Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων


Αυτή η ιστοσελίδα υποστηρίζεται από τη βιομηχανία ψηφιακής διαφήμισης και διαχειριστής της είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαδικτυακής Διαδραστικής Διαφήμισης (European Interactive Digital Advertising Alliance) (EDAA). Δεσμευόμαστε ότι θα επιδεικνύουμε σεβασμό και θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα όλων των υποκειμένων με τα οποία επικοινωνούμε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο στο παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, επιδιώκουμε να σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες και έλεγχο σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες που διατηρούμε καθώς και σε σχέση με άλλα μη προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε, κατά την επίσκεψη σας σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα


Σε αυτή την ιστοσελίδα, διαχειριζόμαστε ένα βασικό στοιχείο ενός καινοτόμου και επαναστατικού πανευρωπαϊκού προγράμματος αυτορρύθμισης σχετικά με την διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση (μια πρακτική για την αποστολή πιο σχετικών διαφημίσεων προς τους χρήστες του Διαδικτύου με βάση τα συναγόμενα ενδιαφέροντα τους). Αυτό το πρόγραμμα αυτορρύθμισης παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου όπως εσείς, ένα πρωτοφανές επίπεδο διαφάνειας και ελέγχου αναφορικά με την διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση.

Η Διαφάνεια παρέχεται με τη χρήση ενός καθολικά αναγνωρίσιμου ΟΒΑ εικονιδίου, το οποίο είναι διαθέσιμο συνοδευόμενο από κείμενο το οποίο είναι μεταφρασμένο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (δηλ. το AdChoices), το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που οι εταιρείες θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται δεδομένα για σκοπούς διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης. Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, θα παρουσιάζεται στο χρήστη μια σαφής και κατανοητή ενημέρωση για την online συμπεριφορική διαφήμιση.

Το εικονίδιο θα παρέχει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής και έλεγχου σε ό,τι αφορά τη διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση μέσω των παρεχόμενων εργαλείων και μέσων. Μεταξύ αυτών των εργαλείων και των μέσων περιλαμβάνεται η παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα αυτή καλύπτει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) και περιλαμβάνει μία εύχρηστη λειτουργική δυνατότητα (διαθέσιμη σε κάθε χρήστη από οποιαδήποτε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ), η οποία θα απενεργοποιεί την online συμπεριφορική διαφήμιση για τους χρήστες (από τις συμμετέχουσες εταιρείες) εφόσον το επιλέξουν. Αυτή η λειτουργία δεν αποκλείει μη στοχευμένη διαφήμιση από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αυτής της ιστοσελίδας είναι ότι έχει δημιουργηθεί ακολουθώντας τη δέσμευση της βιομηχανίας, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφημιστικών Προτύπων (EASA) και από το δίκτυο καταξιωμένων και ευρέως αναγνωρισμένων εθνικών οργανισμών αυτορρύθμισης της σε όλη την Ευρώπη, το οποίο εργάζεται για να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων παραπόνων, ανεξάρτητα και δωρεάν για τους χρήστες.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες


Όταν μας αποστέλλετε σχόλια χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, ενδέχεται να προβούμε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων,όπως το όνομα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την αντιμετώπιση και διαχείριση των σχολίων σας, που μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτεί και την αποστολή και διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στον σχετικό εθνικό Οργανισμό Αυτορρύθμισης για σκοπούς διαχείρισης παραπόνων. Άλλα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν όταν το θέμα θα έχει επιλυθεί προς ικανοποίηση και των δύο πλευρών, τόσο της δικής σας όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαδικτυακής Διαδράστικής Διαφήμισης (EDAA).

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης (με βάση το άρθρο 11 του Νόμου 2472/1997), το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης με βάση το άρθρο 12 του Νόμου 2472/1997) καθώς και το δικαίωμα να υποβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης με βάση το άρθρο 13 του Νόμου 2472/1997) . Αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία ή αν θέλετε να διορθώσετε τα στοιχεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση η οποία αναγράφεται στην τελευταία σελίδα της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Cookies


Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται από το φυλλομετρητή σας (web browser). Έχουν τοποθετηθεί στο φυλλομετρητή σας (web browser) από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Εάν θέλετε να διασφαλίσετε ότι τα cookies δεν χρησιμοποιούνται, παρακαλούμε δείτε παρακάτω ή επισκεφθείτε το τμήμα με τις πέντε βασικές συμβουλές για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να τα διαχειριστείτε ή να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις απορρήτου του φυλλομετρητή σας (web browser). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η απενεργοποίηση των cookies για το σκοπό αυτό θα σημαίνει ότι το εργαλείο ελέγχου δεν θα λειτουργεί πλέον αποτελεσματικά, και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική εμπειρία περιήγησης.

Πολλές από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα της σελίδας “Your Ad Choices – Οι Διαφημίσεις μου” χρησιμοποιούν cookies για να ελέγξουν την παρούσα κατάσταση της διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης σας (π.χ. «ενεργό» ή «μη ενεργό» ανάλογα με τις προτιμήσεις που θα επιλέξετε), καθώς και να εκτελέσουν την επιλογή που επιθυμείτε να εκτελεστεί. Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την λειτουργική δυνατότητα της σελίδας ελέγχου καθώς επίσης και τον εντοπισμό σφαλμάτων κατά την απόδοση της..Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι, κάθε επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει cookie κατά τα ανωτέρω, οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με την εγκατάσταση cookie,και τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την εγκατάσταση cookie.

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργικής δυνατότητας της ιστοσελίδας και γενικότερα τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Σε αυτή τη διαδικασία δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες και οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο σωρευτικά.. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επισκεφθείτε τη Webtrekk.

Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω μια λεπτομερή περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Τι “cookies” χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα?


Cookie Cookie Purpose Nature of the Cookies Cookie Type
Web Analytics EDAA, based on self-hosted Matomo: tracks each user’s amount of visits, and the time of the first, the previous and the current vist. First-Party 1 year
Cookie to monitor reliability of companies integration Used to monitor the reliability of companies integration points with the website. First-Party 1 month
Cookie banner’ cookie Used to remember if a web visitor has dismissed the “cookie banner” showing on top of web pages First-Party 24hr

 

Ορισμοί:

 

  • “First Party ” Cookie – Ένα cookie που έχει τοποθετηθεί από την παρούσα ιστοσελίδα
  • “Third Party” Cookie – Ένα cookie που έχει τοποθετηθεί από έναν άλλο domain (π.χ. όχι από αυτή την ιστοσελίδα)
  • “Μόνιμα” Cookie – Οι πληροφορίες του cookie παραμένουν μόνιμα αποθηκευμένες στην συσκευή σας

 

Δεν επιδιώκουμε τη συλλογή προσωπικών σας πληροφοριών και όταν το κάνουμε, προσπαθούμε να τις μετατρέψουμε σε ανώνυμες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

 

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα?

 

Όλες οι τεχνολογίες φυλλομετρητών σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies στο φάκελο cookies του φυλλομετρητή σας (web browser). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε είτε να διαγράψετε τα cookies από το φάκελο cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ή μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι, όπως προαναφέρθηκε, η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία του χρήστη στην ιστοσελίδας μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για:

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 | Brussels | Belgium

Tel: +32 (0)2 513 78 06 | Fax: +32 (0)2 513 28 61

privacy@edaa.eu