Protecting Your Privacy

Chráníme vaše soukromí

 

Tato stránka je podporována odvětvím digitální reklamy a je spravována Evropskou aliancí pro interaktivní digitální reklamu (EDAA). Náš závazek je respektovat a chránit soukromí všech osob, se kterými spolupracujeme: v minulosti, v současnosti i v budoucnosti. V rámci tohoto závazku se vám snažíme poskytnout srozumitelné informace a možnost kontroly nad osobními údaji, které o vás shromažďujeme, jakož i dalšími neosobními údaji, které můžeme shromažďovat a používat, pokud navštívíte tyto webové stránky.

 

Web

 

Na tomto webu spravujeme klíčovou součást celoevropského samoregulačního programu pro online behaviorální reklamu (zobrazování relevantnějších reklam uživatelům internetu na základě odvozených zájmů). Tento samoregulační program poskytuje uživatelům internetu, jako jste vy, zvýšenou úroveň transparentnosti a kontroly nad online behaviorální reklamou.

 

Transparentnost je zajištěna všeobecně rozpoznatelnou „ikonou OBA“, která je k dispozici s doprovodným textem ve všech úředních jazycích EU (úplný seznam s průvodním textem pro každý úřední jazyk EU je k dispozici zde). Tato ikona se zobrazuje kdykoliv společnosti shromažďují a zpracovávají data pro účely online behaviorální reklamy. Po kliknutí na ikonu se uživatelům zobrazí jasné a srozumitelné informace o online behaviorální reklamě.

 

Ikona rovněž umožňuje uživatelům provádět výběr a mít kontrolu nad online behaviorální reklamou prostřednictvím poskytnutých nástrojů a zdrojů; mezi tyto nástroje a zdroje patří i tento web. Tato webová stránka se vztahuje na země Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) a rovněž Švýcarsko a Turecko a zahrnuje snadno použitelnou funkci (k dispozici každému uživateli z kterékoli z uvedených zemí), která uživatelům vypne online behaviorální reklamu (od zúčastněných společností), pokud se tak rozhodnou. Jednou z nejzajímavějších funkcí této webové stránky je skutečnost, že byla vytvořena za spolupráce napříč celým odvětvím a je podporována Evropskou aliancí pro samoregulaci reklamy (EASA) a její sítí zavedených a široce uznávaných vnitrostátních samoregulačních organizací pro reklamu v celé Evropě, které zajišťují efektivní, nezávislé a pro uživatele bezplatné systémy vyřizování stížností.

 

Vaše osobní údaje

 

Zpracování vašich osobních údajů společností EDAA, popsané v tomto oznámení, je založeno na vašem souhlasu nebo nezbytnosti vyplývající ze smlouvy. Poskytnete-li zpětnou vazbu prostřednictvím prostředků, které máte k dispozici na tomto webu, můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které nám poskytujete, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje nebudou použity pro žádný jiný účel, než k vyřízení vaší zpětné vazby. V některých případech nemusíme být schopni vaši zpětnou vazbu vyřídit přímo, což může vyžadovat sdílení těchto údajů pro účely vyřizování stížností s příslušnou vnitrostátní samoregulační organizací pro reklamu. V takovém případě nebude EDAA sdílet žádné osobní údaje, aniž by vám nejprve  tento postup srozumitelným způsobem vysvětlila a získala za tímto účelem váš předchozí výslovný a informovaný souhlas. Třetím stranám nebudou předávány žádné další osobní údaje. Vaše osobní údaje budou odstraněny, jakmile bude záležitost vyřešena k vaší spokojenosti i ke spokojenosti EDAA.

 

Uchovávání údajů

 

EDAA bude uchovávat vaše osobní údaje v souladu s požadavky příslušných právních předpisů a pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v tomto oznámení nebo po dobu vyžadovanou zákonem nebo za účelem obrany proti potenciálním právním nárokům.

 

Osobní údaje získané prostřednictvím žádostí o informace a/nebo dotazů a/nebo stížností zaslaných přímo EDAA budou za předpokladu, že nezrušíte svůj souhlas s jejich zpracováním dříve, uchovány po dobu 1 roku (nebo tak dlouho, jak to vyžaduje zákon na obranu proti potenciálním právním nároků).

 

Vaše práva

 

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vám poskytneme osobní údaje ke kontrole, a to jednoduše na základě vaší žádosti. Pokud nám sdělíte, že osobní údaje jsou nesprávné nebo jsou používány nesprávným způsobem, opravíme, aktualizujeme, omezíme použití nebo případně odstraníme tyto osobní údaje. Informace o tom, jak získat přístup k osobním údajům, naleznete na kontaktních místech uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Máte právo kdykoli vznést námitky proti použití vašich osobních údajů, a to jednoduše uplatněním žádostí na kontaktních místech uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Máte právo obdržet své osobní údaje v použitelném elektronickém formátu a předat je třetí straně (právo na „přenositelnost dat“).

