Noss tschintg toptips

Sutvart noss tschintg toptipsdavart la reclama online basada sin il cumportament e la protecziun da datas online:

1. Nagina panica

La reclama online basada sin il cumportament è segira e transparenta.Ils incumbensaders da reclama na san betg tgi che Vus essas, perquai ch’i n’è betg pussaivel d’identifitgar Vus a maun da las datas relevadas. Las datas relevadas sa basan sin Vossa activitad da navigar e vegnan utilisadas per trametter a Vus reclama che correspunda a Voss interess. Prendai il temp per vegnir a savair dapli davart la reclama online basada sin il cumportament.

2. Tschertgai infurmaziuns davart la reclama online basada sin il cumportament sin tut las paginas-web che Vus visitais.

Mintga pagina-web che fa reclama online basada sin il cumportament duess metter a disposiziun infurmaziuns utilas davart la relevaziun e l’utilisaziun da datas. Plinavant duess la pagina-web infurmar, sche l’administratur da la pagina-web u sche terzs, p.ex. ina rait da reclama, releveschan las datas.

3.
Interpresas che fan reclama online basada sin il cumportament As infurmeschan medemamain co che Vus pudais deactivar quest tip da reclama. Cliccar qua per deactivar la reclama online basada sin il cumportament.

4. As famigliarisai cun ils parameters da la protecziun da datas da Voss computer.

Ils parameters da la protecziun da datas chattais Vus en il menu da Voss navigatur sut ‘Internetoptionen’. Cura che Vus configurais ils parameters per ils cookies, resguardai p.pl. che cookies procuran savens per paginas-web pli favuraivlas per ils utilisaders (p.ex. cun memorisar preferenzas areguard la lingua).

L’exempel sutvart mussa co che Vus pudais configurar ils parameters da la protecziun da datas en l’Internet Explorer.

privacy at medium

Advanced privacy settings


5. Empruvai d’adattar ils parameters da la protecziun da datas als basegns individuals da Voss tegnairchasa.

Mintgin dovra l’internet differentamain e per divers intents. Per tegnairchasas, nua che pliras persunas partan il medem computer cussegliain nus d’endrizzar per mintga utilisader in agen conto d’utilisader. Quai permetta d’adattar optimalmain ils parameters da la protecziun da datas (p.ex. ils parameters dals cookies, las preferenzas per deactivar la reclama online basada sin il cumportament)als basegns da mintga singul utilisader.

user accounts


Copyright © 2009 - 2024 EDAA