Политика за поверителност

Защита на Вашите Лични данни

 

Този уебсайт се поддържа от цифровата рекламна индустрия и се управлява от Европейското сдружение на интерактивна цифрова реклама (ЕСЦР). Ние се ангажираме да зачитаме и защитаваме личните данни на всички лица, с които общуваме: бивши, настоящи и бъдещи такива. Като част от този ангажимент ние се стремим да Ви предоставим ясна информация и контрол върху личната информация, която имаме за Вас, както и други нелични данни, които може да събираме и използваме, когато посещавате този уебсайт.

 

Интернет Страницата

 

На този уебсайт ние администрираме ключов компонент от общоевропейска саморегулираща се програма за онлайн поведенческа реклама (практика за показване на по-подходящи реклами на интернет потребителите въз основа на подразбиращи се интереси). Тази саморегулираща се програма предоставя на интернет потребителите като Вас завишено ниво на прозрачност и контрол върху онлайн поведенческата реклама.

 

TПрозрачността е постигната с помощта на общопризната „OBA икона“ (online behavioural advertising/ (онлайн поведенческа реклама), достъпна с придружаващ текст на всички официални езици на ЕС (пълен списък на придружаващия текст за всеки официален език на ЕС е достъпен тук), той ще се появява винаги, когато компаниите събират и обработват данни за цели, свързани с онлайн поведенческата реклама. Когато щракнат върху иконата потребителите ще видят ясна и разбираема информация за онлайн поведенческата реклама.

 

Иконата също така ще даде възможност на потребителите да упражняват избор и контрол върху онлайн поведенческата реклама чрез предоставените инструменти и ресурси; тези инструменти и ресурси включват и този уебсайт. Този уебсайт обхваща държави от Европейския съюз / Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП), както и Швейцария и Турция, и включва лесна за използване функционалност (достъпна за всеки потребител от всяка от изброените държави), която ще изключи онлайн поведенческата реклама за потребителите (от участващите компании), ако предпочитат този избор. Една от най-забележителните характеристики на този уебсайт е, че е изграден в следствие на ангажираност от страна на целия сектор, подкрепен от Европейското сдружение за стандарти в рекламата (ЕССР) и неговата мрежа от утвърдени и широко признати национални саморегулиращи се организации в областта на рекламата в цяла Европа, които работят за осигуряване на ефективни системи за разглеждане на жалби, независими и безплатни за потребителите.

 

Вашите лични данни

 

Обработката на Вашите Лични данни от ЕСЦР, описана в настоящото известие, се основава на Вашето съгласие или на договорна необходимост. Когато ни предоставите обратна информация чрез средства, с които разполагате на този уебсайт, ние може да събираме и обработваме лични данни, които ни предоставите, като Вашето име, имейл адрес и телефонен номер. Тази информация няма да се използва за никакви други цели, освен за да отговорим на обратната Ви информация. В някои случаи може да не сме в състояние да отговорим непосредствено на Вашата обратна информация и това може да изисква споделянето на такава информация със съответната национална организация за саморегулиране в областта на рекламата с цел разглеждане на жалби. В този случай, ЕСЦР няма да споделя никаква лична информация, без първо да Ви обясни процеса по ясен начин и да получи предварително изрично и информирано съгласие, че може да направи това. Никаква друга лична информация няма да бъде прехвърляна на други трети страни. Личните Ви данни ще бъдат изтрити, когато въпросът бъде разрешен по задоволителен начин както за Вас, така и за ЕСЦР.

 

Запазване на данни

 

ЕСЦР ще запази личните Ви данни в съответствие с приложимите правни изисквания и само за периода от време, необходим за целите, описани в настоящото известие, или толкова дълго, колкото се изисква от закона, или за защита при евентуални правни искове.

 

Лични данни, получени чрез искания за предоставяне на информация и/или запитвания и/или жалби, изпратени директно до ЕСЦР, се съхраняват за срок от една година (или толкова дълго, колкото се изисква от закона за защита при евентуални правни искове), освен ако не оттеглите по-рано съгласието си за обработка на личните Ви данни.

 

Вашите Права

 

Съгласно Закона за неприкосновеността на личния живот ние ще Ви дадем достъп до лични данни, за да ги преразгледате съгласно обикновена заявка от Ваша страна. Ако ни кажете, че личните данни са неточни или се използват неправилно, ние ще коригираме, актуализираме, ограничим използването им или ще изтрием личните данни, в зависимост от случая. За информация относно това как да получите достъп до лични данни, моля, направете справка с местата за контакт, посочени в края на настоящото уведомление за поверителност. Имате право по всяко време да възразите срещу използването на личните Ви данни чрез обикновена заявка до местата за контакт, споменати в края на настоящото уведомление за поверителност. Имате право да получавате личните си данни в използваем електронен формат и да ги предавате на трета страна (право на „преносимост на данните“).

