Usein kysytyt kysymykset

Olemme listanneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä helpottaaksemme ymmärtämään selainkäyttöön perustuvaa mainontaa.


Mitä on selainkäyttöön perustuva verkkomainonta?

Selainkättöön perustuva verkkomainonta on keino tarjota internetin käyttäjille mainoksia, jotka perustuvat käyttäjien aiemman selainkäytön perusteella pääteltyihin mielenkiinnon kohteisiin.

Selainkäyttöön perustuva mainonta eroaa muusta internet-mainonnasta, kuten kontekstipohjaisesta mainonnasta, joka perustuu kulloiseenkin selaimen käyttökertaan (mm. haut ja vieraillut sivustot).

Miten selainkäyttöön perustuva mainonta toimii?

Selainkäyttöön perustuvan mainonnan tarjoamiseen on useita tapoja. Perusperiaate on, että internetin käyttäjien selainkäyttöä koskevia tietoja kerätään ja ryhmitellään aiheen perusteella (esim. autoilu, talous ja matkailu). Käyttäjästä muodostetaan mielenkiinnon kohteita koskeva profiili (esim. “autoilu”) sen perusteella, millä verkkosivustoilla hän vierailee. Käyttäjän tietokoneelle tallennetaan eväste – tiedosto, jonka perusteella hänen tunnistetaan olevan kiinnostunut “autoilusta”. Mainostajat ja verkkosivustot räätälöivät mainoksia eri kohderyhmille. Evästeiden avulla käyttäjille voidaan näyttää kullekin kohderyhmälle sopivia bannerimainoksia .

Lisätietoja kohdennetun mainonnan toimintaperiaatteista löytyy täältä.

Mitä tietoja mainontaan käytetään?

Selainkäyttöön perustuvaan mainontaan käytettävät tiedot ja niiden käyttötavat vaihtelevat. Esimerkiksi perinteiset mainosverkostot keräävät ja käyttävät tietoja vierailuista verkkosivuilla, jotka kuuluvat kyseiseen verkostoon.

Mitä hyötyä selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta on?

Käyttäjän näkemät mainokset ovat todennäköisemmin häntä kiinnostavia. Jos esimerkiksi puutarhanhoidosta kiinnostunut käyttäjä vierailee puutarhanhoitoa koskevilla sivustoilla, hänelle saatetaan kyseisellä tai myöhemmällä istunnolla näyttää tarjouksia ruohonleikkureista.

Kohdennettu mainonta on hyödyllistä, koska sen avulla käyttäjille on mahdollista tarjota kiinnostavia mainoksia sekä ilmaista sisältöä, palveluita ja sovelluksia. Myös mainostajat hyötyvät siitä, koska he pystyvät sen avulla tavoittamaan kohdeyleisönsä paremmin. Verkkosivustojen ylläpitäjät hyötyvät, koska mainonnan ansiosta he voivat tarjota sisältöä ilmaiseksi ja näyttää sivustoillaan käyttäjiään kiinnostavia mainoksia. Mainostuloilla voidaan rahoittaa uusia ja innovatiivisia internet-palveluita.

Onko yksityisyyteni turvassa?

Palveluntarjoajien on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä. Yleensä mainonnan kohdentamiseen käytettäviä tietoja ei voi käyttää yksilön tunnistamiseen. Jos tallennettavat tiedot sisältävät  henkilötietoja (esim. rekisteröintitiedot), asiasta kerrotaan verkkosivuston yksityisyydensuojaa koskevissa säännöissä, jotka käyttäjän on hyväksyttävä palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä voi itse valita, haluaako vastaanottaa itseään mahdollisesti kiinnostavia mainoksia.

Mitä ovat henkilötiedot, ja käytetäänkö niitä selainkäyttöön perustuvassa verkkomainonnassa?

Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan sellaisenaan tai muiden tietojen kanssa käyttää yksilön tunnistamiseen. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, kotiosoite ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja ei yleensä käytetä selainkäyttöön perustuvassa mainonnassa. Jos henkilötietoja käytetään, asiasta kerrotaan verkkosivuston yksityisyydensuojaa koskevissa säännöissä, jotka käyttäjän on hyväksyttävä palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

Mitä voin tehdä, jos en halua tällaisia mainoksia?

