käytetty tahallisesti.

 

Luopuminen: Minkään osapuolen minkään näissä ehdoissa ja edellytyksissä mainitun oikeuden, valtuuden tai oikeuskeinon käyttämättä jättäminen tai käytön viivästyminen ei merkitse luopumista kyseisestä tai mistään muustakaan oikeudesta, valtuudesta tai oikeuskeinosta, eikä se, että käytämme yksittäistä tai osittaista oikeutta, valtuutta tai oikeuskeinoa, estä meitä käyttämästä jatkossa mitään muuta oikeutta, valtuutta tai oikeuskeinoa.

 

Erottaminen: Mikäli jokin tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen toteaa jonkin näiden ehtojen ja edellytysten lausekkeen pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jollain oikeudenkäyttöalueella, kyseisen lausekkeen ei katsota olevan osana näitä ehtoja ja edellytyksiä, eikä tämä vaikuta näiden ehtojen ja edellytysten muun osan pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, eikä se vaikuta kyseisen lausekkeen pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen millään muulla oikeudenkäyttöalueella.

 

Ajan oleellisuus: Aika ei ole oleellinen, ellei näin nimenomaisesti ole todettu.

 

Kolmansien osapuolten oikeudet: Mikään näissä ehdoissa ja edellytyksissä ei luo eikä siirrä oikeuksia tai muita etuuksia kenellekään muulle henkilölle kuin näiden ehtojen ja edellytysten osapuolille, vuoden 1999 sopimuslain (kolmansien osapuolten oikeudet) nojalla tai muutoinkaan.

 

Erinäisiä lausekkeita: Näiden ehtojen edellytysten mukaiset osapuolten oikeudet ja oikeussuojakeinot ovat kumulatiivisia, ja ne lisätään laissa säädettyihin oikeuksiin ja oikeussuojakeinoihin. Näiden ehtojen ja edellytysten mahdolliset muutokset on tehtävä kirjallisesti ja niistä on sovittava osapuolten kesken. Nämä ehdot ja edellytykset voidaan panna täytäntöön kummankin osapuolen erillisellä kappaleella ja sähköisellä allekirjoituksella varustettuna.

 

Sovellettava laki: Nämä ehdot ja edellytykset on laadittu Belgian lain mukaisesti, ja kumpikin osapuoli sitoutuu tässä yhteydessä peruuttamattomasti antamaan riita-asiat Brysselin tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan ratkaistaviksi.

 

Loppulausekkeet

 

Reklamaatioperiaatteemme

 

Ratkaisemme kaikki meille ilmoitetut ongelmat, jotka kykenemme ratkaisemaan, mahdollisimman nopeasti. Jollet ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai ratkaisuun, sinun on otettava yhteyttä alla olevaan osoitteeseemme.

 

Ota meihin yhteyttä

 

Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää näistä ehdoista ja edellytyksistä, ota yhteyttä EDAA:han sähköpostitse: privacy@edaa.eu.

 

Olemme Eurooppalaisen vuorovaikutteisen digitaalimainonnan liitto: European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).


Rekisteröidyn toimipaikkamme osoite on Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bryssel.
Belgialainen Y-tunnuksemme on BE 0846.790.105.

 

ALV-numeromme on BE0846790105.