 

ЕСЦР се ангажира да работи с Вас, за да получи справедливо решение на всяка жалба или опасения относно личните данни във връзка с дейностите, обхванати от този уебсайт. Ако обаче считате, че ЕСЦР не е в състояние да Ви окаже съдействие по повод на Вашата жалба или опасения, имате право да отправите жалба до надзорния орган в държавата-членка по обичайното Ви местопребиваване, на работното Ви място или за предполагаемо нарушение на Законите за защита на личните данни (за Белгия виж www.dataprotectionauthority.be, а за други страни щракнете тук ).

 

Разкриване пред трети страни/прехвърляне на лични данни в чужбина

 

Чрез този уебсайт също може да имате възможност да изпращате информация и/или жалби директно до националната организация за саморегулиране в областта на рекламата във Вашата страна (вижте тук ,за да откриете съответната организация за саморегулиране). Тази информация може да съдържа лични данни, които след това се изпращат директно на тази организация, с цел разглеждане на жалба/обработка на информация, както е посочено във Вашето искане.

 

Съветваме Ви да прегледате Правилата за поверителност на тези Организации за саморегулиране, ако изберете да използвате тази функционалност. Във всички случаи ще бъдете информирани точно към кой субект ще бъдат изпратени Вашите данни, когато използвате този незадължителен онлайн формуляр (напр. в Германия: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; напр. във Великобритания: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

ЕСЦР не разкрива или споделя никакви лични данни относно Вас, събрани на този сайт, с други субекти (освен в някои изключителни случаи и само с предварителното Ви изрично съгласие), без да се засяга законово задължение да се направи това по силата на законови, официални или съдебни заповеди.

 

Бисквитки

 

Бисквитките са малки пакети от информация, които се съхраняват от Вашия уеб браузър. Те се поставят в уеб браузъра Ви чрез уеб сайтовете, които посещавате. Ако искате да се уверите, че бисквитките няма да се използват, моля вижте по-долу или посетете петте най-добри съвета за допълнителни подробности относно това как да управлявате или изключвате тези бисквитки в настройките за поверителност на Вашия уеб браузър. Имайте предвид, че изключването на бисквитки за тази цел ще означава, че инструментът за управление вече няма да функционира ефективно и може да има неблагоприятен резултат върху цялостната Ви работа, когато сърфирате.

 

Много от компаниите, изброени на страницата “Вашият избор на реклама”, използват бисквитки, за да проверят актуалното състояние на Вашата онлайн поведенческа реклама (т.е. дали е “приета” или “изключена”, според избраното от Вас предпочитане), както и за да изпълнят избора, който искате да упражните. Тези бисквитки са от съществено значение за функционалността на контролната страница, както и за идентифицирането на грешки при работата и.

 

Ние също използваме бисквитки на този уебсайт, за да поддържаме функционалността на уебсайта и в повечето случаи за непрекъснато подобряване на услугите, които Ви предлагаме чрез този уебсайт. В този процес не се съхраняват никакви лични данни и събраната информация се използва само в обобщен размер. Ако желаете да изключите тази функция, моля използвайте функционалните възможности по-долу.

 

Моля, вижте по-долу за подробно описание на бисквитките, използвани на този уебсайт.

 

Какви “бисквитки”се използват на този Уебсайт?

 

Бисквитка Цел на бисквитката Същност на бисквитките Вид бисквитка
Уеб анализи ЕСЦР, на основа на самостоятелно хостване Матомо (Matomo): проследява броя на посещенията на всеки потребител и времето на първото, предишното и текущото посещение. Собствени 1 година
Бисквитка за наблюдение на надеждността на интеграцията на компаниите Използва се за наблюдение на надеждността на точките за интегриране на компаниите към уебсайта. Собствени 1 месец
Бисквитка банер бисквитка Използва се, за да запомни, ако уеб посетителя е отхвърлил “банера за бисквитка”, който се появява най-отгоре на уеб страниците Собствени 24 часа

 

Определения:

 

  • “Собствена бисквитка” — Бисквитка, поставена от този Уебсайт
  • “Бисквитка на трета страна“ — Бисквитка, поставена от друг домейн (напр. не този Уебсайт)
  • “Постоянна бисквитка” – Информацията за бисквитката се съхранява постоянно в устройството Ви

 

Ние не целим да събираме личните Ви данни и когато го правим се стремим да анонимизираме личните Ви данни при първа възможност.

 

Как мога да управлявам използването на бисквитки на този уебсайт?

 

Всички технологии на браузъра Ви позволяват да управлявате бисквитките в папката за бисквитка на Вашия уеб браузър. Това означава, че можете или да изтриете бисквитките от Вашата папка за бисквитка, след като сте приключили посещението си на нашия уебсайт, или можете да зададете предпочитанията си по отношение на използването на бисквитки, преди да започнете да сърфирате на нашия уебсайт. Моля, обърнете внимание, както е посочено по-горе, че изтриването или отхвърлянето на бисквитки може да повлияе неблагоприятно на вашето потребителско преживяване от нашия уебсайт.

 

Допълнителна информация може да намерите в следните уеб браузъри:

 

Свържете се с нас

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси за това как обработваме личните Ви данни или ако искате да упражните някое от правата си във връзка с тази политика, моля свържете се с:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Брюксел | Белгия
Електронен пощенски адрес: privacy [at] edaa.eu