Bu web sitesi, site trafiğini analiz edip geliştirebilmek için veri toplamakta ve kullanmaktadır. Toplanan veriler kişisel bilgilerinizi içermez. Bu bilginin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda kontrol size aittir..

Good practice

Avrupalı kuruluşlar tarafından hazırlanan sektörler arası Öz Denetim Programı, şeffaflığı desteklemek ve kullanıcının davranışsal reklamcılığı kontrol etmesini sağlamak amacıyla, Avrupa genelinde uygulanacak standartları geliştirmek üzere oluşturulmuştur. Bu tip reklamcılık internet kullanıcılarının, düşük ücretle ya da masrafsız, içerik ve hizmet almasına katkı sağlamaktadır.

Özdenetim Çerçeve Sözleşmesi’ni buradan indirebilir, katılımcı firmaların listesini burada bulabilirsiniz.

2011 Nisan’ında yayınlanan Çerçeve Sözleşmesi’nin bir kısmı EASA tarafından hazırlanmış olan En İyi Uygulamalar Belgesi’yle bir aradadır, bir örneğini burada bulabilirsiniz.

Program 7 temel ilke üzerine kurgulanmıştır:

1. Bildirim – Veri toplama ve davranışsal reklamcılık için kullanımında şeffaflık sağlanması, kullanıcılara görünür bir açıklamanın birden fazla mekanizma aracılığıyla iletilmesi, ayrıntılı bilgi ve kontrol için reklamlarda bilgi ikonunun kullanılması.

2. Kullanıcı Tercihi – Tüketicinin davranışsal reklamcılık üzerinde daha fazla kontrol gücü olması.

3. Veri güvenliği – Daha fazla veri güvenliği sağlanması ve toplanan verinin davranışsal reklamcılık için kullanılması.

4. Hassas segmentasyon – Özellikle çocuklara yönelik gruplandırmaların ve davranışsal reklam için toplanan kişisel verilerin kısıtlanması.

5. Eğitim – Kullanıcılara ve firmalara Öz Denetim Çerçeve Sözleşmesi’nin anlatılması.

6. Uyum ve Yaptırım – Çerçeve Sözleşmesi’nin hayata geçmesini sağlayan mekanizmalar kurulması, uyum sürecini tamamlayan katılımcı firmaların bağımsız olarak denetlendikten sonra güven mühürü alması, böylece Çerçeve Sözleşmesi’nin gerekliliklerini yerine belgelendirmeleri.

7. Gözden Geçirme – Çerçeve Sözleşmesi’nin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gelişen iş pratikleri ve teknolojiye uygunluğun sağlanması.

Daha fazla bilgi için Avrupa İnteraktif Reklamcılık Derneği (EDAA www.edaa.eu ) ile iletişime geçebilirsiniz. Bu siteyle ilgili geri bildirimde bulunmak için, sitede yer alan ilgili mail adreslerini kullanınız

Aşağıdaki firmalar EDAA onaylı bağımsız bir denetim şirketi tarafından sertifikasyon sürecinden geçmiş ve ODR Öz Denetim Programıyla uyumlu olduklarını gösteren Güven Mühürüne hak kazanmışlardır.