Beschermingvan jouw privacy

Uw privacy beschermen

 

Deze website wordt ondersteund door de branche voor digitaal adverteren en wordt beheerd door de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Wij spannen ons in om de privacy van alle individuen met wie wij in het verleden, het heden en in de toekomst contact hebben, te respecteren en te beschermen. Als onderdeel hiervan streven wij ernaar u duidelijke informatie en controle te geven over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en andere niet-persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en gebruiken wanneer u deze website bezoekt.

 

De website

 

Wij beheren op deze website een belangrijk onderdeel van een pan-Europees zelfreguleringsprogramma voor online behavioural advertising (een methode waarbij relevantere advertenties aan internetgebruikers worden getoond op basis van afgeleide interesses). Dit zelfreguleringsprogramma biedt internetgebruikers zoals u een hogere mate van transparantie en meer controle over online behavioural advertising.

 

Er wordt voor transparantie gezorgd met een algemeen herkenbaar ‘OBA-pictogram’, waarvoor een begeleidende tekst in alle officiële EU-talen beschikbaar is (een volledige lijst met de begeleidende teksten voor iedere officiële EU-taal is hier beschikbaar), dat overal verschijnt waar ondernemingen gegevens verzamelen en verwerken met online behavioural advertising als doel. Wanneer gebruikers op het pictogram klikken, krijgen zij duidelijke en begrijpelijke informatie over online behavioural advertising.

 

Via het pictogram krijgen gebruikers ook de mogelijkheid een keuze te maken en controle te hebben over online behavioural advertising middels de verstrekte tools en hulpmiddelen; deze website is een voorbeeld van dergelijke tools en hulpmiddelen. Deze website is van toepassing op de landen van de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (EU/EER), alsook Zwitserland en Turkije, en omvat een gebruiksvriendelijke functionaliteit (die voor iedere gebruiker uit alle genoemde landen beschikbaar is) waarmee online behavioural advertising (door deelnemende ondernemingen) voor gebruikers desgewenst kan worden uitgeschakeld. Een van de opvallendste kenmerken van deze website is dat deze is opgezet na een breed in de branche gedragen toezegging, gesteund door de European Advertising Standards Alliance (EASA) en haar netwerk van gevestigde en algemeen erkende nationale zelfreguleringsorganisaties voor adverteren uit heel Europa, die zich inzetten voor doeltreffende systemen voor klachtenafhandeling, die onafhankelijk en gratis voor gebruikers zijn.

 

Uw persoonlijke informatie

 

De verwerking van uw Persoonsgegevens door EDAA, zoals beschreven in deze Verklaring, is gebaseerd op uw toestemming of op een contractuele noodzaak. Wanneer u ons feedback geeft via de aan u beschikbaar gestelde middelen op deze website kunnen wij de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, verzamelen en verwerken. Deze informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan om uw feedback in behandeling te nemen. In bepaalde gevallen kunnen wij uw feedback niet rechtstreeks in behandeling nemen en kan het noodzakelijk zijn om dergelijke informatie met de desbetreffende nationale zelfreguleringsorganisatie voor adverteren te delen met als doel de klacht af te handelen. In dit geval deelt EDAA geen persoonlijke gegevens zonder eerst aan u het proces op een duidelijke manier uit te leggen en uw voorafgaande, nadrukkelijke en geïnformeerde toestemming hiervoor te verkrijgen. Er wordt geen andere persoonlijke informatie aan andere derden doorgegeven. Uw persoonlijke informatie wordt verwijderd wanneer de kwestie naar tevredenheid van zowel u als EDAA is opgelost.

 

Gegevensopslag

 

EDAA bewaart uw Persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten, en uitsluitend zo lang als noodzakelijk is voor de in deze Verklaring beschreven doeleinden, of zo lang als wettelijk verplicht of als noodzakelijk om potentiële juridische aanspraken te verdedigen.

 

De Persoonsgegevens die worden verkregen via rechtstreeks aan EDAA verzonden informatieverzoeken en/of vragen en/of klachten worden gedurende 1 jaar bewaard (of zo lang als wettelijk verplicht of als noodzakelijk om potentiële juridische aanspraken te verdedigen), tenzij u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens eerder intrekt.

 

Uw rechten

 

Conform de Privacywetgeving stellen wij Persoonsgegevens voor u beschikbaar voor inzage na een eenvoudig verzoek van u. Als u ons meldt dat de Persoonsgegevens onjuist of ongepast gebruikt zijn, zullen wij de Persoonsgegevens corrigeren, bijwerken, verwijderen of het gebruik ervan beperken, afhankelijk van wat gepast is. Neem contact op met de contactpunten die aan het einde van deze Privacyverklaring staan vermeld voor meer informatie over hoe u inzage tot Persoonsgegevens krijgt. U hebt het recht om op ieder gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens met een eenvoudig verzoek aan de contactpunten die aan het einde van deze Privacyverklaring staan vermeld. U hebt het recht om uw Persoonsgegevens in een bruikbare elektronische indeling te ontvangen en aan een derde over te dragen (recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’)

 

EDAA spant zich in om met u samen te werken aan een eerlijke beslechting van iedere klacht of zorg over privacy in verband met de uitgevoerde activiteiten op deze website. Als u echter van mening bent dat EDAA u niet heeft kunnen helpen met u klacht of zorg, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk op de Privacywetgeving heeft plaatsgevonden (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be voor België en klik hier voor andere landen.)

