Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

 

Αυτοί είναι οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) κατά τη χρήση της ιστοσελίδας YourOnlineChoices ή την αποδοχή του cookie YourOnlineChoices preferences.
 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες με αριθμό εταιρικού μητρώου BE 0846.790.105 . Η έδρα μας είναι στη Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brussels.

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices στο www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/cy/ and www.youronlinechoices.com/cy/. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices,gr απευθείας μέσω ενός συνδέσμου από έναν ιστότοπο άλλου παρόχου ή μέσω του εικονιδίου ΟΒΑ .Το OBA εικονίδιο μοιάζει με αυτό , και το βλέπετε συχνά μέσα ή γύρω από διαφημίσεις που βλέπετε σε ιστοσελίδες.

 

Στην παρούσα με τους όρους “εμείς” ή “εμάς” ή “μας” εννοούμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA) ενώ με τον όρο “εσείς” και «εσάς» εννοούμε εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα YourOnlineChoices ώστε να κάνει μια επιλογή σχετικά με διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση μέσω της πλατφόρμας επιλογής του καταναλωτή στο YourOnlineChoices μέσω του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας, ή (στην περίπτωση των επιχειρήσεων) να δέχεται ένα cookie προτίμησης μέσω της επιλογής του επισκέπτη.

 

Θα πρέπει επίσης να δείτε την πολιτική σεβασμού προσωπικών δεδομένων στο https://www.youronlinechoices.com/cy/protecting-your-privacy με την πολιτική μας σε αυτό το θέμα ,η οποία θα εφαρμόζεται ως μέρος αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

 

Οι επιλογές YourOnlineChoices

 

Μια βασική λειτουργία της ιστοσελίδας YourOnlineChoices είναι να παρέχει στις συμμετέχουσες εταιρείες πληροφορίες με τις προτιμήσεις σας σε σχέση με την on-line συμπεριφορική διαφήμιση. Aναγνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας και τις μεταφέρουμε στα διαφημιστικά δίκτυα και άλλες εταιρείες που συμμετέχουν ως μέλη στη σελίδα- πλατφόρμα YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/cy/your-ad-choices.

 

Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices είναι απαραίτητο για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία να τοποθετήσει ένα cookie στο πρόγραμμα πλοήγησης του υπολογιστή σας , το cookie προτίμησης, έτσι ώστε να μπορεί να θυμάται τις επιλογές σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου μας στο https://www.youronlinechoices.com/cy/protecting-your-privacy. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης ή διαγράψετε / απενεργοποιήσετε τα cookies σας, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και θα πρέπει να πάτε πίσω στο δικτυακό τόπο YourOnlineChoices για να επιλέξετε εκ νέου τις προτιμήσεις σας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα YourOnlineChoices δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί για να μπλοκάρει τα cookies και οι προτιμήσεις σας δεν μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς τη χρήση του cookie προτίμησης.

 

Παρά το γεγονός ότι θα καταβάλουμε εύλογες εμπορικές προσπάθειες ώστε οι επιλογές στην ιστοσελίδα YourOnlineChoices να μεταφερθούν στις σχετικές εταιρείες οι οποίες είναι μέλη της ιστοσελίδας κατά τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices, η ιστοσελίδα YourOnlineChoices παρέχεται «όπως είναι» και «κατόπιν διαθεσιμότητας», και δεν παρέχουμε εγγυήσεις, ή προϋποθέσεις, ή άλλες δεσμεύσεις ότι οι επιλογές σας θα είναι, ή θα παραμείνουν αποτελεσματικές. Αν οι επιλογές σας δεν αποδειχθούν αποτελεσματικές, τότε μπορείτε να κάνετε μια καταγγελία και να ζητήσετε επίλυση του ζητήματος μέσω της ιστοσελίδας, https://www.youronlinechoices.com/gr/make-a-complaint.

 

Οι υποχρεώσεις σας

 

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και με την ανάλογη συμπεριφορά που διέπει κάθε λογικά σκεπτόμενο , υπεύθυνο και προσεκτικό άτομο.