 

EDAA se zavazuje ke spolupráci s vámi k dosažení spravedlivého vyřešení jakýchkoli stížností nebo obav o soukromí v souvislosti s činnostmi uvedenými na těchto webových stránkách. Pokud se však domníváte, že EDAA vám nebyla schopna pomoci s vaší stížností nebo obavami, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu v členském státě, kde máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů (pro Belgii viz www.dataprotectionauthority.be a kontakty pro další země naleznete zde ).

 

Zveřejňování údajů třetím stranám / předávání osobních údajů do zahraničí

 

Prostřednictvím tohoto webu máte rovněž možnost zasílat informace a/nebo stížnosti přímo vnitrostátní samoregulační organizaci ve vaší zemi (pro více informací samoregulační organizaci v daných zemích viz odkaz zde). Tyto informace mohou obsahovat osobní údaje, které jsou poté zasílány přímo této organizaci za účelem vyřízení vaší stížnosti/informací podle vašich požadavků.

 

Pokud se rozhodnete využít tuto funkci, doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto samoregulačních organizací. Za všech okolností budete při použití tohoto nepovinného online formuláře přesně informováni, kterému subjektu jsou vaše data zaslána (viz např. v Německu: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; např. ve Spojeném království: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA nezveřejňuje ani nesdílí žádné vaše osobní údaje shromážděné na této stránce s jinými subjekty (s výjimkou výjimečných případů a pouze s vaším předchozím souhlasem), aniž by byla dotčena zákonná povinnost tak činit ze zákona a v návaznosti na úřední nebo soudní příkaz.

 

Soubory cookie

 

Soubory cookie jsou malé soubory informací, které jsou uloženy ve webovém prohlížeči. Ve vašem prohlížeči jsou ukládány webovými stránkami, které navštěvujete. Pokud si přejete zablokovat používání souborů cookie, přečtěte si informace uvedené níže nebo navštivte náš odkaz pět základních typů, kde naleznete další podrobnosti o tom, jak je spravovat nebo deaktivovat v nastavení ochrany osobních údajů ve webovém prohlížeči. Nezapomeňte, že deaktivace souborů cookie za tímto účelem, bude mít za následek, že funkce nástroje kontroly již nebude efektivní a může to mít nepříznivý dopad na váš celkový zážitek při prohlížení.

 

Mnoho společností uvedených na stránce „your ad choices“ (výběr reklam) používá soubory cookie ke kontrole aktuálního stavu vaší behaviorální reklamy (tj. „zapnuto“, nebo „vypnuto“, podle vašich preferencí) a k uplatnění vámi zvoleného výběru. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro funkčnost kontrolní stránky a pro identifikaci chyb v jejím výkonu.

 

Na tomto webu používáme soubory cookie také k zachování funkčnosti webu a obecně k neustálému zlepšování služeb, které vám prostřednictvím tohoto webu nabízíme. V rámci tohoto procesu nejsou ukládány žádné osobní údaje a shromážděné údaje se používají pouze v podobě souhrnu. Pokud chcete tuto funkci vypnout, použijte níže uvedenou funkci.

 

Níže naleznete podrobný popis souborů cookie použitých na tomto webu.

 

Jaké soubory cookie jsou používány na tomto webu?

 

Soubor cookie Účel souboru cookie Povaha souboru cookie Typ souboru cookie
Webová analytika Na základě vlastního webhostingu Matomo sleduje EDAA počet návštěv každého uživatele a čas první, předchozí a aktuální návštěvy. Cookie první strany 1 rok
Soubor cookie pro sledování spolehlivosti integrace společností Používá se ke sledování spolehlivosti integračních bodů společností s webem. Cookie první strany 1 měsíc
Cookie pro banner souboru cookie Používá se k zapamatování zamítnutí souboru „banner cookie“ zobrazeného v horní části webových stránek ze strany návštěvníka. Cookie první strany 24 hodin

 

Definice:

 

  • Soubor cookie první strany („first party cookie“) – soubor cookie umístěný na tomto webu
  • Soubor cookie třetí strany („third party cookie“) – soubor cookie umístěný jinou doménou (např. nikoli tímto webem)
  • Trvalý soubor cookie („permanent cookie“) – informace souborů cookie jsou trvale uloženy ve vašem zařízení

 

Neusilujeme o shromažďování vašich osobních údajů, a pokud ano, snažíme se o jejich co nejvčasnější anonymizaci.

 

 Jak mohu spravovat používání souborů cookie na tomto webu?

 

Všechny technologie prohlížečů umožňují spravovat soubory cookie ve složce souborů cookie ve webovém prohlížeči. To znamená, že můžete soubory cookie ze složky souborů cookie smazat, jakmile skončíte s návštěvou našeho webu, nebo si před používáním našeho webu můžete nastavit preference týkající se používání souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí výše uvedené – smazání nebo odmítnutí souborů cookie může nepříznivě ovlivnit vaše uživatelské prostředí našich webových stránek.

 

Další informace jsou k dispozici:

 

Kontaktujte nás

 

Máte-li jakékoli další dotazy ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit některá z vašich práv, vyplývajících z těchto zásad, obraťte se na:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Brusel | Belgie

privacy [at] edaa.eu