РЕКЛАМИТЕ В ИНТЕРНЕТ И ЗНАКЪТ ЗА КОНТРОЛ

The icon

Точно както и в телевизията, рекламите в интернет помагат да се финансират новините, социалните мрежи, музиката, видеата и дори възможността да обменяме имейли, както и още много неща, които намираме в интернет и от които се ползуваме онлайн. Без рекламите, за всичко това щеше да се плаща.

Реклами, които имат смисъл за теб

The icon Когато забележиш този малък триъгълен знак до реклама в интернет, ти виждаш реклама, която най-вероятно ще заинтересува теб и други хора с подобни на твоите интереси, вместо реклама, предназначена за абсолютно всички.

 

Реклами, които имат смисъл за теб

За да ти предостави реклама, която да заинтересува точно теб, рекламодателят трабва да научи малко за нещата, към които е бил проявен интерес от твоето конпютърно устройство – но не и за това кой си ти. Когато видиш триъгълния знак The icon до реклама в интернет, това означава, че определена информация за твоите интереси в интернет е била използувана, за да ти се предоставят реклами, които наистина може да те заинтересуват.

Виж видеата по-долу, за да научиш повече за онлайн поведенческата реклама (т.н.”ОВА” реклама – от Online Behavioural Advertising) и как можеш да упражниш контрол върху нея:

Как работи онлайн поведенческата реклама


Как можеш да избереш какви реклами да виждаш


Tи можеш да контролираш

Европейският алианс за дигитална реклама (EDAA) предоставя на всеки европейски гражданин възможност да контролира достъпа на онлайн поведенчески реклами до неговото устройство.

Посети www.youronlinechoices.com/bg/ и упражни своя контрол.

Ако имаш нужда от помощ

Ако си се възползувал от възможностите, които триъгълният знак ти предоставя, но по някаква причина не си успял да упражниш контрол, сигнализирай Националния съвет за саморегулация (НСС). На сайта на НСС можеш да се запознаеш с Правилата за онлайн поведенческа реклама и да подадеш жалба, ако те са нарушени.

 

Supporting Partners

 • edaa
 • iab
 • Hcc
 • velvet
 • adtech

 

Supporting Media Partners

 • btv
 • economedia
 • investor
 • NEG
 • Sportal
 • netinfo
 • netinfo