KKK

Allpool on äratoodud korduma kippuvad küsimused, mis aitavad teil käitumuslikku reklaami mõista


Mis on interaktiivne käitumuslik reklaam?

Interaktiivne käitumuslik reklaamviis kasutada teie surfamistegevuse infot grupeerimaks teid koos teiste kastutajatega huvigruppidesse, et seejärel pakkuda vastavalt antud huvidele reklaami.

Käitumuslik reklaam erineb teistest interneti reklaamivormidest, nt kontekst reklaamist, mis toimub tagasisidena hetkelisele, sessoonipõhisele tegevusele (kaasarvatud otsingud või külastatud veebilehed.

Kuidas see toimib?

Käitumusliku reklaami pakkumiseks on erinevaid viise. Põhitasandiks on info teie veebitegevuste kohta (koos infoga tuhandete teiste kasutajate veebitegevuste suhtes), mis kogutakse ja segmenteeritakse erinevatesse gruppidesse nagu nt autod, finants, reisid. Huviprofiil (nt autod) selgitatakse välja teie poolt külastatud lehtedelt ja failidest, mida tuntakse nime all küpsis, mis on paigaldatud teie arvutisse identifitseerimaks teid kui isikut, kes huvitub autodest. Reklaamijad ja veebilehed jagavad reklaamid samade huvidega kasutajagruppidele ja küpsis võimaldab vastava   ekraanireklaami teieni toimetada.

Enam infot selle toimimise kohta leiate siit.

Mis andmed on vayalikud?

Käitumuslik reklaam võib olla erinev vastavalt sellele, millist infot ja kuidas kasutatakse. Traditioonilised reklaamivõrgustikudkoguvad ja kasutavad näiteks infot siis, kui te külastate ühte või mitut veebilehte, mis kuuluvad vastavasse võrku.

Mis on sellest tulenev kosu?

Teieni jõuab interaaktiivne ekraanireklaam mis vastab teile ja teie huvidele. Kui te olete näiteks huvitatud aiandusest ja külastate aianduse veebilehti, siis kas samal ajal või järgmisel veebikülastusel jõuab teieni reklaam muruniidukite eripakkumiste kohta.

Tegemist on palju suunatuma reklaamiga, mis on kasulik, sest teieni jõuavad teid huvitavad reklaamid ja ligipääs kvaliteetsele infosisule, teenustele ja rakendustele. See on kasulik ka reklaamijatele, sest nad jõuavad isikuteni, kes on kõige tõenäolisemalt sellest infost huvitatud jättes välja need, kes sellest huvitatud ei ole. Samuti on see kasulik veebi väljaandjatele kuna reklaam võimaldab neil jätkata tasuta infosisu pakkumist ja muuta reklaami oma kasutajate huvidele vastavaks. Reklaamist saadav sisetulek aitab finantseerida edasisi interneti uuendusi ja teenuseid.

Kas see ei mõjuta minu privaatsust?

Kõik käitumusliku reklaami pakkujad peavad järgima seadusi. Enamikel juhtudel ei ole suunatud reklaami info personaalne ehk see ei identifitseeri teid kui kasutajat. Kui kasutusel on personaalne identifitseerimisinfo (nagu registreerimisandmed), siis teavitatakse teid veebilehe privaatsuspoliitikast vastava teenuse jaoks registreerimisel. Teile jääb alati valik kas kasutada teile vastavat reklaami või mitte.

Mis on “Personaalne identifitseerimisinfo” ja kas seda kasutatakse interaktiivse käitumusliku reklaami jaoks?

Personaalne identifitseerimisinfo on andmed, mida hoituna iseseisvalt või ühenduses mingi ettevõtte valduses olevate andmetaga, identifitseerivad teid kui isikut. Tavaliseks näiteks on teie nimi, aadress ja e-posti aadress. Enamus reklaamipakkujaid ei kasuta käitumusliku reklaami puhul personaalset identifitseerimisinfot. Kui siiski reklaamipakkuja kasutab sellist infot, siis teavitatakse teid veebilehe privaatsuspoliitikast vastava teenuse jaoks registreerimisel.

