Вашият избор

Сред компаниите, изброени по- долу, можете да откриете някои от доставчиците, които си партнират с оператори на уеб сайтове, за да събират и използват информация за целите на онлайн поведенческата реклама. Молим, използвайте бутоните по- долу, с които можете да управлявате Вашите настройки по отношение на онлайн поведенческата реклама. Можете да изключите или включите този тип реклама от всички изброени компании или да направите това за всяка една от тях. След клик върху бутона можете да откриете повече за самата компания, както и за нейния статус в браузъра, който използвате. Ако имате проблем с включването или изключването на дадена компания, посетете нашата страница за помощ

Please note: this does not turn off all internet advertising only advertisements that are customised to your likely interests based upon previous web browsing activity. Read more about the process

Status symbols scheme:

This company has not set-up a cookie, but may deliver in the future advertisements that are customised to your interests.
This company is delivering advertisements customised to your interests.
This company is not delivering advertisements customised to your interests.
This company is experiencing technical issues, and we cannot retrieve your status.

aaa

82