Voit kieltää mainokset täällä.

On tärkeää muistaa, että kieltäminen ei tarkoita verkkomainonnan loppumista kokonaan. Kieltämisen jälkeen verkkosivustoilla näytettävät mainokset eivät tosin välttämättä ole sinulle kohdennettuja tai sinua kiinnostavia.

Lisätietoja löytyy mainonnan kieltoa koskevista ohjeistamme.

Tarkoittaako selainkäyttöön perustuva verkkomainonta mainonnan lisääntymistä?

Ei, mutta tietyillä verkkosivustoilla näytettävät mainokset ovat todennäköisemmin sinua kiinnostavia.

Aiheutuuko selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta haittaa internetin käyttämiselle?

Ei, mainonta ei häiritse internetin käyttöä. Selainkäyttöön perustuvan mainonnan tavoite on tehdä bannerimainoksista käyttäjää kiinnostavia.

Tallentuuko tietokoneelleni ohjelmia?

Ei.

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Evästeet ovat kirjaimia ja numeroita sisältäviä pieniä tiedostoja, joita tallentuu tietokoneellesi vieraillessasi tietyillä verkkosivustoilla. Evästeiden avulla verkkosivustot tunnistavat käyttäjän sivustolla aiemmin tekemät asetukset. Itse evästeet eivät sisällä tai kerää tietoja. Evästeiden avulla WWW-palvelimet muistavat esimerkiksi käyttäjän aiemmat ostokset tai käyttäjätilin tiedot, minkä ansiosta verkkosivuston palveluja saattaa olla helpompi käyttää.

Evästeet tallentuvat selaimen muistiin. Yleensä eväste sisältää seuraavat tiedot:

  • Evästeen lähettäneen palvelimen nimi
  • Evästeen käyttöaika
  • Tunniste – yleensä summittainen ja yksilöllinen numerosarja


Tunnisteen avulla evästeen lähettänyt WWW-palvelin tunnistaa sivustolle palaavan ja sivustolla liikkuvan käyttäjän. Ainoastaan evästeen lähettänyt palvelin voi lukea ja käyttää kyseistä evästettä. Evästeet ovat olennainen osa internetin yksilöllistämistä ja niitä hyödynnetään yleisesti selainkäyttöön perustuvassa mainonnassa.

Voiko evästeitä poistaa?

Kyllä. Selaimesta riippuen käyttäjä voi estää vain kolmansien osapuolten evästeet (eväste, jonka tallentaa kolmas osapuoli – esimerkiksi mainosverkosto – eikä verkkosivuston omistaja) tai kaikki evästeet, jotka eivät vastaa käyttäjän yksityisyysasetuksia.

Evästeiden käytön voi estää kokonaan. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa internetin käyttöön, jos käyttämäsi verkkopalvelut hyödyntävät evästeitä. Lisätietoa selaimen yksityisyysasetusten muuttamisesta saa vinkkiosiostamme.

Käytän töissä eri konetta. Pitääkö minun asettaa kielto erikseen?

Kyllä. Tietyn yrityksen selainkäyttöön perustuvan mainonnan kieltäminen estää yritystä keräämästä ja käyttämästä tietoja ainoastaan kyseisellä verkkoselaimella ja kyseisellä tietokoneella tai laitteella. Kielto vaikuttaa siis myös kyseisen selaimen muihin käyttäjiin. Jos haluaa estää selainkäyttöön perustuvan mainonnan kokonaan, on samat toimenpiteet tehtävä kaikilla käyttämillään tietokoneilla ja selaimilla (esim. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari). Lisätietoja mainonnan kieltämisestä saa mainonnan kieltoa koskevista ohjeistamme.

Estääkö selainkäyttöön perustuvan mainonnan kieltäminen roskapostin ja ponnahdusikkunat?

Ei. Selainkäyttöön perustuvan mainonnan kieltäminen estää käyttäjälle kohdennetut bannerimainokset. Se ei vaikuta sähköpostimainontaan eikä ponnahdusikkunoihin.

Mitä voin tehdä suojatakseni yksityisyyttäni verkossa?

Tutustu viiteen vinkkiimme.