 

Bekendmaking aan derden/doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland

 

Via deze website hebt u ook de mogelijkheid informatie en/of klachten rechtstreeks naar de nationale zelfreguleringsorganisatie voor adverteren in uw thuisland te versturen (kijk hier om de desbetreffende zelfreguleringsorganisaties voor adverteren te vinden). Dergelijk informatie kan Persoonsgegevens bevatten die vervolgens rechtstreeks naar die organisatie wordt verzonden, zodat de klacht / informatie voor u in behandeling kan worden genomen, zoals door u verzocht.

 

Wij adviseren u om de Privacyverklaringen van deze zelfreguleringsorganisaties te beoordelen als u ervoor kiest deze functionaliteit te gebruiken. In alle gevallen wordt u nauwkeurig geïnformeerd over naar welke entiteit uw gegevens worden verzonden wanneer u dit optionele online formulier gebruikt (bv. in Duitsland: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; bv. in het VK: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA maakt geen Persoonsgegevens die over u zijn verzameld, bekend aan of deelt deze met andere entiteiten (uitgezonderd in sommige uitzonderlijke gevallen en enkel met uw voorafgaande nadrukkelijke toestemming), onverminderd enige wettelijke verplichting hiertoe krachtens de wet, een ambtelijk of gerechtelijk dwangbevel.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine informatiepakketjes die door uw webbrowser worden opgeslagen. Ze worden in uw webbrowser geplaatst door de websites die u bezoekt. Als u ervoor wilt zorgen dat er geen cookies worden gebruikt, kijk dan hieronder of bezoek onze pagina met vijf tips voor meer details over hoe u cookie beheert of uitschakelt in de privacyinstellingen van uw webbrowser. Houd er rekening mee dat cookies voor dit doel uitschakelen, inhoudt dat de controletool niet meer goed functioneert en dat uitschakelen een nadelig effect kan hebben op uw algehele browse-ervaring.

 

Veel van de ondernemingen die op de ‘Uw instellingen’-pagina staan vermeld, gebruiken cookies om uw huidige status voor online behavioural advertising te controleren (d.w.z. ‘aanvaard’ of ‘uitgeschakeld’, naargelang uw keuze) en om de door u uitgeoefende keuze uit te voeren. Deze cookies zijn essentieel voor de functionaliteit van de controlepagina en voor het opsporen van fouten in de uitvoering ervan.

 

Wij gebruiken ook cookies op deze website om de functionaliteit van de website te onderhouden en in het algemeen om de diensten die wij via de website aanbieden voortdurend te verbeteren. Bij dit proces wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen en de verzamelde gegevens worden uitsluitend in samengevoegde vorm gebruikt. Gebruik de onderstaande functionaliteit als u deze functie wilt uitschakelen.

 

Kijk hieronder voor een uitgebreide beschrijving van de cookies die op deze website worden gebruikt.

 

Welke ‘cookies’ worden er op deze website gebruikt?

 

Cookie Doel van de cookie Aard van de Cookie Type cookie
Web Analytics EDAA, op basis van een zelf gehoste versie van Matomo: hiermee worden het aantal bezoeken van iedere gebruiker en het tijdstip van het eerste, het vorige en het huidige bezoek gevolgd. Eerste partij 1 jaar
Cookie om de betrouwbaarheid van de integratie van ondernemingen te monitoren Gebruikt om de betrouwbaarheid van de integratiepunten van ondernemingen met de website te monitoren Eerste partij 1 maand
Cookie van cookiemelding Gebruikt om te onthouden of de websitebezoeker de ‘cookiemelding’ dat bovenaan de webpagina’s verschijnt, heeft weggeklikt. Eerste partij 24 uur

 

Definities:

 

  • Cookie van ‘eerste partij’: een cookie die door deze website is geplaatst
  • Cookie van ‘derde’: een cookie die door een andere domein is geplaatst (bv. niet deze website)
  • ‘Permanente’ cookie: de cookie-informatie wordt permanent op uw apparaat opgeslagen.

 

Wij streven er niet naar om uw persoonlijke informatie te verzamelen en waar we dit doen, streven we ernaar uw persoonlijke informatie zo snel als praktisch mogelijk te anonimiseren.

 

 Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website beheren?

 

U kunt met alle browsertechnologieën de cookies beheren in de cookiemap van uw webbrowser. Dit houdt in dat u ofwel cookies uit uw cookiemap kunt verwijderen na het bezoek van onze website of dat u uw voorkeuren voor het gebruik van cookies kunt instellen voordat u onze website begint te bezoeken. Houd er rekening mee dat, zoals hierboven vermeld, het verwijderen of weigeren van cookies mogelijk een nadelig effect heeft op uw gebruikerservaring van onze website.

 

U vindt meer informatie op:

 
 

OPT-OUT

 

Contact opnemen

 

Als u nog andere vragen hebt over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u een van uw rechten onder dit beleid wilt uitoefenen, neem dan contact op met:

 

EDAA | Tweekerkenstraat 26 | 1000 | Brussel | België

privacy [@] edaa.eu