Teie privaatsuse kaitse

Teie privaatsuse kaitse

 

Seda veebisaiti toetavad digitaalreklaamide tootjad ning seda haldab Euroopa interaktiivse digitaalreklaami ühendus (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA). Me tahame austada ja kaitsta kõigi oma endiste, praeguste ja tulevaste suhtluspartnerite privaatsust. Et seda ülesannet täita, püüame anda teile selget teavet ja kontrolli selle üle, milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame ning milliseid mitteisikustatavaid andmeid me võime koguda ja kasutada, kui te seda veebisaiti külastate.

 

Veebisait

 

Sellel veebisaidil haldame me üleeuroopalise uuendusliku ja revolutsioonilise käitumusliku internetireklaami (internetikasutajate huvide põhjal otsesemalt neile suunatud reklaamide näitamine) eneseregulatsiooni programmi üht põhikomponenti. Nimetatud eneseregulatsiooni programm tagab internetikasutajatele enneolematu läbipaistvuse ja kontrolli käitumusliku internetireklaami üle.

 

Läbipaistvus saavutatakse üldtuntud OBA ikooniga, mis on koos saatetekstiga saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes (nt AdChoices). Ikoon ilmub ekraanile alati, kui ettevõtted koguvad ja töötlevad andmeid käitumusliku internetireklaami jaoks. Pärast ikooni klõpsamist esitatakse kasutajatele selge ja igakülgne teave käitumusliku internetireklaami kohta.

 

Lisaks annab see ikoon kasutajatele võimaluse teha pakutavate tööriistade ja ressursside abil valikuid ja saada kontrolli käitumusliku internetireklaami üle. Ka see veebisait on üks sellistest tööriistadest ja ressurssidest. Veebisait hõlmab Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) riike ning sisaldab kõigi nende riikide kasutajate jaoks lihtsalt kasutatavat funktsiooni, millega nad saavad soovi korral käitumusliku internetireklaami (mida pakuvad liitunud ettevõtjad) välja lülitada. Selle veebisaidi üks kõige tähelepanuväärsemaid külgi on asjaolu, et selle aluseks on valdkonnasiseselt võetud kohustus, mida toetab Euroopa reklaamistandardite liit (European Advertising Standards Alliance, EASA) koos kõikjal Euroopas asutatud ja laialdaselt tunnustatud riiklike eneseregulatsiooni organisatsioonidega, mis tagavad sõltumatute ja kasutajate jaoks tasuta kaebuste käitlemise süsteemide tõhusa toimimise.

 

Teie isikuandmed

 

Kui te esitate meile sellel veebisaidil olevate vahendite abil tagasisidet, võime selle käigus koguda ja töödelda teie isikuandmeid, nagu näiteks teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Neid andmeid ei kasutata ühelgi muul otstarbel peale teie tagasisidega tegelemise. Teatud juhtudel võib see eeldada andmete edastamist ka asjaomasele riiklikule eneseregulatsiooni organisatsioonile, et tal oleks võimalik kaebust käidelda. Mingeid muid isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele ei edastata. Teie isikuandmed kustutatakse pärast seda, kui asi on saanud nii teid kui ka EDAA’d rahuldava lahendi.

 

Kui te soovite kasutada õigust saada ligipääsu oma isikuandmetele või tahate oma andmeid parandada, võtke meiega ühendust käesoleva privaatsuspoliitika lõpus esitatud aadressil.

 

Küpsised

 

Küpsised on väikesed infopaketid, mida teie veebilehitseja salvestab. Need laaditakse veebilehitsejatesse lehekülgedelt, mida te külastate. Kui te ei soovi küpsiste laadimist, lugege allpool esitatud teavet või meie viit peamist nõuannet selle kohta, kuidas küpsiseid hallata või neid veebilehitseja privaatsussätetes keelata. Palume siiski arvestada, et küpsiste sel viisil keelamise korral ei toimi meie kontrollitööriist enam tõhusalt ning see võib teie üldist interneti kasutuskogemust halvendada.

 

Paljud meie „Omade valikute” lehel loetletud ettevõtted kasutavad küpsiseid, et kontrollida teie kehtivat eelistust käitumusliku internetireklaami suhtes (s.t kas see on lubatud või välja lülitatud) või teie tehtud valikut rakendada. Sellised küpsised on kontrollilehekülje toimimiseks ning selle vigade avastamiseks tingimata vajalikud.

 

Samuti kasutame sellel veebisaidil küpsiseid selleks, et säilitada saidi funktsionaalsust ning üldisemalt täiustada selle kaudu teile pakutavaid teenuseid. Selle protsessi käigus isikuandmeid ei salvestata ning kogutud teavet kasutatakse ainult koondandmetena. Kui soovite selle funktsiooni välja lülitada, palume külastada lehekülge Webtrekk.

 

Allpool on esitatud sellel veebisaidil kasutatud küpsiste täpsem kirjeldus.
 

Milliseid küpsiseid sellel veebisaidil kasutatakse?

Cookie Cookie Purpose Nature of the Cookies Cookie Type
Web Analytics EDAA, based on self-hosted Matomo: tracks each user’s amount of visits, and the time of the first, the previous and the current vist. First-Party 1 year
Cookie to monitor reliability of companies integration Used to monitor the reliability of companies integration points with the website. First-Party 1 month
Cookie banner’ cookie Used to remember if a web visitor has dismissed the “cookie banner” showing on top of web pages First-Party 24hr

 

Mõisted:

 

  • Esimese osapoole küpsis – käesolevalt veebisaidilt pärinev küpsis.
  • Kolmanda osapoole küpsis – muult aadressilt (s.t mitte sellelt veebisaidilt) pärinev küpsis.
  • Alaline küpsis – küpsiseinfot säilitatakse teie seadmes alaliselt.

 

Meie eesmärk ei ole koguda teie isikuandmeid ning kui me seda teeme, püüame need esimesel võimalusel anonüümseks muuta.

 

Kuidas saaksin hallata küpsiste kasutust sellel veebisaidil?

 

Kõik veebilehitsejad võimaldavad hallata küpsiseid oma küpsiste kaustas. See tähendab, et saate pärast meie veebisaidi külastamist küpsised vastavast kaustast kustutada või saate määrata oma eelistused küpsiste kasutamise kohta juba enne meie veebisaidi avamist. Palume siiski arvestada, et vastavalt eelöeldule võib küpsiste kustutamine või keelamine piirata meie veebisaidi kasutusvõimalusi.

 

Lisateavet leiate järgmistelt aadressidelt:

 

Kontakt

 

Kui teil on lisaküsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid käitleme, või kui soovite kasutada mõnda käesolevast poliitikast tulenevat õigust, palume kasutada meiega ühenduse võtmiseks järgmisi kontaktandmeid:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 | Brüssel | Belgia
Tel: +32 (0)2 513 78 06 | Faks: +32 (0)2 513 28 61
privacy [at] edaa.eu