Mida teha kui ma sellist reklaami ei soovi?

Võite sellest keelduda siin.

Tähtis on meeles pidada, et see ei tähenda, et edaspidi internetti kasutades reklaamid teieni ei jõua. See tähendab, et veebilehtedel nähtav reklaam ei ole vastavalt teile ja teie huvidele kohandatud ning võib teile vähe huvi pakkuda.

Enamaks infoks külastage palun meie keeldumise abilehete.

Kas interaktiivne käitumuslik reklaam tähendab seda, et hakkan rohkem reklaami saama?

Ei. See tähendab, et veebilehtedel kuvatav info vastab rohkem teile ja teie huvidele.
Kas interaktiivne käitumuslik reklaam segab mu onlain tegevusi?

Ei. Te ei näe ega tunne mingit erinevust. Käitumuslik reklaam lihtsalt püüab muuta reklaamid teile enam sobivamaks.

Kas minu arvutisse laetakse mingi tarkvara?


Ei.

Mis on küpsis ja milleks seda kasutatakse?

Küpsis on täheline ja numbriline fail, mis laaditakse teie arvutisse kindla veebilehe külastamisel. Küpsised võimaldavad äratunda kasutaja eelistusi veebilehel vastavalt kasutaja eelnevatele lehe külastustele. Küpsis ise infot ei sisalda ega kogu. Siiski kui server loeb seda veebibrauseriga ühendatult, võib see veebilehel aidata pakkuda palju kasutajasõbralikumat infot, nt pidades meeles eelnevad ostud või kontoandmed.

Küpsiseid hoitakse teie brauseri mälus ja neist igaüks sisaldab tavaliselt:

  • Serveri nime, kust küpsis saadeti
  • Küpsise eluiga
  • Väärtust – tavaliselt juhuslikult loodud ainulaadne number

Küpsise saatnud veebilehe server kasutab seda numbrit teie tuvastamiseks kui te lehele naasete või seda lehthaaval sirvite. Küpsiseid saab lugeda ja sellest tulenevalt kasutada ainult server, mis need saatis. Küpsised on interneti kohandamise keskmes ja interaktiivne käitumuslik reklaam töötab tavaliselt küpsiste baasil.

Kas ma saan küpsistest loobuda?

Jah Osad brauserid võimaldavad teil blokeerida ainult kolmanda poole küpsised (need on küpsised, mille paigaldab teie arvutisse kolmas pool, nt reklaamivõrgustik , kes on antud veeblehe omanikust erinev) või lubavad teil kasutada seadeid ainult teie privaatsuseelistusele mittevastavate küpsiste blokeerimiseks.

Te võite keelata ka kõik küpsised, aga küpsiseid keelava teenuse kasutamine mõjutab tugevalt teie veebis surfamist. Enamaks infoks oma veebibrauseri privaatsuseadete kohta  külastage meie peamisi nõuandid


Kas ma pean keelduma, kui kasutan tööl teist arvutit?

Jah Kui te otsustate loobuda käitumuslikust reklaamist mingis kindlas ettevõttes, siis puudutab see ainult selle ettevõtte andmete kogumist ja kasutamist interneti veebibrauseris arvuti või muu seadmega. See puudutab ka teisi inimesi, kes seda veebibrauserit kasutavad. Te peate sama protsessi läbi viima igas arvutis, mida te kasutate või erinevates veebibrauserites (nt Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox või Safari). Enamaks infoks keelumise kohta külastage meie opt-out help page.

Kas käitumuslikust reklaamist keeldumine hoiab ära spämmid, hüpikreklaamid ja soovimatu reklaami?

Ei. Käitumuslikust reklaamist keeldumine tähendab ainult, et te ei saa enam sellisel viisil kohandatud reklaami. See ei puuduta või keela mingit kindlat tüüpi reklaami, nt e-posti või hüpikaaknaid

Kas ma pean midagi tegema?

Vaadake kiiresti üle viis peamist nõuannet.