Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA) και υμών, κατά τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας YourOnlineChoices ή την εκ μέρους σας αποδοχή του cookie προτίμησης του YourOnlineChoices. Αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεχίζοντας την πλοήγηση ή χρησιμοποιώντας το δικτυακό τόπο YourOnlineChoices.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες με εταιρικό αριθμό BE 0846.790.105. Η έδρα μας είναι στη Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brussels.

Ο δικτυακός τόπος YourOnlineChoices είναι διαθέσιμος στις διευθύνσεις www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/gr/ και www.youronlinechoices.com/gr/. Μπορείτε να επισκεφθείτε το YourOnlineChoices απευθείας μέσω συνδέσμου που βρίσκεται σε ιστότοπο τρίτου ή μέσω του εικονιδίου ΟΒΑ. Το OBA εικονίδιο είναι το ακόλουθο , και μπορείτε να το συναντήσετε συχνά μέσα ή γύρω από τη διαφήμιση που βλέπετε στις ιστοσελίδες.

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, με τους όρους “εμείς” ή “εμάς” ή “μας” εννοούμε εμάς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA) ενώ με τον όρο “εσείς” και “σας” εννοούμε

(α) εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στο δικτυακό τόπο YourOnlineChoices ή προβαίνει σε μια επιλογή σχετικά με διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση μέσω της πλατφόρμας επιλογών του YourOnlineChoices μέσω του φυλλομετρητή σας ή συσκευής σας ή

(β) εφόσον χρησιμοποιείτε τη συσκευή της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε, την επιχείρηση που αποδέχεται ενα cookie προτίμησης μέσω της επιλογής σας.

Θα πρέπει επίσης να δείτε την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας στο https://www.youronlinechoices.com/gr/protecting-your-privacy, η οποία θα εφαρμόζεται ως μέρος των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Οι προτιμήσεις του YourOnlineChoices

Μια βασική λειτουργία της ιστοσελίδας YourOnlineChoices είναι να παρέχει στις συμμετέχουσες εταιρείες τις προτιμήσεις σας σε σχέση με την on-line συμπεριφορική διαφήμιση. Αναγνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας και τις γνωστοποιούμε στα διαφημιστικά δίκτυα και σε άλλες εταιρείες που συμμετέχουν ως μέλη στη λίστα που υπάρχει πλατφόρμα της σελίδας YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices.

Παρακαλώ σημειώστε πως αν μια εταιρεία πάψει να συμμετέχει στο εγχείρημά μας μετά την προσθήκη της προτίμησή σας σε σχέση με την εταιρεία αυτή στην πλατφόρμα, είναι πιθανόν ότι οι προτιμήσεις σας δεν θα ισχύουν σε σχέση με αυτή την εταιρεία. Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξετε αυτό μέσω του YourOnlineChoices στην περίπτωση αυτή.

Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices είναι απαραίτητο για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία να τοποθετήσει ένα cookie στο φυλλομετρητή σας,(web browser) το cookie προτίμησης, έτσι ώστε να μπορούμε να θυμόμαστε τις επιλογές σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων https://www.youronlinechoices.com/gr/privacy. Εάν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό υπολογιστή ή λογισμικό πλοήγησης διαδικτύου (web browser) ή αν διαγράψετε /απενεργοποιήσετε τα cookies σας , τότε δεν θα είμαστε σε θέση να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και θα πρέπει να επιστρέψετε στο δικτυακό τόπο YourOnlineChoices για να επιλέξετε εκ νέου τις προτιμήσεις σας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα YourOnlineChoices δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν ο φυλλομετρητής σας (web browser) έχει ρυθμιστεί ώστε να μπλοκάρει τα cookies καθώς οι προτιμήσεις σας δεν μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς τη χρήση του cookie προτίμησης.

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών ώστε να θέτουμε υπόψη στις αντίστοιχες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη λίστα της ιστοσελίδας, τις προτιμήσεις που κάνετε στην ιστοσελίδα YourOnlineChoices κατά τη στιγμή που οι προτιμήσεις αυτές υλοποιούνται, δηλώνετε ότι αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι η ιστοσελίδα YourOnlineChoices παρέχεται σε εσάς «όπως είναι» και « όπως διατίθεται» και δεν παρέχουμε ουδεμία εγγυήση, προϋπόθεση, δήλωση, υπόσχεση ή άλλη δέμευση ότι οι επιλογές σας θα είναι ή θα παραμείνουν αποτελεσματικές και σε ισχύ. Αν οι επιλογές σας δεν αποδειχθούν αποτελεσματικές ή σε ισχύ, τότε μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο και να ζητήσετε επίλυση του ζητήματος μέσω της ιστοσελίδας www.oba.see.gr.