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices ή να επιτρέψετε τη χρήση της ιστοσελίδας YourOnlineChoices για:

(α) παράνομη ή παράνομες δραστηριότητες ή για τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων ή / και δραστηριοτήτων.

 

(β) κάθε μορφή παράνομης, ανάρμοστης, χυδαίας, άσεμνης, συκοφαντικής, δυσφημιστικής, κακόβουλης, προσβλητικής, ανεπιθύμητης ή μη ζητηθείσας επικοινωνίας η οποία προκαλεί ενόχληση, αγωνία ή περιττό άγχος ή παραβιάζει την δημόσια τάξη και / ή των χρηστών ηθών ή οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί φυλετικού μίσους.

 

(γ) κάθε δραστηριότητα που μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των άλλων πελατών / συνδρομητών ή τρίτων και

 

(δ) μεταφορά ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή με οποιοδήποτε τρόπο διατάραξη των επικοινωνιών ή την αποθήκευση δεδομένων ή άλλη βλάβη ή καταστροφή στην ιστοσελίδα YourOnlineChoices ή περιορισμού ή αλλοίωσης της χρήσης ή των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας YourOnlineChoices για άλλους χρήστες ή τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων περιττής υπερφόρτωσης της ιστοσελίδας μέσω μεγάλης, αδικαιολόγητης ροής και κυκλοφορίας δεδομένων (flooming , spamming, κλπ).

 

Έχετε την υποχρέωση να σεβαστείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμού , των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων επί σχεδίων και δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων) που ανήκουν σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

 

Θα πρέπει να μας αποζημιώσετε και να μας αποδεσμεύσετε από κάθε αίτημα για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία, δαπάνη, αξίωση ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από μέρους σας από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος .

 

Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψη σας ότι μέσω της ιστοσελίδας YourOnlineChoices παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, δικαιώματα κυριότητας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, τότε θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

 

Σύνδεσμοι

 

Ορισμένοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα YourOnlineChoices θα σας επιτρέψουν να συνδεθείτε σε ιστοσελίδες το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από εμάς . Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA )παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση. Η εμφάνιση ενός συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ),ούτε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η πρόσβαση στις εν λόγω ιστοσελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη.
 

Περιορισμοί και αποποίηση απόδοσης ευθύνης

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) αποποιείται ρητώς κάθε περαιτέρω δηλώσεις, εγγυήσεις, ρήτρες ή άλλους όρους ,συμφωνία , ρητή ή σιωπηρή, προελθούσα εκ του νόμου, η μέσω πλαγίου ή με άλλου τρόπου, , αλλά δεν περιορίζεται σε όρους σιωπηρών εγγυήσεων, ρήτρες ή άλλους όρους που ευσταθούν τρόπον τινά , καταλληλόλητα για χρήση για συγκεκριμένο σκοπό ή προσήκουσα επιμέλεια και εξειδίκευση .

 

Εξαιρουμένων των όσων προβλέπονται παρακάτω, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) αποποιείται κάθε ζήτημα , και δεν θα υπέχει ευθύνη για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμού, της αμέλειας), εκ του νόμου υποχρέωση, προ-συμβατικών ή άλλων παραστάσεων (εκτός από δόλιες παραποιήσεις) ή με άλλο τρόπο που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ιστοσελίδα YourOnlineChoices και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για: (α) επακόλουθη, έμμεση ή ειδική απώλεια ή ζημία (β) οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή φήμης ή (γ) οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εσόδων, κέρδους, συμβολαίων ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ).

 

Εξαιρουμένων των όσων προβλέπονται παρακάτω, η μέγιστη ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) σε συμβόλαιο, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμού, της αμέλειας), εκ του νόμου υποχρέωση, προ-συμβατικών ή άλλων παραστάσεων (εκτός από δόλιες παραποιήσεις) ή με άλλο τρόπο που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, και κάθε μέρος της, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης και της απόδοσης της , σε σχέση με κάθε ένα ή περισσότερα συμβάντα ή σειρά συμβάντων (συνδεδεμένων ή ασύνδετων) που λαμβάνουν χώρα μέσα σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, θα περιορίζεται σε 5 ευρώ.

