Политика за поверителност

Защита на неприкосновеността на вашия личен живот (Политика за поверителност)

 

Този уеб сайт се поддържа от индустрията за дигитална реклама и се управлява от EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance – Европейски интерактивен съюз за дигитална реклама). Ние сме ангажирани със зачитането и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот на всички хора, с които поддържаме контакт: в миналото, настоящето и бъдещето. Като част от този ангажимент, ние се стремим да ви предоставим ясна информация за и контрол върху личните данни, които се отнасят до вас и с които разполагаме, както и други не-лични данни, които бихме могли да събираме и да използваме, когато посещавате този уеб сайт.

 

Уеб сайтът

 

На този уеб сайт ние управляваме основна част от иновативна и революционна паневропейска програма за саморегулиране в сферата на поведенческата реклама онлайн (практиката да се предлагат по-подходящи реклами на интернет потребителите въз основа на проследените им интереси). Тази саморегулираща се програма предоставя на интернет потребителите като вас безпрецедентно ниво на прозрачност и контрол върху поведенческата реклама онлайн.

 

Прозрачността се осигурява от общоприетата/разпознаваемата OBA-иконка с придружаващ я текст на всички официални езици на ЕС (напр. AdChoices), която ще се появява винаги когато компании събират и обработват данни с цел за онлайн поведенческа реклама. При кликване върху иконката, на потребителите ще се предоставя ясна и разбираема информация за онлайн поведенческата реклама.Иконката също така ще даде възможност на потребителите да избират и да контролират онлайн поведенческата реклама чрез наличните инструменти и ресурси. Сред тези инструменти и ресурси се включва този уеб сайт. Този уеб сайт е предназначен за държавите-членки на Европейския съюз / Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП) и включва лесна за употреба функционалност (на разположение на всеки потребител от всяка страна в ЕС/ЕИП), която ще изключи онлайн поведенческата реклама за потребителите (от участващите компании) ако те изберат това. Една от най-забележителните характеристики на този уеб сайт е, че е изграден въз основа на широко приет от рекламния сектор ангажимент, , подкрепен от EASA (European Advertising Standards Alliance – Европейски Съвет за Стандартите в Рекламата) и от мрежата на EASA от утвърдени и доказали се национални организации за саморегулиране в цяла Европа, които работят за осигуряване на ефективни, независими и безплатни за потребителите системи за обработване на жалби.

 

Вашите лични данни

 

Когато получаваме обратна връзка от Вас посредством достъпните на този сайт начини, ние бихме могли да събираме и обработваме ваши лични данни, като напр. вашето име, електронен пощенски адрес и телефонен номер. Тази информация няма да бъде използвана за други цели, освен за да обработим вашето мнение (обратна връзка), за което в някои случаи би могло да се наложи да споделим личните ви данни със съответната национална служба за саморегулиране с цел обработването на жалби. Никакъв други лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните Ви данни ще бъдат изтрити, когато съответният въпрос е решен по начин удовлетворителен както за вас, така и за EDAA.

 

Вие имате:
а. право на достъп до личните ви данни, обработвани от EDAA;
 
б. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните ви данни, когато има законни основания за това;
 
в. право да изисквам от EDAA да уведомява третите лица, на които сме разкрили данните ви, за всяко извършено коригиране, заличаване или блокиране на личните ми данни, освен ако това е невъзможно или изисква прекомерни усилия;
 
г. право да бъдете уведомен преди да бъдат разкрити за пръв път личните ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
 
д. право да възразявате срещу обработване на личните ви данни за целите на директния маркетинг.
 

Ако искате да упражните правото си на достъп до вашите лични данни или ако да ги коригирате, моля, свържете се с нас на адреса на края на тази Политика на поверителност.

 

„Бисквитки“

 

„Бисквитките“ са малки пакети от информация, които се съхраняват във вашето крайно устройство (компютър и др. под.) чрез вашия уеб браузър. Те се съхраняват на крайното ви устройство от уеб сайтовете, които посещавате чрез вашия уеб браузър. Ако искате да сте сигурни, че не няма възможност да се използват „бисквитки“, моля вижте по-долу или за повече информация се запознайте с нашите пет основни съвета как да управлявате или да забраните „бисквитките“ в настройките на вашия уеб браузър. Имайте предвид, че ако забраните използването на „бисквитки“ за посочените тук цели, инструментът за контрол няма вече да работи ефективно и може да има неблагоприятен ефект върху цялостното Ви сърфиране в Интернет.