Οι υποχρεώσεις σας

Υποχρεούστε να συμπεριφέρεστε και να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και με τρόπο που είναι αναμενόμενος από ένα μέσο συνετό, υπεύθυνο και επιμελή άνθρωπο.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα YourOnlineChoices ή να επιτρέψετε τη χρήση της ιστοσελίδας YourOnlineChoices για:

(α) παράνομη ή παράνομες δραστηριότητες ή για τη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών ή/και δραστηριοτήτων;

 

(β) κάθε μορφή παράνομης, καταχρηστικής, χυδαίας, άσεμνης, συκοφαντικής, δυσφημιστικής, απειλητικής, προσβλητικής, ανεπιθύμητης ή μη ζητηθείσας επικοινωνίας η οποία προκαλεί ενόχληση, αγωνία ή περιττό άγχος ή παραβιάζει τη δημόσια τάξη και/ή τα χρηστά ήθη ή οποιοδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί φυλετικού μίσους;

 

(γ) κάθε δραστηριότητα που δύναται να παραβιάζει τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή των προσωπικών δεδομένων άλλων πελατών/συνδρομητών ή τρίτων και

 

(δ) μετάδοση ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή με οποιοδήποτε τρόπο διατάραξη των επικοινωνιών ή της αποθήκευσης δεδομένων ή πρόκληση με άλλο τρόπο βλάβης ή καταστροφής στην ιστοσελίδα YourOnlineChoices ή περιορισμό ή αλλοίωση της χρήσης ή της δυνατότητας της ιστοσελίδας YourOnlineChoices για άλλους χρήστες ή τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πρόκλησης περιττής υπερφόρτωσης της ιστοσελίδας μέσω μεγάλης, αδικαιολόγητης ροής και κυκλοφορίας δεδομένων (flooding, spamming, κλπ).

Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων επί σχεδίων και δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων) που ανήκουν σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε αν και όταν ζητηθεί από οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία, δαπάνη, αξίωση ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) που προκύπτουν από οποιαδήποτε εκ μέρους σας παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και από οποιαδήποτε εκ μέρους σας παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Σε περίπτωση που λάβετε γνώση ότι η ιστοσελίδα YourOnlineChoices παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, δικαιώματα ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, τότε θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Σύνδεσμοι

Ορισμένοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα YourOnlineChoices θα σας επιτρέψουν να συνδεθείτε με ιστοσελίδες το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από εμάς. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο χάριν διευκόλυνσης. Η εμφάνιση ενός συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ), ούτε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης σελίδας. Η πρόσβαση στις εν λόγω σελίδες γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Περιορισμοί και αποποίηση ευθύνης

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) αποποιείται ρητώς οποιασδήποτε ευθύνης για περαιτέρω δηλώσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις, ρήτρες ή άλλους όρους ρητούς ή σιωπηρούς, εκ του νόμου , παράλληλα ή με άλλο τρόπο συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε συναγόμενες εγγυήσεις,, προϋποθέσεις, ρήτρες ή άλλους όρους σε σχέση με την προσήκουσα ποιότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή/και για τo σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή για εύλογη επιμέλεια και επιδεξιότητα.

Εκτός των όσων προβλέπονται παρακάτω, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) αποποιείται κάθε ευθύνης και δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη συμβατικά, αδικοπρακτικά,(συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά της αμέλειας), εκ του νόμου υποχρέωσης, προσυμβατικών ή άλλων δηλώσεων (εκτός από δόλιες παραπλανητικές δηλώσεις) ή με άλλο τρόπο που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ιστοσελίδα YourOnlineChoices και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δική του ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του για: (α) θετική, αποθετική, άμεση, έμμεση ή ειδική ζημία ή βλάβη (β) οποιαδήποτε απώλεια φήμης και πελατείας ή καλής φήμης ή (γ) οποιεσδήποτε οικονομικές ζημίες ή απώλειες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εσόδων, κέρδους, συμβάσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή προσδοκώμενου κέρδους), σε κάθε περίπτωση είτε ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας , απώλειας ή βλάβης και με οποιονδήποτε τρόπο συνέβη.

