Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

 

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη σχέση ανάμεσα στην EDAA και εσάς ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο YourOnlineChoices ή αποδέχεστε το cookie προτιμήσεων του YourOnlineChoices.

 

Η EDAA είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση (AiSBL) με έδρα στις Βρυξέλλες και εταιρικό μητρώο BE 0846.790.105. Η καταστατική μας έδρα είναι στο Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Βρυξέλλες.

 

Ο ιστότοπος YourOnlineChoices διατίθεται στις εξής διευθύνσεις: www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ και www.youronlinechoices.com/uk/. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο YourOnlineChoices απευθείας μέσω ενός συνδέσμου από ιστότοπο τρίτου μέρους ή μέσω του εικονιδίου OBA.  Το εικονίδιο OBA μοιάζει με αυτό , και μπορεί να το δείτε συχνά εντός ή γύρω από μια διαφήμιση που βλέπετε σε ιστοσελίδες.

 

Με τους όρους «εμείς» ή «εμάς» ή «μας» νοείται εμείς, η EDAA· και «εσάς» και «σας» νοείται εσείς και οποιοδήποτε άλλο άτομο που μπαίνει στον ιστότοπο YourOnlineChoices ή κάνει μια επιλογή σχετικά με την Online Συμπεριφορική Διαφήμιση μέσω της πλατφόρμας επιλογών καταναλωτή στο YourOnlineChoices μέσω του φυλλομετρητή ή της συσκευής σας, ή (σε περίπτωση επιχειρήσεων) αποδέχεται ένα cookie προτιμήσεων μέσω μιας επιλογής ενός επισκέπτη.

 

Πρέπει επίσης να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου μας https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy που θα ισχύει στα πλαίσια των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων.

 

Οι προτιμήσεις σας στο YourOnlineChoices

 

Μια σημαντική λειτουργία του ιστοτόπου YourOnlineChoices είναι η παροχή στις συμμετέχουσες εταιρείες των προτιμήσεών σας ως προς την Online Συμπεριφορική Διαφήμιση. Αποδεχόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις προωθούμε στα διαφημιστικά δίκτυα και στις άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέλη που αναγράφονται στη σελίδα της πλατφόρμας YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο YourOnlineChoices, η κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να τοποθετήσει ένα cookie στον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας, το cookie προτιμήσεων, ώστε να θυμόμαστε τις επιλογές σας. Λεπτομέρειες για τα cookies διατίθενται στην πολιτική απορρήτου μας https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Αν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο YourOnlineChoices χρησιμοποιώντας διαφορετικό υπολογιστή ή διαδικτυακό φυλλομετρητή, ή καθαρίσετε/διαγράψετε τα cookies σας, τότε δεν θα μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και θα πρέπει να επιστρέψετε στον ιστότοπο YourOnlineChoices για να επιλέξετε ξανά τις προτιμήσεις σας. Επιπλέον, ο ιστότοπος YourOnlineChoices δεν θα λειτουργεί σωστά αν ο φυλλομετρητής σας είναι ρυθμισμένος να μπλοκάρει τα cookies, καθώς οι προτιμήσεις σας δεν μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς τη χρήση του cookie προτιμήσεων.

 

Παρότι θα καταβάλουμε εύλογες εμπορικές προσπάθειες για να προωθήσουμε τις προτιμήσεις σας που έχουν γίνει στον ιστότοπο YourOnlineChoices στις σχετικές εταιρείες που αναγράφονται στον ιστότοπο τη στιγμή της πραγματοποίησης των προτιμήσεών σας, ο ιστότοπος YourOnlineChoices παρέχεται σε βάση «ως έχει» και «όπως διατίθεται» και δεν προβαίνουμε σε εγγυήσεις, προϋποθέσεις, διασφαλίσεις ή άλλους όρους ότι οι επιλογές σας θα είναι ή θα παραμείνουν ενεργές. Αν οι επιλογές σας δεν αποδειχτούν ενεργές, τότε μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και να ασκήσετε ένδικα μέσα μέσω του ιστοτόπου, https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Οι υποχρεώσεις σας

 

Πρέπει να έχετε πρέπουσα συμπεριφορά και πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο YourOnlineChoices σύμφωνα με όλους του ισχύοντες νόμους και τις προϋποθέσεις και με τον τρόπο που αναμένεται από ένα λογικό, υπεύθυνο και προσεκτικό άτομο.