 

Много от фирмите, посочени на страницата ‘вашите предпочитания за реклами’, използват „бисквитки“, за да проследяват текущия ви статус, свързан с онлайн поведенческата реклама (т. е. „включено“ или „изключено“, в зависимост от избора на вашите предпочитания), а също така и за да изпълнят направения от вас избор. „Бисквитките“ са от съществено значение за функционалността на страницата за контрол, както и за откриването на грешки при използването ѝ.

 

Извън горното ние използваме „бисквитки“ на този уеб сайт и с цел поддържане функционирането му и непрекъснато подобряване на услугите, които ви предоставяме чрез него като цяло. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, а събраната информация се използва само в обобщен вид. Ако желаете да изключите тази функция, моля, посетете Webtrekk.

 

Моля, вижте по-долу подробното описание на „бисквитките“, които се използват на този уеб сайт.

 

Какви „бисквитки“ се използват на този уеб сайт?

Видове „бисквитки“ Цел на
„бисквитките“
Произход на
„бисквитките“
Срок на действие на „бисквитките“
Web Analytics (анализиране в интернет) Webtrekk: Проследява посещенията на всеки потребител, както и времето на първото, последното и настоящото посещение. Първа страна 2 години
Web Analytics (анализиране в интернет) webtrekk: Проследява откъде идва потребителя (напр. търсачка, ключова дума, линк) Първа страна 2 години
„Бисквитка“ за наблюдение на наличието на opt-out „бисквитки“ („бисквитки“, забраняващи бъдещото съхраняване/ използване на „бисквитки“) Използва се за
наблюдение на
наличието на
„бисквитки“ от типa
opt-out (
“бисквитки“, забраняващи бъдещото съхраняване/ използване на „бисквитки“), поставени от всяка от участващите компании
Първа страна 1 месец
„Бисквитка“ тип
„разрешаване на „бисквитки“
Използва се, за да
запамети дали
посетителят е
отхвърлил
искането за
разрешаване на „бисквитки“
, което се
появява в горната
част на интернет
страниците
Първа страна Постоянно
YouTube Две „бисквитки“,
използвани, за да се
достигат видеоклипове,
вмъкнати от YouTube

Two cookies used to access YouTube embedded videos.

Трета страна Съответно 9 месеца и 10
години

 

Определения:

 

  • „Бисквитка” от „първа страна“ – Бисквитка, поставена от този уеб сайт;
  • „Бисквитка“ от „трета страна“ – Бисквитка, поставена от друг (напр. не от този уеб сайт);
  • „Постоянна бисквитка“ – Информацията от бисквитката се запазва за постоянно на устройството ви.

 

Ние не се стремим да събираме личните Ви данни, а когато го правим, се стремим да направим анонимни личните Ви данни колкото е възможно по-бързо.

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този уеб сайт?

 

Всички браузъри ви позволяват да управлявате „бисквитките“ в папката, предназначена за тях във вашия уеб браузър. Това значи, че можете или да изтриете „бисквитките“ от папката за „бисквитки“ когато приключите посещението си на нашия уеб сайт, или да зададете вашите настройките за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да започнете посещението си на уеб сайта ни. Моля, имайте предвид, както бе посочено и по-горе, че изтриването или отхвърлянето на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно на качеството на посещението ви на нашия уеб сайт.

 

Допълнителна информация може да намерите в следните уеб браузъри:

 

Контакт

 

Ако имате допълнителни въпроси относно това как обработваме личните ви данни или ако искате да упражните някое от правата си, в рамките на тази политика, моля обърнете се към:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26| B-1000 Брюксел | Белгия
телефон: +32 (0)2 513 78 06 | факс: +32 (0)2 513 28 61
Електронен пощенски адрес: privacy [at] edaa.eu