Εκτός των όσων προβλέπονται παρακάτω, η μέγιστη ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA) συμβατικά, αδικοπρακτικά (συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της αμέλειας) ,για τις εκ του νόμου υποχρέωσεις, για προσυμβατικές ή άλλες δηλώσεις (εκτός από δόλιες παραπλανητικές δηλώσεις) ή για ευθύνες που προκύπτουν με άλλο τρόπο από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, και κάθε μέρος της, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης και της απόδοσης της,, σε σχέση με κάθε ένα ή περισσότερα γεγονότα ή σειρά γεγονότων (συνδεδεμένων ή ασύνδετων) που λαμβάνουν χώρα μέσα σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, θα περιορίζεται σε 5 ευρώ.

Κανένα άρθρο της παρούσας συμφωνίας δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη για προσβολή των αγαθών που απορρέουν από την προσωπικότητα και ιδίως της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της τιμής που προκύπτει από αμέλεια οποιουδήποτε από τα μέρη ή αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη ενός εκ των συμβαλλομένων που δεν δύναται να αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Γενικοί όροι

Ανωτέρα Βία:Ως γεγονός ανωτέρας βίας νοείται κάθε γεγονός που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Όταν ένα γεγονός ανωτέρας βίας προκαλεί αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις αυτές θα αναστέλλονται όσο διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας.

Εκχώρηση και υπεργολαβία: Απαγορεύεται να εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, αναθέσετε ή παραχωρήσετε άδεια για το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων σας και/ή των υποχρεώσεων σας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε τρίτο μέρος.

Σχέση- Συσχέτιση: Κανένα άρθρο των παρόντων όρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί μεταξύ μας συνεργασία ή κοινοπραξία ή σύμβαση εργασίας οποιουδήποτε είδους ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιαδήποτε εξουσία η οποία δεν ορίζεται ρητώς στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή ότι δημιουργεί σχέση αντιπροσωπείας μεταξύ μας.

Συνολική συμφωνία:Αναγνωρίζετε και δηλώνετε ρητώς ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική σύμβαση και τη συμφωνία μεταξύ μας και ότι υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμβάσεων, διακανονισμών και συμφωνιών μεταξύ μας σχετικά με το θέμα των όρων και προϋποθέσεων. Αναγνωρίζετε και δηλώνετε ρητώς ότι δεν έχετε επικαλεστεί, λάβει υπόψη και στηριχθεί σε καμία δήλωση, εκπροσώπηση ή συμφωνία που δεν είναι ρητός όρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και ότι παραιτείστε ρητώς και αμετακλήτως από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου ή και βοηθήματος σε σχέση με οποιαδήποτε δήλωση, εκπροσώπηση ή συμφωνία που δεν είναι ρητός όρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εκτός αν έγινε με δόλο.

Παραίτηση: Παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος, αξίωσης ή ένδικου μέσου ή βοηθήματος από οποιοδήποτε μέρος σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο ή βοήθημα. Επιπλέον οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση από εμάς οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου ή βοηθήματος δεν αποκλείει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου ή βοηθήματος από εμάς.

Διαχωρισμός: Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή ότι είναι άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμοστέα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα και εφαρμογή των υπολοίπων όρων και προϋποθέσεων ούτε θα θίγει την εγκυρότητα, νομιμότητα και εφαρμογή της εν λόγω διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

H έννοια του χρόνου: Ο χρόνος δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συγκεκριμένης σύμβασης, εκτός αν δηλώνεται ρητά ότι έχει εφαρμογή.

Δικαιώματα Τρίτων: Κανένα στοιχείο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων,δεν δημιουργεί ή παρέχει οποιαδήποτε δικαίωμα ή άλλα οφέλη είτε σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ή με άλλο τρόπο υπέρ οποιουδήποτε προσώπου εκτός από τους συμβαλλόμενους στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Διάφορα: Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα ή βοηθήματα των μερών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις είναι σωρευτικά και συμπληρωματικά των δικαιωμάτων και ένδικων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από το νόμο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πρέπει να γίνεται εγγράφως και να έχει συμφωνηθεί από τα μέρη. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δύνανται να εκτελεστούν αμοιβαίως με ηλεκτρονικά μέσα.

Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και κάθε μέρος συμφωνεί και δηλώνει με το παρόν ότι υπάγεται αμετάκλητα στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Βρυξελλών.

Τελικές διατάξεις

Πολιτική παραπόνων

Εμείς θα προβούμε στην επίλυση κάθε προβλήματος που μας έχει αναφερθεί και που είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την ανταπόκριση ή την προτεινόμενη λύση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA ) μέσω email: privacy@edaa.eu

Είμαστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (EDAA )
Η έδρα μας είναι Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brussels
Ο αριθμός εγγραφής στα εταιρικά μητρώα είναι BE 0846.790.105

Ο αριθμός ΦΠΑ είναι BE 0846.790.10