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο OnlineChoices ή να επιτρέπετε τη χρήση του ιστοτόπου YourOnlineChoices για:

(α)           αθέμιτες ή παράνομες δραστηριότητες, ή για τη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών ή/και δραστηριοτήτων·

 

(β)           οποιουδήποτε είδους επικοινωνία παράνομης, ακατάλληλης, άσεμνης, απρεπούς, συκοφαντικής, δυσφημιστικής, απειλητικής, προσβλητικής, ανεπιθύμητης ή αυθαίρετης φύσης ή που προκαλεί ενόχληση, αναστάτωση ή αχρείαστη ανησυχία ή διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη ή οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με το φυλετικό μίσος·

 

(γ)            οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων άλλων πελατών/συνδρομητών ή τρίτων· και

 

(δ)           διανομή ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή παντί τρόπω διατάραξη επικοινωνιών ή αποθήκευσης δεδομένων ή άλλως πρόκληση βλάβης ή καταστροφής του ιστοτόπου YourOnlineChoices ή περιορισμό ή παρεμπόδιση της χρήσης ή της ικανότητας του ιστοτόπου YourOnlineChoices για άλλους χρήστες ή τρίτα μέρη, περιλαμβανομένης της πρόκλησης αχρείαστης υπερφόρτωσης του ιστοτόπου μέσω μεγάλων αδικαιολόγητων ροών κυκλοφορίας δεδομένων (flooding, spamming, κλπ.).

 

Υποχρεούστε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων σχεδιασμού και δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων) που ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας.

 

Θα μας αποζημιώσετε και θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για απαιτήσεις έναντι οποιασδήποτε προσδιορισμένης υποχρέωσης, ζημιάς, δαπάνης, αγωγής ή εξόδου (περιλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) που απορρέει από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των υποχρεώσεων της παρούσας Ενότητας.

 

Αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι ο ιστότοπος YourOnlineChoices παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα κυριότητας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματά σας, τότε πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

 

Σύνδεσμοι

 

Κάποιοι σύνδεσμοι στον ιστότοπο YourOnlineChoices θα σας επιτρέψουν να συνδεθείτε σε ιστοτόπους που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Η EDAA παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο χάριν διευκόλυνσης. Η εμφάνιση ενός συνδέσμου δεν υποδηλώνει ότι υποστηρίζεται από την EDAA, ούτε είναι η EDAA υπεύθυνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου. Έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη.

 

Περιορισμοί και απαλλαγές ευθύνης

 

Η EDAA αποποιείται ρητά οποιεσδήποτε επιπλέον δηλώσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλους όρους, ρητά ή σιωπηρά, δια του νόμου, εκ πλαγίου ή άλλως, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, προϋποθέσεων ή άλλων όρων ικανοποιητικής ιδιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή εύλογης θεραπείας και δεξιότητας.

 

Πλην αντιθέτων διατάξεων κατωτέρω, η EDAA αποποιείται, και δεν θα ευθύνεται λόγω αυτών, κάθε σύμβαση, αδικοπραξία (περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αμέλειας), νομική υποχρέωση, προσυμβατικές ή άλλες δηλώσεις (εκτός από δόλιες ψευδείς δηλώσεις) ή άλλως απορρέουσες από ή σε σχέση με τον ιστότοπο YourOnlineChoices και τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις για: (α) επακόλουθη, έμμεση ή ειδική απώλεια ή ζημιά· (β) οποιαδήποτε απώλεια υπεραξίας ή φήμης· ή (γ) οποιαδήποτε απώλεια (περιλαμβανομένης της απώλειας εσόδων, κερδών, συμβάσεων, επιχειρήσεων ή εκτιμώμενης εξοικονόμησης), σε κάθε περίπτωση εάν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτής της απώλειας ή ζημιάς και υπό οποιαδήποτε μορφή προκύψει.

 

Πλην αντιθέτων διατάξεων κατωτέρω, η μέγιστη ευθύνη της EDAA λόγω συμβάσεως, αδικοπραξίας (περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αμέλειας), νομικής υποχρέωσης, προσυμβατικών ή άλλων δηλώσεων (εκτός από δόλιες ψευδείς δηλώσεις) ή άλλως απορρεόντων από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, και το κάθε μέρος της, περιλαμβανομένων της εκτέλεσης και υλοποίησής της, θα περιορίζεται, σε σχέση με ένα ή περισσότερα συμβάντα ή σειρά συμβάντων (συνδεόμενων ή μη συνδεόμενων) που θα συντελούνται εντός περιόδου δώδεκα μηνών, θα περιορίζεται σε 5 ευρώ.