 

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό που προκύπτει από την αμέλεια ενός από τα μέρη ή τους αντιπροσώπους τους ή τους υπαλλήλους που ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή να αποκλείσει ή να περιορίσει οποιαδήποτε ευθύνη ενός εκ των συμβαλλομένων που δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας .

 

Γενικοί όροι

 

Ανωτέρα Βία:Ως γεγονός ανωτέρας βίας νοείται κάθε γεγονός που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Όταν ένα γεγονός ανωτέρας βίας δημιουργεί μια αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας , κάτω από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας.

 

Εκχώρηση και υπεργολαβία: Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, μεταφέρετε, μεταβιβάσετε η παραχωρήσετε την άδεια το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων σας ή / υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε άλλους .

 

Εταιρικές Σχέσεις: Κανένας από τους ισχύοντες όρους δεν αποτελεί προϋπόθεση ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ μας μια συνεργασία ή κοινοπραξία ή σύμβαση εργασίας οποιουδήποτε είδους ούτε θα θεωρείται ωςεξουσιοδότηση εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις ούτε θα δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση αντιπροσωπείας μεταξύ μας .

 

Συνολική συμφωνία:Επιβεβαιώνετε ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν την συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς και ότι αυτή υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμφωνιών, διακανονισμών και συμβάσεων μεταξύ μας σχετικά με το θέμα των όρων και προϋποθέσεων. Επιβεβαιώνετε ότι δεν έχετε επικαλεστεί καμία δήλωση, παράσταση ή συνεννόηση που δεν προβλέπεται ρητά από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα έχετε απαίτηση σε σχέση με οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση ή συνεννόηση που δεν καλύπτεται ρητά από τους όρους της παρούσης εκτός εάν είναι αποτέλεσμα δόλου .

 

Παραίτηση: Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης από οποιοδήποτε μέρος στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις δε θα λειτουργεί ως παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση από εμάς οποιουδήποτε δικαιώματος , εξουσίας ή ένδικου μέσου και δεν αποκλείει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου από εμάς.

 

Διαχωρισμός: Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή ότι είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι δεν είναι ένα μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπολοίπων παρόντων όρων και προϋποθέσεων ούτε να θίγει την εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα της εν λόγω διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

 

Σημασία του χρόνου: Ο χρόνος δεν θα είναι ουσιώδεις, εκτός όπου αυτό δηλώνεται ρητά.

 

Δικαιώματα Τρίτων: Τίποτα σε ότι αφορά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως έχουν ,δεν παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή άλλα οφέλη σε τρίτους δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή διαφορετικά υπέρ οποιουδήποτε προσώπου εκτός από τους συμβαλλόμενους στο παρόν έγγραφο.

 

Διάφορα: Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα των μερών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν είναι συμπληρωματικά των δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που προβλέπονται από το νόμο. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων και προϋποθέσεων πρέπει να γίνεται γραπτώς και να συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να εκτελεστούν από κάθε συμβαλλόμενο μέρος και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου και κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποφασίζει αμετάκλητα να δεχτεί την μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Βρυξελλών.

 

Τελικές διατάξεις

 

Πολιτική καταγγελιών

 

Εμείς θα προβούμε στην επίλυση κάθε προβλήματος που μας έχει αναφερθεί και που είμαστε σε θέση να επιδιορθώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση και την προτεινόμενη λύση , θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA )μέσω email: privacy@edaa.eu

 

Είμαστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA )
Η έδρα μας είναι Rue des Deux Eglises 26| B-1000 Brussels
με αριθμό εγγραφής στα εταιρικά μητρώα BE 0846.790.105

 

Εταιρικό μητρώο ΦΠΑ BE 0846.790.10