Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

 

Αυτή η ιστοσελίδα υποστηρίζεται από την ψηφιακή διαφημιστική βιομηχανία και σέβεται τις αρχές διαχείρισης δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης ( Interactive Digital Advertising Alliance) (EDAA). Αποτελεί δέσμευσή μας ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των ατόμων που επικοινωνούν σε: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, θα επιδιώξουμε να σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και άλλες μη-προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε , κατά την επίσκεψη σας σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Η ιστοσελίδα

 

Στην ιστοσελίδα αυτή, διαχειριζόμαστε το βασικό στοιχείο ενός καινοτόμου και επαναστατικού πανευρωπαϊκού προγράμματος αυτορρύθμισης για τη συμπεριφορική διαφήμιση στο διαδίκτυο (μια πρακτική που εξυπηρετεί τη διαφήμιση προς τους χρήστες του Διαδικτύου με βάση τα ενδιαφέροντα τους ). Αυτό το πρόγραμμα αυτορρύθμισης παρέχει στους χρήστες στο Διαδίκτυο, όπως εσείς ένα πρωτοφανές επίπεδο διαφάνειας και ελέγχου αναφορικά με τη συμπεριφορικήιαφήμιση μέσω διαδικτύου.

 

Η Διαφάνεια εξασφαλίζεται μέσω ενός καθολικά αναγνωρίσιμου «ΟΒΑ εικονιδίου», και συνοδευτικού κειμένου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (π.χ. οι διαφημίσεις μου), το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που οι εταιρείες θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται πληροφορίες για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, στο χρήστη θα πρέπει να παρουσιάζεται μια σαφής και κατανοητή πληροφόρηση για την συμπεριφορική διαφήμιση στο διαδίκτυο.

 

Το εικονίδιο θα παρέχει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής και έλεγχου σε ότι αφορά τη συμπεριφορική διαφήμιση μέσω των παρεχόμενων εργαλείων και μέσων. Τέτοια εργαλεία και μέσα υπάρχουν σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα αυτή καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ / ΕΟΧ) και περιλαμβάνει μία εύκολη στη χρήση ρύθμιση (διαθέσιμη σε κάθε χρήστη από οποιαδήποτε χώρα ΕΕ / ΕΟΧ), που θα απενεργοποιεί την λειτουργία της διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης για τους χρήστες (από τις συμμετέχουσες εταιρείες) εφόσον το επιλέξουν. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αυτής της ιστοσελίδας είναι ότι έχει δημιουργηθεί με βάση της δεσμεύσεις που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφημιστικών Προτύπων (EASA) και του δικτύου της από καθιερωμένων και ευρέως αναγνωρισμένων εθνικών οργανισμών αυτορρύθμισης σε όλη την Ευρώπη, το οποίο εργάζεται για τη διασφάλιση και την αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών μέσω συστημάτων, που είναι ανεξάρτητα και παρέχονται δωρεάν για τους χρήστες.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας εκθέσετε κάποιο θέμα με τη βοήθεια των μέσων που έχετε στη διάθεσή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, ενδέχεται να προβούμε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων , όπως το όνομα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας . Οι πληροφορίες αυτές δε θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την επεξεργασία του αιτήματός σας , η οποία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτεί και την αποστολή, ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών με το σχετικό εθνικό Οργανισμό Αυτορρύθμισης για σκοπούς διεκπεραίωσης παραπόνων. Τα προσωπικά σας καθώς και άλλα στοιχεία δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους . Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν όταν το θέμα έχει επιλυθεί προς ικανοποίηση και των δύο πλευρών, τόσο της δικής σας όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαδικτυακής Διαδράστικής Διαφήμισης (EDAA).

 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία ή αν θα θέλατε να διορθώσετε τα στοιχεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση η οποία αναγράφεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Cookies

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα πλοήγησης του υπολογιστή σας. Έχουν καταχωρηθεί στο λογισμικό πλοήγησης του υπολογιστή σας από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Εάν επιθυμείτε να διασφαλιστεί ότι τα cookies δεν χρησιμοποιούνται, παρακαλούμε δείτε τον παρακάτω πίνακα ή επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα μας το τμήμα πέντε βασικές συμβουλές για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαχειριστείτε ή να απενεργοποιήσετε αυτές στις ρυθμίσεις απορρήτου μέσω του συστήματος πλοήγησης του υπολογιστή σας . Πρέπει να γνωρίζετε ότι η απενεργοποίηση των cookies για το σκοπό αυτό θα σημαίνει ότι τα εργαλεία ελέγχου δεν θα λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά, και μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική διαδικασία πλοήγησης.

 

Πολλές από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στη σελίδα “Οι διαφημίσεις μου” χρησιμοποιούν cookies για να ελέγξουν την κατάσταση-συμπεριφορά σας κατά τη χρήση του υπολογιστή σας σε ότι αφορά το θέμα της συμπεριφορικής διαφήμισης (είτε « αποδεκτό» η «απενεργοποιημένο », ανάλογα με την επιλογή σας ), καθώς και να εκτελέσουν τις επιλογές σας. Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργικότητα της σελίδας ελέγχου καθώς επίσης και τον εντοπισμό σφαλμάτων, κατά τη διαδικασία.

 

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και γενικότερα για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα σε αυτή τη διαδικασία και οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο συνολικά. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επισκεφθείτε το σημείο Webtrekk.

 

Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω μια λεπτομερή περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Τι “cookies” χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα

Cookie Cookie Purpose Nature of the Cookies Cookie Type
Web Analytics EDAA, based on self-hosted Matomo: tracks each user’s amount of visits, and the time of the first, the previous and the current vist. First-Party 1 year
Cookie to monitor reliability of companies integration Used to monitor the reliability of companies integration points with the website. First-Party 1 month
Cookie banner’ cookie Used to remember if a web visitor has dismissed the “cookie banner” showing on top of web pages First-Party 24hr

 

Ορισμοί:

 

  • “Πρώτο μέρος ” Cookie – Ένα cookie που έχει τοποθετηθεί από την παρούσα ιστοσελίδα
  • “Τρίτο μέρος ” Cookie – Ένα cookie που έχει τοποθετηθεί από έναν άλλο τομέα (π.χ. άλλο διαδικτυακό τόπο)
  • “Μόνιμo” Cookie – Οι πληροφορίες παραμένουν μόνιμα αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας

 

Δεν επιδιώκουμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και όταν το κάνουμε, προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε ανώνυμο πληροφοριακό υλικό το συντομότερο δυνατό.

 

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα

 

Όλες οι τεχνολογικές εφαρμογές του προγράμματος περιήγησης σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies στο φάκελο cookies του προγράμματος πλοήγησης (web browser ) του υπολογιστή σας . Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε είτε να διαγράψετε τα cookies από το φάκελο cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ή μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι, όπως προαναφέρθηκε, η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτήν την πολιτική παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 | Brussels | Belgium
Tel: +32 (0)2 513 78 06 | Fax: +32 (0)2 513 28 61
privacy@edaa.eu