 

Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα αποκλείει ή θα περιορίζει την ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες λόγω αμέλειας των δύο μερών ή των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή δεν θα αποκλείει ή θα περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη ενός μέρους που δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

 

Γενικοί όροι

 

Ανωτέρα βία:Ένα συμβάν ανωτέρας βίας είναι οποιοδήποτε συμβάν το οποίο διαφεύγει του ευλόγου ελέγχου μας. Όταν ένα συμβάν ανωτέρας βίας συνεπάγεται μια αποτυχία ή καθυστέρηση εκ μέρους μας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οι παρούσες υποχρεώσεις θα αναστέλλονται για τη χρονική διάρκεια του συμβάντος ανωτέρας βίας.

 

Εκχώρηση και εξωτερική ανάθεση: Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε, μεταβιβάζετε, χρεώνετε ή χορηγείτε άδεια εκμετάλλευσης για το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεών Σας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε οποιοδήποτε μέρος.

 

Σχέση: Τίποτα στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί σύμπραξη ή κοινοπραξία ή σύμβαση απασχόλησης οποιουδήποτε είδους ανάμεσα σε εσάς και εμάς, ούτε θα θεωρείται ότι εκχωρεί οποιαδήποτε εξουσία η οποία δεν προβλέπεται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν θα δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εκπροσώπησης ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

 

Συνολική συμφωνία:Επιβεβαιώνετε ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθιστούν τη συνολική σύμβαση και το μνημόνιο συμφωνίας με εμάς και ότι υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμβάσεων, ρυθμίσεων και μνημονίων συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με το αντικείμενο των όρων και προϋποθέσεων. Επιβεβαιώνετε ότι δεν έχετε βασιστεί σε κανένα υπόμνημα, δήλωση ή μνημόνιο συμφωνίας που δεν αποτελεί ρητό όρο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και δεν θα διαθέτετε κανένα μέσο προσφυγής ως προς οποιοδήποτε υπόμνημα, δήλωση ή μνημόνιο συμφωνίας που δεν αποτελεί ρητό όρο, εκτός και αν έχει γίνει με απάτη.

 

Παραίτηση: Καμία αποτυχία ή καθυστέρηση στην άσκηση από οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή μέσου προσφυγής βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θα λειτουργεί ως δήλωση παραίτησης του εν λόγω ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση από Εμάς οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή μέσου προσφυγής θα κωλύει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή μέσου προσφυγής από Εμάς.

 

Αποχώρηση: Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων εκ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ούτε θα επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα ή εφαρμοσιμότητα της εν λόγω διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

 

Επείγουσα δράση: Δεν απαιτείται επείγουσα δράση παρά μόνον εφόσον δηλώνεται ρητά.

 

Δικαιώματα τρίτων μερών: Κανένα στοιχείων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θα δημιουργεί ή εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα ή άλλα προνόμια είτε δυνάμει του Νόμου περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999 ή άλλως υπέρ οποιουδήποτε ατόμου πλην των συμβαλλομένων στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Διάφορα: Τα δικαιώματα και μέσα προσφυγής των μερών βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι σωρευτικά και επιπλέον οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και μέσων προσφυγής παρέχει ο νόμος. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πρέπει να γίνεται γραπτώς και να συμφωνείται κι από τα δύο μέρη. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορεί να συνταχθούν σε αντίγραφο και σε γραπτή ηλεκτρονική μορφή.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο του Βελγίου και το κάθε μέρος υπόκειται αμετάκλητα δια της παρούσης στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Βρυξελλών.

 

Τελικές διατάξεις

 

Η πολιτική καταγγελιών μας

 

Θα επιλύουμε οποιαδήποτε προβλήματα μας έχουν κοινοποιηθεί και τα οποία είμαστε σε θέση να επιλύσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα. Αν δεν είσαστε ικανοποιημένος/η με την απάντηση ή τη λύση που προσφέρθηκε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την EDAA μέσω email: privacy [at] edaa.eu

 

Είμαστε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης (EDAA)
Η καταστατική έδρα μας είναι Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Βρυξέλλες
Ο αριθμός εταιρικού μητρώου μας είναι BE 0846.790.105

 

Το ΑΦΜ μας είναι BE 0846.790.105